Grao en Economía

Características

Campus: Vigo
Tipo: Grao
Créditos ECTS totais: 240
Modalidade: Presencial
Prazas: 60
Número de cursos: 4
Código:
V03G100V01

Área de coñecemento

Área de Ciencias Sociais e Xurídicas

Coordinación do título

María Consuelo Pazo Martínez

Descrición

O Grao en Economía ten como obxectivo a formación de profesionais capaces de analizar o comportamento dos mercados, a conduta dos axentes económicos e as consecuencias das medidas de política económica tomadas polas administracións públicas, buscando respostas a problemas tales como a inflación, o crecemento económico, o paro, os desaxustes monetarios ou os problemas relacionados coa sostibilidade.

-Servizos de estudos e planificación.
-Fiscalidade.
-Administración pública.
-Organismos internacionais.
-Comercio exterior.
-Dirección ou xerencia de empresas.
-Consultoría económica.
-Docencia e investigación

-Ter capacidade para describir e analizar, conceptual e empiricamente, o comportamento dos axentes económicos.
-Demostrar unhas competencias específicas, incluíndo a aplicación dos coñecementos adquiridos.
-Ter unha visión da economía e a súa operación, influenciada por unha variedade de recursos educativos.
-Adquirir a capacidade para desenvolver e aplicar as perspectivas propias aos estudos.

Non se esixe formación específica previa para cursar esta titulación. En calquera caso, recoméndaselle o acceso a este grao ao estudantado interesado no campo da análise e solución de problemas económicos e que posúa algúns dos seguintes trazos: motivación e interese polo mundo da economía e a empresa; iniciativa e espírito crítico á hora de abordar o estudo de temas económicos; dinamismo para enfrontarse a problemas e propoñer solucións.