Organización da investigación

A nosa actividade investigadora organízase en diferentes estruturas

As diferentes estruturas da Universidade de Vigo relacionadas coa investigación interactúan e colaboran entre si para acadar os obxectivos dunha entidade innovadora como a nosa.

Estas estruturas están dirixidas e coordinadas por dúas vicerreitorías (contactos aquí):

No desenvolvemento das súas funcións, as vicerreitorías están apoiadas e asesoradas por:

Investigar

raton

Ademais, son varias as unidades nas que se estrutura a investigación na UVigo:

  • Grupos de Investigación
  • Agrupacións estratéxicas
  • Centros de apoio á investigación
  • Centros singulares
  • Entidades vinculadas

Pódese profundizar na información sobre cada unha delas a través dos menú desta mesma páxina.