PCEO Grao en Turismo/Grao en Xeografía e Historia

Características

Campus: Ourense
Tipo: Grao
Créditos ECTS totais: 240
Modalidade: Presencial
Prazas: 10
Número de cursos: 6
Código:
O04G741V01

Área de coñecemento

Área de Ciencias Sociais e Xurídicas

Coordinación do título