Grao en Educación Primaria

Características

Campus: Ourense
Tipo: Grao
Créditos ECTS totais: 240
Modalidade: Presencial
Prazas: 75
Número de cursos: 4
Código:
O05G120V01

Área de coñecemento

Área de Ciencias Sociais e Xurídicas

Coordinación do título

Ana María Iglesias Álvarez

Descrición

O obxectivo deste grao é asegurar a formación pedagóxica, psicolóxica, lingüística, sociolóxica, científica, tecnolóxica e artística do futuro profesorado de educación primaria (6-12 anos).

- Docencia: formación en centros de educación primaria, mestre/a en centros penais, mestre/a en hospitais, mestre/a en ONGs, fundacións, etc
- Asesoría: asesoramento en planificación e deseño de xogos educativos, na elaboración de materiais didácticos
- Actividades socioculturais: servizos educativos de soporte á escola (museos, concellos, campos de traballo…), educación no tempo libre, intervención en programas de atención á infancia; planificación, deseño e desenvolvemento de actividades extraescolares e lúdico-festivas, etc

-Comprender os fins da educación escolar e desenvolver as competencias fundamentais para desempeñar a función docente, titorial e xestora nos centros de educación primaria.
-Contribuír ao desenvolvemento integral do alumnado de educación primaria.

Mencións:
- Afondamento curricular
- Linguas estranxeiras
- Educación especial

Estudantado interesado polo exercicio da docencia, especialmente con nenas e nenos de educación primaria (6-12 anos).