Programa de Doutoramento en Xestión e Resolución de Conflitos. Menores, Familia e Xustiza Terapéutica

Área de coñecemento

Área de Ciencias Sociais e Xurídicas

Información administrativa

Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo

Coordinación do título

Esther María Pillado González

Centro ao que se adscribe

Escola Internacional de Doutoramento

Campus

Vigo

Código RUCT

 • Laura Redondo Gutiérrez

  Nome: Proposta dunha técnica para a avaliación forense en violencia sexual a mulleres
  Data de lectura:
  Tese con mención internacional
  Directores:

  Francisca Fariña Rivera, Ramón Arce Fernández

 • Katia Rolán González

  Nome: A TÉCNICA DE REFORMULACIÓN EN MEDIACIÓN: REVISIÓN TEÓRICA E ANÁLISE EXPERIMENTAL
  Data de lectura:
  Directores:

  Francisca Fariña Rivera, Enrique García Marco

 • María Begoña Vieito Fernández

  Nome: Lugares de encontro e adolescencia. Infraestructuras de socialización e participación xuvenil no Porriño.
  Data de lectura:
  Directores:

  David Casado Neira

 • Maria Malta Fernandes

  Nome: A perda da oportunidade no dereito portugués
  Data de lectura:
  Directores:

  Isabel Espín Alba

 • Ricardo Fandiño Pascual

  Nome: ESTUDIO DE LA VIOLENCIA FILIO-PARENTAL EN MENORES CON MEDIDAS JUDICIALES DE INTERNAMIENTO TERAPÉUTICO

  Data de lectura:
  Directores:

  Francisca Fariña Rivera

 • Blanca Otero Otero

  Nome: A mediación intraxudicial en supostos de ruptura de parella. Reformas necesarias para garantir a súa efectividade
  Data de lectura:
  Directores:

  Esther María Pillado González, Francisca Fariña Rivera

 • Guillermo Iruegas Prada

  Nome: Protección xurídica do menor. Especial referencia ó acollemento familiar de menores.
  Data de lectura:
  Directores:

  Isabel Espín Alba

 • Tomás Farto Piay

  Nome: O PROCESO DE DECOMISO AUTÓNOMO
  Data de lectura:
  Tese con mención internacional
  Directores:

  Esther María Pillado González

 • Ana Margarida Rodrigues Ferreira da Silva

  Nome: A arbitraxe de consumo nos ordenamentos xurídicos portugués e español. Estudo comparado.
  Data de lectura:
  Directores:

  Pablo Grande Seara, Jorge Morais Carvalho

 • Rui Darlindo Dias de Castro Pinto

  Nome: Inversión do Contencioso e Instrumentalidade dos Procedementos Cautelares no Dereito Procesual Civil Portugués
  Data de lectura:
  Directores:

  Esther María Pillado González, Maria de Lurdes Varregoso Silva da C Mesquita Fernandes

 • Eladio Medel Iglesias

  Nome: Compliance. Modelo e sistema de prevención penal
  Data de lectura:
  Directores:

  Esther María Pillado González, FernandoAntonio Vázquez-Portomeñe Seijas, Gumersindo Guinarte Cabada

 • Alejandra Marlene Gómez Barrera

  Nome: A medida de internamento imposta no novo sistema penal para adolescentes en México. Estudo comparado co internamento en España
  Data de lectura:
  Directores:

  Esther María Pillado González, , , , ARNULFO SÁNCHEZ GARCÍA

 • María Silvia Oyhamburu

  Nome: Contrastando o paradigma da Xustiza Terapéutica na provincia de Buenos Aires, Arxentina: da aplicación do procedemento xudicial penal sobre adolescente infractor aos efectos que xera.
  Data de lectura:
  Directores:

  Francisca Fariña Rivera

 • Javier Diz Casal

  Nome: Imaxinarios sociais da emigración nunha comunidade tutelada de nenos, nenas y xóvenes tetuaníes
  Data de lectura:
  Directores:

  Fatima Braña Rey

Descrición

O Programa de Doutoramento en Xestión e Resolución de Conflitos. Menores, Familia e Xustiza Terapéutica pola Universidade de Vigo é un Programa de Doutoramento de carácter multidisciplinar rexido polo RD 99/2011, de 28 de xaneiro, que se oferta dende o curso académico 2013/2014. Inclúe liñas de investigación do ámbito xurídico, psicolóxico e socieducativo; e por iso, está particularmente dirixido a titulados no ámbito das “Ciencias Sociais e Xurídicas”, entre os que teñen preferencia os titulados en Dereito, Psicoloxía, Traballo Social, Socioloxía e Educación.
As liñas de investigación incluídas neste Programa de Doutoramento son as seguintes:

Ámbito Xurídico
• Dereitos fundamentais do menor.
• Protección do menor en situación de risco e desamparo no ámbito nacional e internacional.
• Reinserción do menor en conflito coa lei penal.
• O dereito de familia dende unha perspectiva nacional e internacional.
• Servizos públicos e estado social.
• Solución extraxudicial de conflitos no ámbito administrativo.
• Resolución de conflitos no ámbito internacional.
• Protección dos dereitos do cidadán na sociedade da información.
• Resolución de conflitos a través do proceso e outros métodos alternativos. Xustiza Terapéutica.

Ámbito Psicosocial
• Psicología xurídica do menor.
• Psicología xurídica da familia.
• Xénero e igualdade.
• Intervención social con menores e familia.
• Xustiza terapéutica.
• Configuración social dos menores en situación de risco e conflito.

Ano comezo impartición: 2013
Data publicación no DOG:
Data publicación no BOE:
Prazas de novo ingreso: 12

 • Dereitos fundamentais do menor
 • Protección do menor en situación de risco e desamparo no ámbito nacional e internacional
 • Reinserción do menor en conflito coa lei penal
 • O dereito de familia dende unha perspectiva nacional e internacional
 • Servizos Públicos e Estado Social
 • Solución extraxudicial de conflitos no ámbito administrativo
 • Resolución de conflitos no ámbito internacional
 • Protección dos dereitos do cidadán na sociedade da información
 • Resolución de conflitos a través do proceso e outros métodos alternativos. Xustiza Terapéutica
 • Psicoloxía xurídica do menor
 • Psicoloxía xurídica da familia
 • Xénero e Igualdade
 • Intervención social con menores e familia
 • Xustiza Terapéutica
 • Configuración social dos menores en situación de risco e conflito

O Sistema de Garantía de Calidade de Doutoramento da Universidade de Vigo ten un carácter institucional.

Está dirixido e coordinado a través da Escola Internacional de Doutoramento.

A información xeral sobre a xestión da calidade nos doutoramentos (documentación do sistema de garantía de calidade, política e obxectivos de calidade, programas de calidade, Comisión de Calidade da Eido) está dispoñible nesta ligazón.