Grao en Relacións Internacionais

Características

Campus: Ourense
Tipo: Grao
Créditos ECTS totais: 240
Modalidade: Presencial
Prazas: 0
Número de cursos: 4
Código:
O08G440V01

Área de coñecemento

Área de Ciencias Sociais e Xurídicas

Coordinación do título