Manuais e titoriais

 

Este manual pretende reunir toda a información que o persoal investigador poida necesitar para levar a cabo a súa actividade diaria, integrando todos os servizos e recursos que ofrece a Universidade de Vigo.

 

 

Servizos informáticos

 

A UVigo pon á disposición da comunidade universitaria unha serie de servizos electrónicos de utilidade no día a día. Nesta ligazón pódese atopar información sobre os seguintes aspectos entre outros:

 • Identificador/usuario na UVigo
 • Correo electrónico da universidade
 • Conexión ás redes Wifi
 • Conexión por medio dun proxy
 • Rede telefónica da universidade
 • Software dispoñible
 • Listaxes de correo
 • Aloxamento web
 • Realización de videoconferencias

 

Actividade investigadora

 

A Vicerreitoría de Investigación ofrece diferentes ferramentas para estar ao día sobre as diversas convocatorias de axudas e outras actividades de investigación:

 

O SUXI (Sistema Unificado de Xestión da Investigación) é un aplicativo deseñado para facilitar o día a día do persoal investigador. O seu módulo SUXI-PI facilita a xestión das actividades de investigación proporcionando información sobre a situación económica das actividades de I+D+i.

Pode accederse ao SUXI a través da secretaría virtual, na seguinte ligazón.

Xestións xerais

Nesta ligazón podes acceder a información sobre as xestións de tipo xeral máis comúns da área de investigación (solicitude de certificacións, altas e baixas en grupos etc).

Compras e comisións de Servizo

A través da secretaría virtual da Universidade de Vigo terás acceso a dous aplicativos de importancia na actividade diaria do persoal investigador:

 • Pedidos: a través deste programa poderás solicitar e tramitar compras diversas.
 • Outros xustificantes económicos: a través deste programa poderás tramitar comisións de servizo con dereito a indemnización (dietas), xustificantes internos e xustificantes estranxeiros.

Se precisas máis información sobre estos dous aplicativos, podes acudir á Área de Apoio á Investigación e Transferencia do teu ámbito de coñecemento.

Detalles sobre algúns tipos de compras

 • Equipamento científico e material funxible de laboratorio: a UVigo está desenvolvendo un Acordo Marco para o suministro de material de laboratorio coa finalidade ordenar e optimizar o material de uso común e continuado.
 • Soporte físico e soporte lóxico: o propio persoal investigador tomará a decisión e realizará estas compras con cargo ás partidas orzamentarias das que son xestores. Non obstante, se precisas asesoramento especializado podes dirixirte aos Servizos Informáticos
 • Material de oficina: actualmente a UVigo ten adxudicada a DISMAC este tipo de compras. Podes dirixirte á Área de Apoio á Investigación e Transferencia do teu ámbito para informarte sobre o proceso a seguir.

Contratos de persoal con cargo a proxectos de investigación

Cando a persoa investigadora ou directora principal dun proxecto de investigación, dun programa ou dunha subvención considere necesario a contratación de persoal para a consecución dos obxectivos do proxecto, deberá cubrir o impreso de solicitude de contratación e envíalo xunto coa documentación adicional correspondente ao Servizo de PDI.

Podes atopar toda a información respecto a este trámite ao fondo da páxina onde leva esta ligazón.

 

I+D+i na UVigo

 

 

Recursos específicos para a investigación

 

O BIDI (Buscador de I+D+i) permite acceder ao catálogo de capacidades da UVigo e coñecer os nosos grupos de investigación.

Podes acceder ao BIDI a través desta ligazón.

Podes ver un video explicativo do seu funcionamento aquí.

A Vicerreitoría de Investigación e Transferencia iniciou a elaboración dunha base de datos e mapa de equipamentos e servizos científico-técnicos dispoñibles na Universidade de Vigo, tanto nos centros singulares e de apoio á investigación, como noutras dependencias universitarias.

Púxose tamén en marcha unha ferramenta de procura que proporciona información sobre a localización dos equipos dispoñibles e as persoas a cargo dos mesmos. Esta base de datos está en construción, e completarase proximamente, especialmente no que respecta aos campus de Ourense e Pontevedra.

Podes acceder ao buscador aquí.

O SUXI (Sistema Unificado de Xestión da Investigación) é un aplicativo deseñado para facilitar o día a día do persoal investigador. O seu módulo SUXI-XC (xestión curricular) facilita a anotación das diversas actividades e méritos realizados durante a vida académica e investigadora e, por tanto, a creación dun curriculo actualizado de forma continuada.

A maiores, os méritos introducidos neste aplicativo e validados posteriormente polos correspondentes órganos da universidade son valorables para as convocatorias da UVigo de avaliación da produción de investigación e transferencia.

Pode accederse ao SUXI a través da secretaría virtual, na seguinte ligazón.

A Universidade de Vigo, a través da Secretaría Xeral, adquiriu licenzas do software TURNITIN para a detección de contidos non orixinais en documentos.

Suministráronse licenzas ás facultades e ás escolas para o seu uso na actividade docente, pero tamén se pode facilitar a utilización do programa para actividades investigadoras. Pode obter máis información no seguinte enderezo electrónico: info@cixug.es

A Universidade de Vigo, en colaboración coa Universidade da Coruña, pon a disposición do seu persoal investigador a utilización dunha oficina no edificio da Delegación do CSIC en Bruselas, no enderezo:

Rue du Trône, 62 – 6º andar
1050 Bruselas
Bélgica

Este edificio está situado nas proximidades da Dirección Xeral de Investigación da Comisión Europea e a curta distancia do Parlamento Europeo e das principais oficinas de I+D, tanto dos Estados membros da Unión Europea como doutros organismos e universidades.

As universidades de Vigo e da Coruña acordaron co CSIC o uso exclusivo dun despacho individual totalmente equipado, na planta sexta do edificio indicado (espazo D.6.10), así como o uso das zonas comúns e das tres salas de reunión, de acordo coas normas de funcionamento interno e de condicións de uso da delegación do CSIC en Bruxelas.


Estes espazos poderán ser utilizados para actividades de promoción da investigación polo persoal investigador da Universidade de Vigo, para o que se deberá realizar previamente reserva no seguinte enderezo electrónico: vicinv@uvigo.es.

Os nosos centros proporcionan apoio científico e tecnolóxico para a realización de actividades de investigación tanto aos membros da comunidade universitaria como a outros organismos.

Nestas ligazóns podes consultar a información correspondente:

CACTI

 

Ecimat

 

CITI

 

Cinbio

O I Plan de divulgación científica da Universidade de Vigo desenvolve varías liñas de actividade que pretenden non só contribuír a un mellor coñecemento da capacidade investigadora e de prestación de servizos da universidade por parte da poboación, senón sobre todo a fomentar a mellora da cultura científica da nosa sociedade.

Este portal é un apartado específico da web dedicado á divulgación científica que reúne información sobre materiais audiovisuais propios, ligazóns a webs de interese, anuncios, informes etc.

Pódese acceder ao portal e ao Plan de divulgación aquí.

Investigo é o repositorio institucional da Universidade de Vigo que recolle, difunde e preserva a produción científica do seu persoal investigador. Artigos, libros, capítulos ou partes de libros, contribucións a congresos e teses de doutoramento lidas na universidade, constitúen os principais contidos do repositorio.

A xestión e mantemento de Investigo correspóndelle á biblioteca universitaria. Pode consultar máis información sobre o repositorio na súa web ou no seguinte enderezo electrónico: investigo@uvigo.es.​​​​​​

A biblioteca da universidade de Vigo ofrece diferentes servizos de interese para a investigación. Entre outros, podemos destacar:

 • Catálogo colectivo REBIUN
 • Recursos electrónicos
 • SCOPUS, Web of Science, Bases de datos do CSIC
 • Guias e titoriais
 • App bX Hot articles

Ir á biblioteca

 

Actividades complementarias

 

O deporte e o exercicio como fonte de diversión, benestar e goce do tempo de lecer enchen o programa físico deportivo para a comunidade universitaria.

Podes acceder a información xeral sobre este tema aquí.

Se buscas información específica de cada campus, accede a través destas ligazóns:

A universidade é aprendizaxe, cultura, relacións e tamén ocio e diversión. A vida universitaria fórmate como persoa a través de obradoiros, cursos, seminarios ou xornadas relacionadas co teatro, cine, literatura ou arte.

Podes acceder a información xeral sobre este tema aquí.

Se buscas información específica de cada campus, accede a través destas ligazóns: