Grao en Economía

Características

Campus: Vigo
Tipo: Grao
Créditos ECTS totais: 240
Modalidade: Presencial
Prazas: 60
Número de cursos: 4
Código:
V03G100V01

Área de coñecemento

Área de Ciencias Sociais e Xurídicas

Coordinación do título

María Consuelo Pazo Martínez

Descrición

O Grao en Economía ten como obxectivo a formación de profesionais capaces de analizar o comportamento dos mercados, a conduta dos axentes económicos e as consecuencias das medidas de política económica tomadas polas administracións públicas, buscando respostas a problemas tales como a inflación, o crecemento económico, o paro, os desaxustes monetarios ou os problemas relacionados coa sostibilidade.

- Exercicio libre (consultoría, investigación de mercados, etc.)
- Administración pública
- Xestión de empresas
- Ensino
- Investigación
- Servizos de estudos e planificación
- Fiscalidade
- Organismos internacionais
- Comercio exterior
- Dirección ou xerencia de empresas

-Ter capacidade para describir e analizar, conceptual e empiricamente, o comportamento dos axentes económicos.
-Demostrar unhas competencias específicas, incluíndo a aplicación dos coñecementos adquiridos.
-Ter unha visión da economía e a súa operación, influenciada por unha variedade de recursos educativos.
-Adquirir a capacidade para desenvolver e aplicar as perspectivas propias aos estudos.

Non se esixe formación específica previa para cursar esta titulación. En calquera caso, recoméndaselle o acceso a este grao ao alumnado con:
- Interese polos fenómenos económicos
- Interese polas cuestión sociais e políticas
- Capacidade de síntese e de análise
- Facilidade para a comunicación e o traballo en equipo