Grao en Enfermaría

Características

Campus: Vigo
Tipo: Grao
Créditos ECTS totais: 240
Modalidade: Presencial
Prazas: 77
Número de cursos: 4
Código:
V53G140V01

Área de coñecemento

Área de Ciencias da Saúde

Grao impartido nun centro adscrito

O alumnado abóalle á universidade os prezos administrativos e o 25% dos prezos por servizos académicos e ao centro adscrito a contía que este estableza. Máis información na web do centro.

Coordinación do título

Esperanza María Giráldez Miranda

  Descrición

  O Grao en Enfermaría forma a persoas enfermeiras responsables de coidados xerais en todos os ámbitos dos servizos sanitarios e naqueles espazos que, aínda que non sexan do ámbito hospitalario, requiren da presenza de persoas graduadas en enfermaría.

  - Asistencia sanitaria: mantemento, promoción e restablecemento de saúde, prevención das enfermidades e accidentes, asistencia, rehabilitación, centros de atención primaria, centros psiquiátricos, coidado e atención ao/á docente, campañas de vacinación, dietética terapéutica, persoal técnico en distintas especialidades (obstetricia, pediatría, xeriatría, psiquiatría…)
  - Enfermaría extra-hospitalaria: centros socio-sanitarios, colexios, centros xeriátricos, centros de día, centros de apoio en procesos críticos, balnearios, gardarías, cooperación ao desenvolvemento
  - Medicamento deportivo: centros deportivos, clubs deportivos
  - Educación para a saúde: educación para a saúde en escolas, atención a nais en parto e postparto, campañas de promoción da saúde, orientación sanitaria
  - Xestión administración: xestión de recursos sanitarios, xestión de servizos sanitarios
  - Saúde laboral: enfermaría da empresa, mutuas…

  Recoméndase unha actitude de axuda ás persoas e unha visión integral para relacionar todas as dimensións do ser humano. Ademais, debería demostrar unha adecuada disposición para o traballo en equipo, o estudo continuado, reflexivo e crítico, a capacidade de adaptación continua ao cambio e ao manexo de situacións con gran carga física e emocional. Igualmente é necesario ter responsabilidade, equilibrio, madurez persoal e boa saúde.