Divulgación

O I Plan de divulgación científica marca as liñas estratéxicas principais no que respecta á política de difusión da nosa actividade investigadora

Como axente xerador e transmisor de coñecemento, consideramos fundamental o achegamento á sociedade mediante a divulgación e transferencia.

A divulgación do coñecemento implica a difusión, non só dos últimos avances xerados nos organismos de investigación, senón tamén de informacións e contidos que non necesariamente son novos ou de actualidade, pero que contribúen a aumentar o nivel de cultura científica e tecnolóxica da cidadanía. O carácter heteroxéneo da sociedade fai necesario considerar diversas vías de difusión para acadar este obxectivo.

Deste xeito, desde a UVigo proporcionamos o acceso a formación específica ao corpo investigador para mellorar as súas capacidades comunicadoras, traballando así na emisión mensaxes accesibles pero rigorosas e adaptadas a cada formato e canle. Ofrecer información atractiva e comprensible é crucial para chegar a persoas non especialistas nas materias.

Sendo fieis ao noso firme compromiso coa calidade, a excelencia e o desenvolvemento da nosa contorna socio-económica, temos unha especial preocupación por facer chegar a investigación á sociedade. Con este obxectivo sempre presente, preparamos o I Plan de divulgación científica da Universidade de Vigo, no que se expoñen liñas de actuación para non só contribuír a un maior coñecemento da actividade investigadora, senón tamén ao fomento e mellora da cultura científica da sociedade.

I Plan de divulgación científica Universidade de Vigo2.16 MB

 

Damos a coñecer a investigación realizada en todos os ámbitos de coñecemento, científico, humanístico, tecnolóxico e xurídico-social. Con este plan queremos dar visibilidade ás nosas principais liñas de investigación e aos resultados máis relevantes, cumprindo co noso compromiso de dar conta á sociedade dos resultados do investimento público na investigación.

Ademais, damos a coñecer a nosa oferta investigadora, de transferencia e de servizos a empresas, organismos públicos e á sociedade en xeral.

Ao mesmo tempo, traballamos para o fomento de vocacións científicas, o interese polo coñecemento e a formación universitaria. Nesta liña, tamén damos a coñecer a nosa oferta formativa, con especial referencia aos nosos potenciais estudantes.

Por outro lado, no que atinxe á relación coa sociedade e a nosa contorna, traballamos no fortalecemento dos vínculos cos axentes sociais no noso ámbito de influencia, ademais de implicar na actividade universitaria a grupos de cidadáns habitualmente afastados das actividades de carácter científico, creando un clima favorable á ciencia, tecnoloxía e innovación.

Traballamos para reforzar a proxección da ciencia española a nivel local, autonómico e internacional.