Máster Universitario en Necesidades específicas de apoio educativo

Características

Campus: Pontevedra
Tipo: Posgrao
Modalidade: Presencial
Prazas: 30
Número de cursos: 1
Código:
P02M081V02

Área de coñecemento

Área de Ciencias Sociais e Xurídicas

Coordinación do título

María Ángeles Conde Rodríguez