Grao en Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos

Características

Campus: Ourense
Tipo: Grao
Créditos ECTS totais: 240
Modalidade: Presencial
Prazas: 45
Número de cursos: 4
Código:
O01G041V01

Área de coñecemento

Área de Ciencias

Coordinación do título

Descrición

O Grao en Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos ofrece unha aproximación científica e tecnolóxica á industria alimentaria, cubrindo todo o proceso de elaboración dos alimentos, desde a obtención das materias primas ata o proceso de distribución e venda, pasando pola produción, a conservación e o control da calidade tanto dos alimentos como das instalacións onde estes se manipulan e se almacenan. Dotará ao estudantado da formación e as ferramentas necesarias para desempeñar profesionalmente as actividades enumeradas.

-Xestión e control de calidade de procesos e produtos.

-Desenvolvemento e innovación de procesos e produtos.

-Procesado de alimentos.

-Comercialización, comunicación e marketing.

-Seguridade alimentaria.

-Coñecer e comprender os riscos alimentarios, capacitando o estudantado para a súa análise e avaliación.

-Coñecer e comprender os procedementos e mecanismos de análise de alimentos.

-Coñecer e comprender as normativas vixentes en materia de alimentación, tanto nacionais como internacionais.

-Coñecer e comprender os procesos de xestión da seguridade alimentaria.

A mobilidade de estudantes céntrase nos programas SICUE (Sistema de Intercambio entre Centros Universitarios Españois), Erasmus, no ámbito europeo, e o programa ISEP cos Estados Unidos. Dentro do programa SICUE, a Facultade de Ciencias ten acordos con cinco universidades españolas e ofrece 11 prazas de intercambio; no marco do programa Erasmus, existen acordos con 22 universidades, cun total de 36 prazas; finalmente, o programa ISEP ofrece 125 prazas en universidades estadounidenses.

Considérase un perfil de ingreso no referente a coñecementos, habilidades e capacidades de partida dun nivel de bacharelato. Máis concretamente, as características persoais e académicas recomendadas son: coñecementos básicos sobre física, química, matemáticas e bioloxía; inquietude e curiosidade polo mundo da ciencia e a tecnoloxía; sensibilidade para coñecer as limitacións dos demais e capacidade de traballo en equipo.