Grao en Enxeñaría en Química Industrial

Características

Campus: Vigo
Tipo: Grao
Créditos ECTS totais: 240
Modalidade: Presencial
Prazas: 50
Número de cursos: 4
Código:
V12G350V01

Área de coñecemento

Área de Enxeñaría e Arquitectura

Coordinación do título

Gloria Fiestras Janeiro

Descrición

O Grao en Enxeñaría en Química Industrial proporciona unha formación asentada nas bases teóricas e nas tecnoloxías propias deste ámbito.
Toda persoa graduada en Enxeñaría en Química Industrial poder desempeñar labores de deseño, mantemento e operación de equipos de proceso químico, experimentar con sustancias orgánicas e inorgánicas, transmisión de calor ou transferencia de materia, fluxo de fluídos e enxeñaría da reacción química. Este grao tamén estuda o aproveitamento de materias primas, a química de produtos naturais, analiza os procesos de fabricación, a contaminación ambiental e a seguridade e hixiene industrial.
As persoas tituladas desempeñan, polo tanto, a súa actividade profesional especialmente nas industrias nas que se desenvolven procesos químicos, tales como o do petróleo, papel, electricidade, electrónica e do gas, así como no sector do medio ambiente e administracións públicas. Tamén pode dedicarse ao ensino e á investigación.

Este grao capacita ao estudantado para exercer a súa actividade profesional no ámbito da industria química e do proceso, así como nos sectores afíns coma o enerxético, biotecnolóxico ou ambiental:

Optimización e control de procesos:
-Control e optimización dos procesos da industria química
- Xestión e optimización de operación da industria de proceso

Biotecnoloxía e Tecnoloxía Electroquímica:
- Deseño e control de biorreactores
- Aplicacións industriais da Biotecnoloxía: Recuperación de produtos naturais, fermentacións industriais, etc.
- Aplicacións tecnolóxicas da Electroquímica: tratamento de superficies, baterías e pilas de combustible, protección de materiais, etc.

Tecnoloxía medioambiental:
- Xestión e tratamento de efluentes urbanos e industriais
- Xestión, valorización e tratamento de residuos
- Produción de biocombustibles líquidos e de gas
- Redución e tratamento de emisións de gas (captura de CO2)

-Deseñar, implantar, modificar, controlar, optimizar, organizar e xestionar equipos, operacións de planta, plantas e produtos na área da industria química e de proceso coa calidade requirida e menor custo de produción, nun ámbito sostible ambientalmente desde o punto de vista da enerxía, materiais, produtos e residuos.
-Proporcionar un primeiro ciclo que sexa recoñecido polo resto das institucións europeas como un estándar que permita acceder automaticamente aos mestrados de enxeñaría.
-Formar profesionais capaces de dar resposta ás necesidades reais da sociedade no ámbito das industrias de proceso, no sentido máis amplo, entre as que se inclúen a industria química e petroquímica, farmacéutica, alimentaria, téxtil, ambiental e outras afíns, ademais de poder estar presente nas administracións públicas nas áreas de intervención relacionadas coa industria, medio, educación e ciencia e tecnoloxía; todo iso en harmonía coas organizacións profesionais e empresariais e de acordo coas atribucións profesionais recoñecidas pola lexislación vixente.

Mencións
- Control e optimización de procesos
- Procesos biotecnolóxicos e medio ambiente

-Coñecementos básicos sobre matemáticas, física, química, expresión gráfica e informática.
-Capacidade plena para a lectura, reflexión e comunicación oral e escrita.
- Coñecementos dunha lingua estranxeira (preferentemente inglés).
- Inquietude, curiosidade e iniciativa propia.
- Capacidade de traballo en grupo.
- Interese pola titulación e pola profesión para a cal capacita.