Departamento C02 – Bioloxía vexetal e ciencias do solo

Curso académico: 2023-24

Custo anual: 2.040.774,17 Eu
% da docencia total da UVigo: 1.36%
% do custo total do PDI: 2.47%
Ratio custo/docencia:1 1.82
Custo teórico:2 1.120.927,11 Eu

1 (fracción do custo total do cadro de PDI / fracción da docencia total impartida na UVigo)

2 (custo actual do cadro total da UVigo repartido proporcionalmente segundo a docencia total de cada unidade)

Situación actual en base á dedicación docente de todo o persoal, á carga docente e aos recoñecementos


* (oferta de materias específicas de departamentos para estudantes ISEP, Erasmus e Visitantes)

Acrónimos:


Grupos e categorías

Persoal por grupo e categoríaPorcentaxes de PDI permanente, PDI temporal e persoal investigadorPersoal permanente e consolidable


Nome Categoría Área Campus Dedicación docente RAGR Outros recoñecementos Horas de docencia básica Horas de docencia adicional Déficit en asignación de docencia Curso de xubilación forzosa
Alonso Vega, María Flora Profesor/a titular de universidade A0240 Ourense 160 3 33.5 98.0 5.0 21.0 2048-2049
Arias Estévez, Manuel Catedrático/a de universidade A0240 Ourense 160 30 72.3 48.0 5.0 5.0 2033-2034
Barreal Modroño, M. Esther Profesor/a contratado/a doutor/a A0412 Vigo 200 0 80.5 69.0 23.0 28.0 2037-2038
Escuredo Pérez, Olga Profesor/a titular de universidade A0063 Ourense 240 0 43.5 190.5 4.0 22.5 2052-2053
Fernández Calviño, David Profesor/a titular de universidade A0240 Ourense 240 60 16.0 134.3 6.0 23.7 2049-2050
Fernández Covelo, Emma Profesor/a titular de universidade A0240 Vigo 160 0 30.1 78.5 13.0 38.5 2045-2046
Fernández González, María Profesor/a titular de universidade A0063 Ourense 200 64 59.0 70.0 26.0 -19.0 2053-2054
Gallardo Medina, Mercedes Profesor/a titular de universidade A0412 Vigo 160 100 17.0 45.0 4.0 -6.0 2034-2035
Gallego Veigas, Pedro Pablo Catedrático/a de universidade A0412 Vigo 160 50 54.3 18.0 22.5 15.5 2032-2033
García Molares, Aida Profesor/a titular de universidade A0063 Vigo 240 65 8.0 193.0 0.0 -6.0 2031-2032
González Rodríguez, Luis Catedrático/a de universidade A0412 Vigo 160 0 28.1 67.5 23.5 41.0 2035-2036
López Periago, José Eugenio Profesor/a titular de universidade A0240 Ourense 160 0 46.2 103.0 7.0 4.0 2033-2034
Marcet Miramontes, Purificación Profesor/a titular de universidade A0240 Pontevedra 240 3 6.0 72.0 0.0 179.0 2032-2033
Muñoz Sobrino, Castor Profesor/a titular de universidade A0063 Vigo 160 75 10.5 82.0 5.0 -12.0 2039-2040
Navarro Echeverría, Luis Catedrático/a de universidade A0063 Vigo 160 35 22.1 42.5 62.0 -1.5 2036-2037
Nóvoa Muñoz, Juan Carlos Catedrático/a de universidade A0240 Ourense 160 0 19.0 111.0 8.0 22.0 2039-2040
Pedrol Bonjoch, María Nuria Profesor/a contratado/a doutor/a A0412 Vigo 200 0 37.0 88.0 6.0 69.0 2037-2038
Reigosa Roger, Manuel Joaquín Catedrático/a de universidade A0412 Vigo 160 160 5.0 0.0 1.0 -1.0 2027-2028
Rey Fraile, Manuel Ángel Catedrático/a de universidade A0412 Vigo 160 2 1.0 102.0 4.5 50.5 2029-2030
Rodríguez Rajo, Francisco Javier Catedrático/a de universidade A0063 Ourense 160 120 20.0 28.0 26.0 -34.0 2041-2042
Sánchez Fernández, José María Profesor/a titular de universidade A0063 Vigo 160 15 73.1 50.0 29.5 -7.5 2034-2035
Sánchez Moreiras, Adela María Catedrático/a de universidade A0412 Vigo 160 2 29.3 61.0 15.5 52.5 2041-2042
Seijo Coello, María del Carmen Catedrático/a de universidade A0063 Ourense 160 0 29.5 127.0 4.0 0.0 2036-2037
Soto González, Benedicto Profesor/a titular de universidade A0240 Vigo 160 0 8.0 60.5 16.0 75.5 2032-2033
de Blas Varela, María Esther Profesor/a titular de universidade A0240 Ourense 160 0 164.0 0.0 0.0 0.0 2029-2030

PDI temporal non consolidable


Nome Categoría Área Campus Dedicación docente RAGR Outros recoñecementos Horas de docencia básica Horas de docencia adicional Déficit en asignación de docencia
Castro Parada, Alberto Profesor/a contratado/a de substitución A0063 Ourense 180 0 0.0 169.0 0.0 11.0
Fernández de Uña, Laura Profesor/a contratado/a de substitución A0063 Ourense 120 0 0.0 120.0 0.0 0.0
García Moreiras, Iria Profesor/a contratado/a de substitución A0063 Vigo 150 0 0.0 136.0 0.0 14.0

PI non consolidable


Nome Categoría Área Campus Dedicación docente RAGR Outros recoñecementos Horas de docencia básica Horas de docencia adicional Déficit en asignación de docencia
Álvarez Rodríguez, Sara Contratado/a predoutoral Xunta A0412 Vigo 30 0 0.0 0.00 0.0 30.00
Arenas Lago, Daniel Investigador/a Juan De La Cierva A0240 Ourense 80 0 0.0 72.00 3.0 5.00
Carrera Otero, Lucía Contratado/a FPI A0240 Ourense 60 0 0.0 0.00 0.0 60.00
Gesteiro Portas, Noemí Contratado/a FPI A0412 Vigo 60 0 0.0 0.00 0.0 60.00
González Orenga, Sara Investigador/a doutor/a A0412 Vigo 30 0 3.0 27.00 2.0 -2.00
Guada Prada, Guillermo Investigador/a Juan De La Cierva A0063 Ourense 80 0 0.0 68.00 12.0 0.00
López Malvar, Ana Postdoutoral Xunta apoio á etapa de formación postdoutoral A0412 Vigo 30 0 0.0 0.00 0.0 30.00
Núñez González, Noa Contratado/a FPU A0412 Vigo 60 0 0.0 0.00 0.0 60.00
Pérez Rodríguez, Paula Investigador/a Juan De La Cierva A0240 Ourense 80 0 0.0 71.00 9.0 0.00
Rodríguez Flores, María Shantal Postdoutoral Xunta de Galicia modalidade B A0063 Ourense 80 0 0.0 80.00 5.0 -5.00
Rodríguez González, Laura Contratado/a FPU A0240 Ourense 60 0 0.0 0.00 0.0 60.00
Rodríguez López, Lucía Contratado/a FPU A0240 Ourense 60 0 0.0 0.00 0.0 60.00
Rodríguez Seijo, Andrés Investigador/a Juan De La Cierva A0240 Ourense 80 0 0.0 70.04 12.0 -2.04

Persoal por categorías e sexo (reconto)Persoal por categorías e sexo (porcentaxe)Proxección a 10 anos da dedicación docente do persoal permanente e consolidableCondicións da proxección:


Situación das unidades docentes


Unidade docente Nome área Folgura estrutural Novas prazas segundo folgura estrutural % da docencia total % do custo total Ratio custo/docencia Custo anual Custo teórico
C02-A0063-O Botánica -276.31 1 0.412 0.426 1.03 351315.25 339824.85
C02-A0063-V Botánica -61.79 0 0.263 0.334 1.27 275846.92 216927.03
C02-A0240-O Edafoloxía e química agrícola 15.74 0 0.348 0.666 1.91 549709.90 287036.52
C02-A0412-V Fisioloxía vexetal 95.38 0 0.242 0.827 3.42 682335.16 199605.86
C02-A0240-V Edafoloxía e química agrícola 136.16 0 0.062 0.148 2.39 122398.07 51138.69
C02-A0240-P Edafoloxía e química agrícola 160.38 0 0.032 0.072 2.25 59168.87 26394.16

Peso porcentual das unidades docentes na docencia total da UVigo e no custo total do PDICarga docente

Código Titulación Campus Área Horas Carácter
V04M167V01 Máster Universitario en Enerxía e Sustentabilidade Vigo A0240 – Edafoloxía e química agrícola 3.00 Adicional
V02M179V01 Máster Universitario en Biodiversidade Terrestre: Caracterización, conservación e xestión Vigo A0412 – Fisioloxía vexetal 9.00 Adicional
V02M098V01 Máster Universitario en Bioloxía Mariña Vigo A0412 – Fisioloxía vexetal 16.00 Adicional
O01G041V01 Grao en Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos Ourense A0240 – Edafoloxía e química agrícola 21.00 Básica
O01M142V01 Máster Universitario en Ciencia e Tecnoloxía Agroalimentaria e Ambiental Ourense A0412 – Fisioloxía vexetal 27.50 Adicional
V10G061V01 Grao en Ciencias do Mar Vigo A0412 – Fisioloxía vexetal 36.00 Básica
V02M074V11 Máster Universitario en Biotecnoloxía Avanzada Vigo A0412 – Fisioloxía vexetal 49.50 Adicional
P03G370V01 Grao en Enxeñaría Forestal Pontevedra A0240 – Edafoloxía e química agrícola 72.00 Básica
O05G110V01 Grao en Educación Infantil Ourense A0063 – Botánica 82.50 Básica
V02M179V01 Máster Universitario en Biodiversidade Terrestre: Caracterización, conservación e xestión Vigo A0063 – Botánica 86.00 Adicional
O01M142V01 Máster Universitario en Ciencia e Tecnoloxía Agroalimentaria e Ambiental Ourense A0240 – Edafoloxía e química agrícola 88.00 Adicional
O01M142V01 Máster Universitario en Ciencia e Tecnoloxía Agroalimentaria e Ambiental Ourense A0063 – Botánica 88.50 Adicional
V10G061V01 Grao en Ciencias do Mar Vigo A0063 – Botánica 135.00 Básica
V02G031V01 Grao en Bioloxía Vigo A0240 – Edafoloxía e química agrícola 139.00 Básica
O01G041V01 Grao en Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos Ourense A0063 – Botánica 161.00 Básica
O01G281V01 Grao en Enxeñaría Agraria Ourense A0240 – Edafoloxía e química agrícola 210.00 Básica
O01G281V01 Grao en Enxeñaría Agraria Ourense A0063 – Botánica 252.00 Básica
O01G261V01 Grao en Ciencias Ambientais Ourense A0063 – Botánica 357.00 Básica
V02G031V01 Grao en Bioloxía Vigo A0063 – Botánica 379.50 Básica
V02G031V01 Grao en Bioloxía Vigo A0412 – Fisioloxía vexetal 441.50 Básica
O01G261V01 Grao en Ciencias Ambientais Ourense A0240 – Edafoloxía e química agrícola 476.34 Básica