Programa de Doutoramento en Xestión e Resolución de Conflitos. Menores, Familia e Xustiza Terapéutica

Área de coñecemento

Área de Ciencias Sociais e Xurídicas

Información administrativa

Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo

Coordinación do título

Esther María Pillado González

Centro ao que se adscribe

Escola Internacional de Doutoramento

Campus

Vigo

Código RUCT

  • Leidi Viviana Moreno Parra

   Nome: Diversidade familiar en America do Sur e España
   Data de lectura:
   Directores:

   María del Carmen Verde Diego, Rubén González Rodríguez

  • Juan Manuel Romero Lorenzo

   Nome: DETERMINANTES PSICOSOCIAIS DOS DELITOS DE TRÁFICO, TENDO EN CONTA O PAPEL ACTIVO DO SISTEMA VIARIO SEGURO
   Data de lectura:
   Directores:

   Francisca Fariña Rivera, Manuel Isorna Folgar

  • Pedro Acácio Cruz e Silva

   Nome: O poder normativo de los entes locales
   Data de lectura:
   Directores:

   Marcos Almeida Cerreda

  • Xoán Miguel Lombardero Posada

   Nome: Práctica política e proceso decisional na profesionalización do traballo social en España (1968-1988). Unha análise do discurso
   Data de lectura:
   Directores:

   Andrés Arias Astray

  • Ana Isabel González Fernández

   Nome: A mediación como método de resolución de controversias
   Data de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   Inés Celia Iglesias Canle

  • Jacinto Lareo Jiménez

   Nome: A construción do dereito á accesibilidade: análise da evolución da súa regulación no ordenamento xurídico español
   Data de lectura:
   Directores:

   María Antonia Arias Martínez, Ángel Aday Jiménez Alemán

  • Marta María Comesaña Pequeño

   Nome: O DEREITO A PROTECCIÓN DE DATOS NO ÁMBITO LABORAL
   Data de lectura:
   Directores:

   Ana Garriga Domínguez

  • Rosa María Rúa Fontarigo

   Nome: Abuso Sexual Infantil: Detección y afrontamiento por parte del profesorado de educación secundaria en Galicia

   Data de lectura:
   Directores:

   María del Carmen Verde Diego

  • Iria Sánchez Prieto

   Nome: A diversidade familiar nos materiais didácticos de Educación Infantil e nos plans de formación universitarios en Galicia.
   Data de lectura:
   Directores:

   María del Carmen Verde Diego

  • Luis María Uriarte Valiente

   Nome: A LOITA DO ESTADO NA RECUPERACIÓN DE ACTIVOS A TRAVÉS DO DECOMISO. REFERENCIA ESPECIAL Á ACTUACIÓN DO MINISTERIO FISCAL
   Data de lectura:
   Directores:

   Esther María Pillado González

  • Adriana Manuela Carvalho Gomes Neves

   Nome: Protección jurídica a menores en riesgo: realidad o utopía
   Data de lectura:
   Directores:

   Isabel Espín Alba

  • Laura Redondo Gutiérrez

   Nome: Proposta dunha técnica para a avaliación forense en violencia sexual a mulleres
   Data de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   Francisca Fariña Rivera, Ramón Arce Fernández

  • Katia Rolán González

   Nome: A TÉCNICA DE REFORMULACIÓN EN MEDIACIÓN: REVISIÓN TEÓRICA E ANÁLISE EXPERIMENTAL
   Data de lectura:
   Directores:

   Francisca Fariña Rivera, Enrique García Marco

  • María Begoña Vieito Fernández

   Nome: Lugares de encontro e adolescencia. Infraestructuras de socialización e participación xuvenil no Porriño.
   Data de lectura:
   Directores:

   David Casado Neira

  • Maria Malta Fernandes

   Nome: A perda da oportunidade no dereito portugués
   Data de lectura:
   Directores:

   Isabel Espín Alba

  • Blanca Otero Otero

   Nome: A mediación intraxudicial en supostos de ruptura de parella. Reformas necesarias para garantir a súa efectividade
   Data de lectura:
   Directores:

   Esther María Pillado González, Francisca Fariña Rivera

  • Ricardo Fandiño Pascual

   Nome: ESTUDIO DE LA VIOLENCIA FILIO-PARENTAL EN MENORES CON MEDIDAS JUDICIALES DE INTERNAMIENTO TERAPÉUTICO

   Data de lectura:
   Directores:

   Francisca Fariña Rivera

  • Guillermo Iruegas Prada

   Nome: Protección xurídica do menor. Especial referencia ó acollemento familiar de menores.
   Data de lectura:
   Directores:

   Isabel Espín Alba

  • Tomás Farto Piay

   Nome: O PROCESO DE DECOMISO AUTÓNOMO
   Data de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   Esther María Pillado González

  • Ana Margarida Rodrigues Ferreira da Silva

   Nome: A arbitraxe de consumo nos ordenamentos xurídicos portugués e español. Estudo comparado.
   Data de lectura:
   Directores:

   Pablo Grande Seara, Jorge Morais Carvalho

  • Rui Darlindo Dias de Castro Pinto

   Nome: Inversión do Contencioso e Instrumentalidade dos Procedementos Cautelares no Dereito Procesual Civil Portugués
   Data de lectura:
   Directores:

   Esther María Pillado González, Maria de Lurdes Varregoso Silva da C Mesquita Fernandes

  • Eladio Medel Iglesias

   Nome: Compliance. Modelo e sistema de prevención penal
   Data de lectura:
   Directores:

   Esther María Pillado González, FernandoAntonio Vázquez-Portomeñe Seijas, Gumersindo Guinarte Cabada

  • Alejandra Marlene Gómez Barrera

   Nome: A medida de internamento imposta no novo sistema penal para adolescentes en México. Estudo comparado co internamento en España
   Data de lectura:
   Directores:

   Esther María Pillado González, ARNULFO SÁNCHEZ GARCÍA

  • María Silvia Oyhamburu

   Nome: Contrastando o paradigma da Xustiza Terapéutica na provincia de Buenos Aires, Arxentina: da aplicación do procedemento xudicial penal sobre adolescente infractor aos efectos que xera.
   Data de lectura:
   Directores:

   Francisca Fariña Rivera

  • Javier Diz Casal

   Nome: Imaxinarios sociais da emigración nunha comunidade tutelada de nenos, nenas y xóvenes tetuaníes
   Data de lectura:
   Directores:

   Fátima Braña Rey

  Descrición

  O Programa de Doutoramento en Xestión e Resolución de Conflitos. Menores, Familia e Xustiza Terapéutica pola Universidade de Vigo é un Programa de Doutoramento de carácter multidisciplinar rexido polo RD 99/2011, de 28 de xaneiro, que se oferta dende o curso académico 2013/2014. Inclúe liñas de investigación do ámbito xurídico, psicolóxico e socieducativo; e por iso, está particularmente dirixido a titulados no ámbito das “Ciencias Sociais e Xurídicas”, entre os que teñen preferencia os titulados en Dereito, Psicoloxía, Traballo Social, Socioloxía e Educación.
  As liñas de investigación incluídas neste Programa de Doutoramento son as seguintes:

  Ámbito Xurídico
  • Dereitos fundamentais do menor.
  • Protección do menor en situación de risco e desamparo no ámbito nacional e internacional.
  • Reinserción do menor en conflito coa lei penal.
  • O dereito de familia dende unha perspectiva nacional e internacional.
  • Servizos públicos e estado social.
  • Solución extraxudicial de conflitos no ámbito administrativo.
  • Resolución de conflitos no ámbito internacional.
  • Protección dos dereitos do cidadán na sociedade da información.
  • Resolución de conflitos a través do proceso e outros métodos alternativos. Xustiza Terapéutica.

  Ámbito Psicosocial
  • Psicología xurídica do menor.
  • Psicología xurídica da familia.
  • Xénero e igualdade.
  • Intervención social con menores e familia.
  • Xustiza terapéutica.
  • Configuración social dos menores en situación de risco e conflito.

  Ano comezo impartición: 2013
  Data publicación no DOG:
  Data publicación no BOE:
  Prazas de novo ingreso: 12

  • Dereitos fundamentais do menor
  • Protección do menor en situación de risco e desamparo no ámbito nacional e internacional
  • Reinserción do menor en conflito coa lei penal
  • O dereito de familia dende unha perspectiva nacional e internacional
  • Servizos Públicos e Estado Social
  • Solución extraxudicial de conflitos no ámbito administrativo
  • Resolución de conflitos no ámbito internacional
  • Protección dos dereitos do cidadán na sociedade da información
  • Resolución de conflitos a través do proceso e outros métodos alternativos. Xustiza Terapéutica
  • Psicoloxía xurídica do menor
  • Psicoloxía xurídica da familia
  • Xénero e Igualdade
  • Intervención social con menores e familia
  • Xustiza Terapéutica
  • Configuración social dos menores en situación de risco e conflito

  O Sistema de Garantía de Calidade de Doutoramento da Universidade de Vigo ten un carácter institucional.

  Está dirixido e coordinado a través da Escola Internacional de Doutoramento.

  A información xeral sobre a xestión da calidade nos doutoramentos (documentación do sistema de garantía de calidade, política e obxectivos de calidade, programas de calidade, Comisión de Calidade da Eido) está dispoñible nesta ligazón.