Datas relevantes

9 de outubro
ForumEmprego

17 e 18 de outubro
FINDE.U en Porto
De 10 a 18:00h.

24 e 25 de outubro
FINDE.U en Vigo
De 10 a 18:00h.

Algunhas imaxes de Finde.U 2016

Talent at work

Profesionais e empresarios axudan a mellorar as competencias e a empregabilidade de mozos e mozas universitarios

Máis información

Transportes á FINDE.U para estudantes

Rutas, horarios, percorridos…

Ir a transportes

Patrocinadores

 

Apoios

 

Organizadores