Cotización das prácticas académicas

UVigo - Bolsas 23/01/2019

A CRUE valora moi positivamente o diálogo iniciado co Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades e co Ministerio de Traballo, Migracións e Seguridade Social, para que a cotización das prácticas académicas non supoña unha carga económica para as universidades nin para as empresas.

Máis información