Grao en Belas Artes

Características

Campus: Pontevedra
Tipo: Grao
Créditos ECTS totais: 240
Modalidade: Presencial
Prazas: 130
Número de cursos: 4
Código:
P01G010V01

Área de coñecemento

Área de Artes e Humanidades

Coordinación do título

Araceli Mercedes Liste Fernández

  Descrición

  O obxectivo do grao é formar profesionais capaces de identificar, entender e desenvolver os problemas e os procesos da arte, a través da creación artística e da súa análise.
  Os estudos superiores de belas artes están a desempeñar un papel imprescindible na formación de artistas e profesionais da creación e da cultura, de acordo coas demandas crecentes da súa contorna. Precisamente no ámbito da creación e da industria cultural é onde, xunto ao ensino, atopan sitio preferentemente as persoas tituladas en Belas Artes.

  - Arte creativa: fotografía, debuxo, pintura, escultura creativa, escenografía, murais, decoración, ilustración
  - Xestión cultural: xestión de galerías de arte, museoloxía, xestión en fundacións artísticas e culturais, técnico/a en xestión cultural, animación para a difusión artística e cultural, arquivos de xestión e creación do patrimonio
  - Deseño gráfico e audiovisual: deseño audiovisual, publicitario, gráfico, cine de animación e banda deseñada, ilustración…
  - Docencia e educación artística: transmisión e educación artística en centros de ensino, museos, centros culturais, deseño de recursos educativos

  -Dotar o/a estudante dos instrumentos necesarios para a integración dos seus coñecementos en procesos de creación autónoma e/ou experimentación interdisciplinaria de maneira que poida desenvolver a súa práctica artística en todo tipo de formatos e espazos culturais.

  -Preparar o/a estudante para unha práctica artística profesional que lle permita tanto asumir un compromiso coa realidade contemporánea como recibir o pleno recoñecemento social das súas competencias.

  -Capacitar os/as graduados/as para poder continuar cuns estudos de posgrao nacionais ou europeos.

  A organización das materias, nas que a optatividade se inclúe no primeiro semestre do cuarto curso, favorece a mobilidade de estudantes, o que lles permite optar por unha temporalidade anual ou semestral en función das súas circunstancias persoais.

  A mobilidade céntrase nos programas Sicue (ámbito español) e Erasmus (ámbito europeo). Dentro do programa Sicue, a Facultade de Belas Artes de Pontevedra ten acordos coas 13 universidades públicas españolas que imparten a titulación de Belas Artes, polo que ofrece un total de 31 prazas de intercambio por ano académico. Dentro do programa Erasmus, ten acordos con 14 universidades de 11 países europeos, polo que ofrece un total de 33 prazas de intercambio.

  Por outra banda, a Universidade de Vigo dispón do seu propio programa de intercambio con universidades de todo o mundo.

  - Coñecementos básicos sobre a arte e a cultura nas súas diferentes manifestacións e contextos
  - Inquietude e curiosidade polas manifestacións da arte e a cultura contemporáneas
  - Habilidades básicas e sensibilidade para o manexo de ferramentas e materiais
  - Capacidade para a aceptación da diversidade cultural
  - Sensibilidade para a apreciación da arte e as manifestacións culturais tanto a nivel social como individual
  - Capacidades sensoriais e perceptivas ligadas ao campo do coñecemento
  - Capacidades básicas para a expresión oral e escrita e para a comprensión lectora
  - Habilidades sociais básicas para o traballo en equipo