PCEO Grao en Administración e Dirección de Empresas/Grao en Dereito

Características

Campus: Ourense
Tipo: Grao
Créditos ECTS totais: 240
Modalidade: Presencial
Prazas: 20
Número de cursos: 5
Código:
O03G730V01

Área de coñecemento

Área de Ciencias Sociais e Xurídicas

Coordinación do título

Francisca Fernández Prol