Máster Universitario en Avogacía e Procuradoría - Pontevedra

Características

Campus: Vigo
Tipo: Posgrao
Créditos ECTS totais: 90
Modalidade: Presencial
Prazas: 25
Código:
P04M110V11

Área de coñecemento

Área de Ciencias Sociais e Xurídicas

Coordinación do título

Pablo Grande Seara