Máster Universitario en Matemática Industrial

Características

Campus: Vigo
Tipo: Posgrao
Créditos ECTS totais: 90
Modalidade: Presencial
Prazas: 20
Número de cursos: 1.5
Código:
V05M135V01

Área de coñecemento

Área de Enxeñaría e Arquitectura

Coordinación do título

José Durany Castrillo