Grao en Intelixencia Artificial

Características

Campus: Ourense
Tipo: Grao
Créditos ECTS totais: 240
Modalidade: Presencial
Prazas: 0
Número de cursos: 4
Código:
O06G460V01

Área de coñecemento

Área de Enxeñaría e Arquitectura

Coordinación do título