Grao en Enxeñaría da Enerxía

Características

Campus: Vigo
Tipo: Grao
Créditos ECTS totais: 240
Modalidade: Presencial
Prazas: 50
Número de cursos: 4
Código:
V09G291V01

Área de coñecemento

Área de Enxeñaría e Arquitectura

Coordinación do título

Francisco Javier Deive Herva