Departamento C01 – Bioloxía funcional e ciencias da saúde

Curso académico: 2023-24

Custo anual: 2.755.778,18 Eu
% da docencia total da UVigo: 3.33%
% do custo total do PDI: 3.34%
Ratio custo/docencia:1 1.0
Custo teórico:2 2.745.817,76 Eu

1 (fracción do custo total do cadro de PDI / fracción da docencia total impartida na UVigo)

2 (custo actual do cadro total da UVigo repartido proporcionalmente segundo a docencia total de cada unidade)

Situación actual en base á dedicación docente de todo o persoal, á carga docente e aos recoñecementos


* (oferta de materias específicas de departamentos para estudantes ISEP, Erasmus e Visitantes)

Acrónimos:


Grupos e categorías

Persoal por grupo e categoríaPorcentaxes de PDI permanente, PDI temporal e persoal investigadorPersoal permanente e consolidable


Nome Categoría Área Campus Dedicación docente RAGR Outros recoñecementos Horas de docencia básica Horas de docencia adicional Déficit en asignación de docencia Curso de xubilación forzosa
Abalo Núñez, María del Rocío Profesor/a contratado/a doutor/a A0413 Pontevedra 240 75 56.00 85.00 24.0 0.00 2050-2051
Alonso Calvete, Alejandra Profesor/a axudante doutor/a A0413 Pontevedra 240 0 36.00 192.00 30.0 -18.00 2062-2063
Carballo Rodríguez, Julia Profesor/a contratado/a doutor/a A0630 Ourense 240 0 34.00 98.00 8.0 120.00 2030-2031
Castillo Martínez-Losa, Ana María Profesor/a titular de universidade A0050 Ourense 240 0 260.00 0.00 0.0 0.00 2031-2032
Combarro Combarro, María del Pilar Profesor/a titular de universidade A0630 Vigo 230 0 0.00 242.50 10.0 -2.50 2024-2025
Diz Gómez, José Carlos Titular de universidade-praza vinculada A0027 Pontevedra 240 0 5.50 112.50 0.0 62.50 2035-2036
Durán Barbosa, Rafael Profesor/a titular de universidade A0410 Pontevedra 160 160 8.00 0.00 25.0 -25.00 2028-2029
Ferreira Faro, Lilian Rosana Profesor/a titular de universidade A0410 Vigo 160 40 36.50 48.00 45.0 -9.00 2039-2040
García Estévez, José Manuel Catedrático/a de universidade A0660 Vigo 240 122 8.00 93.66 8.0 8.34 2033-2034
García Pomar, Dionisio Catedrático/a de escola univer. A0770 Pontevedra 230 0 0.00 84.00 0.0 6.00 2025-2026
González González, Yoana Profesor/a axudante doutor/a A0413 Pontevedra 240 0 31.00 197.00 12.0 0.00 2057-2058
González Matías, Lucas Carmelo Profesor/a titular de universidade A0410 Vigo 160 20 30.50 77.75 55.0 -22.75 2042-2043
González Represas, Alicia Profesor/a titular de universidade A0413 Pontevedra 240 0 65.00 152.00 24.0 19.00 2046-2047
Iglesias Blanco, Raúl Profesor/a titular de universidade A0660 Vigo 200 20 70.00 50.00 29.0 -9.00 2035-2036
Justo Cousiño, Lorenzo Antonio Profesor/a axudante doutor/a A0413 Pontevedra 240 30 30.00 175.00 5.0 0.00 2057-2058
Lamas Castro, José Antonio Profesor/a titular de universidade A0410 Vigo 160 20 52.50 36.00 78.0 -26.00 2033-2034
Lantarón Caeiro, Eva María Profesor/a titular de universidade A0413 Pontevedra 240 198 20.00 19.00 24.0 -1.00 2045-2046
López Patiño, Marcos Antonio Profesor/a titular de universidade A0410 Vigo 160 25 23.00 133.00 19.0 0.00 2042-2043
Maceiras García, María Lourdes Profesor/a contratado/a doutor/a A0615 Pontevedra 230 0 18.00 160.00 26.0 46.00 2025-2026
Machado de Oliveira, Iris Profesor/a contratado/a doutor/a A0413 Pontevedra 240 40 70.00 140.00 10.0 0.00 2049-2050
Mallo Ferrer, Federico Catedrático/a de universidade A0410 Vigo 160 0 74.90 35.50 109.0 -58.50 2032-2033
Megías Pacheco, Manuel Profesor/a titular de universidade A0050 Vigo 160 0 43.25 87.50 16.0 13.50 2036-2037
Míguez Miramontes, Jesús Manuel Catedrático/a de universidade A0410 Vigo 160 32 70.00 34.00 24.0 0.00 2034-2035
Molist García, María del Pilar Profesor/a titular de universidade A0050 Vigo 160 0 7.00 131.00 0.0 22.00 2026-2027
Mollinedo Cardalda, Irimia Profesor/a axudante doutor/a A0413 Pontevedra 240 0 10.00 214.00 16.0 0.00 2060-2061
Monge Pereira, Esther Profesor/a permanente laboral A0413 Pontevedra 240 0 60.00 168.00 12.0 0.00 2052-2053
Padín Iruegas, María Elena Profesor/a contratado/a doutor/a A0027 Pontevedra 160 0 5.00 146.00 9.0 0.00 2040-2041
Pérez Álvarez, María José Profesor/a titular de universidade A0630 Ourense 240 37 28.00 84.00 15.5 35.50 2036-2037
Pérez Fernández, Juan Investigador/a Ramón y Cajal A0050 Vigo 240 0 0.00 58.00 25.0 -3.00 2052-2053
Pombal Diego, Manuel Ángel Profesor/a titular de universidade A0050 Vigo 160 30 45.50 90.00 15.0 -20.00 2033-2034
Rodríguez Fuentes, Gustavo Profesor/a titular de universidade A0413 Pontevedra 240 0 22.00 204.00 34.0 0.00 2038-2039
Rodríguez López, Luis Alfonso Profesor/a titular de universidade A0630 Ourense 240 0 17.00 79.34 8.0 55.66 2032-2033
Sieiro Vázquez, Carmen Catedrático/a de universidade A0630 Vigo 160 30 71.30 64.00 29.0 -34.00 2033-2034
Soengas Fernández, José Luis Catedrático/a de universidade A0410 Vigo 160 20 44.30 56.34 40.0 -0.34 2035-2036
Soto González, María Mercedes Profesor/a contratado/a doutor/a A0413 Pontevedra 240 120 53.00 43.00 24.0 0.00 2041-2042
da Cuña Carrera, Iria Profesor/a contratado/a doutor/a A0413 Pontevedra 240 45 170.00 1.00 24.0 0.00 2056-2057
de Miguel Villegas, Encarnación Profesor/a titular de universidade A0050 Vigo 160 0 0.00 138.50 0.0 21.50 2028-2029

PDI temporal non consolidable


Nome Categoría Área Campus Dedicación docente RAGR Outros recoñecementos Horas de docencia básica Horas de docencia adicional Déficit en asignación de docencia
Blanco Rivas, Rita María Profesor/a asociado/a cc. da saúde A0610 Vigo 90 0 0.0 51.0 0.0 39.0
Bravo Amaro, Marisol Profesor/a asociado/a cc. da saúde A0610 Vigo 90 0 0.0 53.0 0.0 37.0
Campo Prieto, Pablo Profesor/a contratado/a de substitución A0413 Pontevedra 45 0 20.0 45.0 0.0 -20.0
Castro Menéndez, Manuel Profesor/a asociado/a cc. da saúde A0610 Vigo 90 0 0.0 48.0 0.0 42.0
Conde Vázquez, Orlando Profesor/a asociado/a T3 A0413 Pontevedra 120 0 0.0 90.0 0.0 30.0
Fernández Villar, José Alberto Profesor/a asociado/a cc. da saúde A0610 Vigo 90 0 5.0 48.0 0.0 37.0
Gómez Oliveira, Montserrat Profesor/a contratado/a de substitución A0413 Pontevedra 180 0 0.0 179.0 0.0 1.0
Guillán Fresco, María Profesor/a contratado/a de substitución A0413 Pontevedra 90 0 0.0 0.0 0.0 90.0
Lojo Vicente, María Victoria Profesor/a asociado/a cc. da saúde A0610 Vigo 90 0 0.0 51.0 0.0 39.0
López Díez, María Elena Profesor/a asociado/a cc. da saúde A0610 Vigo 90 0 0.2 53.0 0.0 37.0
López Medina, Antonio Profesor/a asociado/a cc. da saúde A0610 Vigo 90 0 0.0 52.0 0.0 38.0
Magdalena López, Carlos José Profesor/a asociado/a T3 A0090 Pontevedra 150 0 7.0 127.0 8.0 8.0
Nóvoa Castro, Borja Profesor/a asociado/a T3 A0413 Pontevedra 90 0 45.0 46.0 0.0 -1.0
Nóvoa Conde, Xavier Profesor/a asociado/a cc. da saúde A0610 Vigo 90 0 4.8 48.0 0.0 38.0
Otero García, María Milagros Profesor/a asociado/a cc. da saúde A0610 Vigo 90 0 0.0 48.0 0.0 42.0
Pego Reigosa, José María Profesor/a asociado/a cc. da saúde A0610 Vigo 90 0 0.0 51.0 0.0 39.0
Pérez Castro, Sonia María Profesor/a asociado/a cc. da saúde A0610 Vigo 90 0 0.2 53.0 0.0 37.0
Raposeiras Roubin, Sergio Profesor/a asociado/a cc. da saúde A0610 Vigo 90 0 0.0 48.0 0.0 42.0
Rivas Ramírez, Paula Profesor/a contratado/a de substitución A0410 Pontevedra 75 0 0.0 74.0 0.0 1.0
Rodil Gargallo, María Profesor/a asociado/a T3 A0413 Pontevedra 180 0 0.0 180.0 0.0 0.0
Rodríguez D´Jesus, Antonio Profesor/a asociado/a cc. da saúde A0610 Vigo 90 0 0.0 51.0 0.0 39.0
Rodríguez Gude, Clara Profesor/a contratado/a de substitución A0413 Pontevedra 180 0 0.0 95.0 0.0 85.0
Rodríguez Vázquez, María Holanda Profesor/a asociado/a cc. da saúde A0610 Vigo 90 0 0.0 52.0 0.0 38.0
Taboada Iglesias, Yaiza Profesor/a contratado/a de substitución A0413 Pontevedra 150 0 4.0 0.0 0.0 146.0
Torres Durán, María Luisa Profesor/a asociado/a cc. da saúde A0610 Vigo 90 0 0.0 53.0 0.0 37.0
Varela Gestoso, Rodrigo Profesor/a asociado/a cc. da saúde A0610 Vigo 90 0 2.0 48.0 0.0 40.0
Vázquez Méndez, Aldara Profesor/a contratado/a de substitución A0413 Pontevedra 180 0 0.0 180.0 0.0 0.0

PI non consolidable


Nome Categoría Área Campus Dedicación docente RAGR Outros recoñecementos Horas de docencia básica Horas de docencia adicional Déficit en asignación de docencia
Alborja Valado, María Contratado/a FPI A0410 Vigo 60 0 0.0 0.0 0.0 60.0
Barandela González, Marta Contratado/a FPI A0050 Vigo 60 0 0.0 0.0 0.0 60.0
Blanco Imperiali, Ayelén Melisa Investigador/a Juan De La Cierva A0410 Vigo 80 0 0.0 64.0 16.0 0.0
Bodelón González, Gustavo Investigador/a Distinguido/a Lei da Ciencia A0630 Vigo 100 0 12.0 100.0 0.0 -12.0
Calo Rodríguez, Jessica Contratado/a FPU A0410 Vigo 60 0 0.0 0.0 0.0 60.0
Conde Sieira, Marta Investigador/a Distinguido/a Lei da Ciencia A0410 Vigo 100 0 0.0 0.0 0.0 0.0
Costas Ferreira, María del Carmen Contratado/a predoutoral Uvigo A0410 Vigo 60 0 0.0 0.0 0.0 60.0
Núñez González, Carmen Contratado/a predoutoral Xunta A0050 Vigo 60 0 0.0 0.0 0.0 60.0
Rodríguez Castañeda, Manuela Contratado/a predoutoral Xunta A0410 Vigo 60 0 0.0 0.0 0.0 60.0

Persoal por categorías e sexo (reconto)Persoal por categorías e sexo (porcentaxe)Proxección a 10 anos da dedicación docente do persoal permanente e consolidableCondicións da proxección:


Situación das unidades docentes


Unidade docente Nome área Folgura estrutural Novas prazas segundo folgura estrutural % da docencia total % do custo total Ratio custo/docencia Custo anual Custo teórico
C01-A0610-V Medicina -1452.00 6 0.636 0.103 0.16 84907.76 524583.98
C01-A0413-P Fisioterapia -674.86 2 1.248 0.986 0.79 813539.96 1029372.35
C01-A0630-V Microbioloxía -467.32 1 0.263 0.231 0.88 190216.08 216927.03
C01-A0410-P Fisioloxía -205.77 0 0.121 0.100 0.83 82126.38 99802.93
C01-A0090-P Cirurxía -127.00 0 0.056 0.017 0.30 13665.98 46189.78
C01-A0770-P Radioloxía e medicina física -84.00 0 0.037 0.011 0.30 8955.82 30518.25
C01-A0615-P Medicina preventiva e saúde pública 9.50 0 0.093 0.065 0.70 53276.67 76708.04
C01-A0050-V Bioloxía celular 41.00 0 0.246 0.485 1.97 399648.59 202905.13
C01-A0027-P Anatomía e embrioloxía humana 80.33 0 0.134 0.169 1.26 138981.89 110525.56
C01-A0660-V Parasitoloxía 111.14 0 0.079 0.171 2.16 140714.99 65160.59
C01-A0410-V Fisioloxía 231.28 0 0.290 0.786 2.71 648310.16 239197.10
C01-A0630-O Microbioloxía 347.58 0 0.126 0.220 1.75 181433.90 103927.02

Peso porcentual das unidades docentes na docencia total da UVigo e no custo total do PDICarga docente

Código Titulación Campus Área Horas Carácter
P02G050V01 Grao en Ciencias da Actividade Física e do Deporte Pontevedra A0410 – Fisioloxía 0.00 Básica
V04M192V01 Máster Universitario en Enxeñaría Biomédica Vigo A0610 – Medicina 0.00 Adicional
P05G170V01 Grao en Fisioterapia Pontevedra A0413 – Fisioterapia 0.00 Básica
P05G170V01 Grao en Fisioterapia Pontevedra A0615 – Medicina preventiva e saúde pública 0.00 Básica
P02G050V01 Grao en Ciencias da Actividade Física e do Deporte Pontevedra A0027 – Anatomía e embrioloxía humana 0.00 Básica
V04M150V01 Máster Universitario en Prevención de Riscos Laborais Vigo A0630 – Microbioloxía 4.50 Adicional
V02M074V11 Máster Universitario en Biotecnoloxía Avanzada Vigo A0660 – Parasitoloxía 5.00 Adicional
O01M139V01 Máster Universitario en Nutrición Ourense A0090 – Cirurxía 8.00 Adicional
P05M191V01 Máster Universitario en Exercicio terapéutico en fisioterapia Pontevedra A0027 – Anatomía e embrioloxía humana 9.00 Básica
V02M102V03 Máster Universitario en Acuicultura Vigo A0660 – Parasitoloxía 10.00 Adicional
P05M191V01 Máster Universitario en Exercicio terapéutico en fisioterapia Pontevedra A0410 – Fisioloxía 10.00 Básica
O01M142V01 Máster Universitario en Ciencia e Tecnoloxía Agroalimentaria e Ambiental Ourense A0630 – Microbioloxía 12.00 Adicional
O01M139V01 Máster Universitario en Nutrición Ourense A0630 – Microbioloxía 15.00 Adicional
V02M098V01 Máster Universitario en Bioloxía Mariña Vigo A0660 – Parasitoloxía 22.00 Adicional
O01G261V01 Grao en Ciencias Ambientais Ourense A0630 – Microbioloxía 23.34 Básica
V10G061V01 Grao en Ciencias do Mar Vigo A0660 – Parasitoloxía 25.00 Básica
V02M098V01 Máster Universitario en Bioloxía Mariña Vigo A0050 – Bioloxía celular 26.00 Adicional
V02M099V01 Máster Universitario en Neurociencia Vigo A0050 – Bioloxía celular 30.00 Adicional
V10G061V01 Grao en Ciencias do Mar Vigo A0410 – Fisioloxía 36.00 Básica
V02M074V11 Máster Universitario en Biotecnoloxía Avanzada Vigo A0630 – Microbioloxía 39.00 Adicional
V02M098V01 Máster Universitario en Bioloxía Mariña Vigo A0410 – Fisioloxía 39.00 Adicional
V12G420V01 Grao en Enxeñaría Biomédica Vigo A0050 – Bioloxía celular 41.00 Básica
V10G061V01 Grao en Ciencias do Mar Vigo A0050 – Bioloxía celular 45.50 Básica
P05M191V01 Máster Universitario en Exercicio terapéutico en fisioterapia Pontevedra A0615 – Medicina preventiva e saúde pública 52.00 Básica
V02M102V03 Máster Universitario en Acuicultura Vigo A0410 – Fisioloxía 82.00 Adicional
P05G171V01 Grao en Fisioterapia Pontevedra A0770 – Radioloxía e medicina física 84.00 Básica
P02G051V01 Grao en Ciencias da Actividade Física e do Deporte Pontevedra A0410 – Fisioloxía 86.25 Básica
V12G420V01 Grao en Enxeñaría Biomédica Vigo A0410 – Fisioloxía 106.00 Básica
V02M099V01 Máster Universitario en Neurociencia Vigo A0410 – Fisioloxía 114.00 Adicional
V02G031V01 Grao en Bioloxía Vigo A0660 – Parasitoloxía 118.66 Básica
P05G171V01 Grao en Fisioterapia Pontevedra A0027 – Anatomía e embrioloxía humana 124.00 Básica
V10G061V01 Grao en Ciencias do Mar Vigo A0630 – Microbioloxía 125.00 Básica
P05G171V01 Grao en Fisioterapia Pontevedra A0090 – Cirurxía 127.00 Básica
P05G171V01 Grao en Fisioterapia Pontevedra A0615 – Medicina preventiva e saúde pública 160.00 Básica
P02G051V01 Grao en Ciencias da Actividade Física e do Deporte Pontevedra A0027 – Anatomía e embrioloxía humana 172.50 Básica
P05G171V01 Grao en Fisioterapia Pontevedra A0410 – Fisioloxía 181.00 Básica
O01M139V01 Máster Universitario en Nutrición Ourense A0410 – Fisioloxía 190.00 Adicional
O01G041V01 Grao en Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos Ourense A0630 – Microbioloxía 238.00 Básica
P05M191V01 Máster Universitario en Exercicio terapéutico en fisioterapia Pontevedra A0413 – Fisioterapia 258.00 Básica
V02G031V01 Grao en Bioloxía Vigo A0410 – Fisioloxía 284.34 Básica
V02G031V01 Grao en Bioloxía Vigo A0050 – Bioloxía celular 418.50 Básica
V02G031V01 Grao en Bioloxía Vigo A0630 – Microbioloxía 431.50 Básica
V12G420V01 Grao en Enxeñaría Biomédica Vigo A0610 – Medicina 1452.00 Básica
P05G171V01 Grao en Fisioterapia Pontevedra A0413 – Fisioterapia 2594.00 Básica