Grao en Tradución e Interpretación (Español-Inglés)

Características

Campus: Vigo
Tipo: Grao
Créditos ECTS totais: 240
Modalidade: Presencial
Prazas: 60
Número de cursos: 4
Código:
V01G230VEI

Área de coñecemento

Área de Artes e Humanidades

Coordinación do título

Ana María Pereira Rodríguez

Descrición

O obxectivo básico deste grao é formar profesionais da tradución e da interpretación, capaces de identificar e aplicar as ferramentas e estratexias de mediación cultural e lingüística de calidade, e preparándoos para unha futura especialización.

-Tradución.

-Docencia.

-Secretariado bilingüe.

-Vendas internacionais.

-Relacións públicas.

-Marketing.

-Administración.

-Usar correctamente todas as linguas de traballo, identificar a variación lingüística e discernir entre rexistros, linguas de especialidade, xergas e dialectos.

-Dominar a comunicación oral en todas as súas formas e desenvolver os rudimentos de control e interpretación entre, polo menos, dúas linguas estranxeiras.

-Adquirir as destrezas e mecanismos de revisión e corrección de textos, segundo as normas e procedementos estándar.

-Dominar práctica e activamente a lingua propia e posuír grandes destrezas en competencias pasivas orais e escritas.

A organización do plan de estudos facilita a posibilidade de solicitar bolsas de mobilidade. A oportunidade de estudar un ano fóra permitirá a consolidación dunha segunda ou terceira lingua por medio do programa Erasmus no terceiro curso. Dentro deste programa, a Facultade de Filoloxía e Tradución posúe acordos con 45 universidades de 14 países europeos, polo que ofrece un total de 103 prazas.

Por outra banda, o programa de mobilidade entre universidades españolas, Sicue, previsto para o cuarto curso, ábrelle ao estudantado o coñecemento doutras universidades españolas. No marco deste programa, a Facultade de Filoloxía e Tradución ten acordos con sete universidades españolas, o que conforma unha oferta de 13 prazas de intercambio.

Cabe destacar tamén que, a través dun terceiro programa de mobilidade (as bolsas propias ofrecidas pola Universidade de Vigo), o alumnado ten a oportunidade de estudar noutros centros universitarios, non necesariamente da Comunidade Europea.

Finalmente, o convenio ISEP con universidades dos Estados Unidos permite elixir entre una trintena de centros universitarios para realizar estadías no derradeiro curso académico.

As características persoais e académicas das persoas que se consideran máis adecuadas para iniciar estes estudos son as seguintes: inquietude, curiosidade e sensibilidade polas manifestacións das linguas, as literaturas e a cultura do país; capacidade para a aceptación da diversidade cultural, inquietude pola comunicación empresarial e institucional internacional; curiosidade intelectual e interese polos acontecementos culturais, económico-sociais e políticos do mundo; aptitudes básicas para a comunicación intercultural.