Máster Universitario en Xestión e dirección de sistemas e tecnoloxías da información e as comunicacións e seguridade da información

Características

Campus: Pontevedra
Tipo: Posgrao
Modalidade: Presencial
Prazas: 25
Código:
P52M182V01

Área de coñecemento

Área de Enxeñaría e Arquitectura

Coordinación do título

Norberto Fernández García