Grao en Fisioterapia

Características

Campus: Pontevedra
Tipo: Grao
Créditos ECTS totais: 240
Modalidade: Presencial
Prazas: 50
Número de cursos: 4
Código:
P05G171V01

Área de coñecemento

Área de Ciencias da Saúde

Coordinación do título

Lorenzo Antonio Justo Cousiño

Descrición

Estes estudos pretenden formar profesionais con preparación científica e capacitación suficiente para describir, identificar, tratar e comparar problemas de saúde aos que se pode dar resposta desde a fisioterapia. Deste xeito, as persoas tituladas poderán curar, recuperar, rehabilitar e adaptar persoas afectadas de deterioración, limitacións funcionais, discapacidades ou cambios na función física e no estado de saúde, producidos como resultado dunha lesión, enfermidade ou outra causa, sempre baixo a consideración do individuo na súa tripla dimensión: biolóxica, psicolóxica e social.

Traballo na área asistencial, docente, de investigación ou de xestión en:

- Mutuas patronais
- Servizos médicos de empresa
- Hospitais e clínicas privados
- Fisioterapeuta autónomo
- ONG
- Sergas (atención hospitalaria, centros de saúde)
- Centros educativos
- Centros de rehabilitación
- Xeriátricos
- Centros de fisioterapia
- Balnearios
- Educación sanitaria
- Prevención de incapacidades
- Fisioterapia preventiva e asistencial
- Centros de atención ao lesionado laboral
- Informes xudiciais de incapacidades
- Clubs deportivos
- Institucións deportivas
- Docencia non universitaria (BAC, ESO, FP, FPO…)
- Docencia universitaria
- I+D+i nos centros públicos e persoais
- Administración pública: ámbito europeo, estatal (Ministerio de Sanidade, Ministerio de Xustiza), autonómico (Sergas, Consellería de Educación, centros educativos, Sergas), local (centros deportivos municipais)
- Centros persoais

- Coñecementos básicos sobre morfoloxía e fisioloxía humanas
- Capacidades sensoriais e perceptivas ligadas ao campo de coñecemento
- Habilidades motrices básicas manuais e para manéxoo de ferramentas e instrumentos, así como para actuar sobre outros con devanditas ferramentas e instrumentos ou coas súas mans
- Habilidades sociais básicas e sensibilidade para a interacción cos demais
- Capacidade para adaptarse aos cambios
- Capacidades básicas para a expresión oral e escritura e para a comprensión lectora
- Capacidade de análise, síntese e razoamento crítico. Compromiso ético na súa actuación