Departamento C03 – Bioquímica, xenética e inmunoloxía

Curso académico: 2023-24

Custo anual: 1.740.851,72 Eu
% da docencia total da UVigo: 1.0%
% do custo total do PDI: 2.11%
Ratio custo/docencia:1 2.11
Custo teórico:2 824.817,58 Eu

1 (fracción do custo total do cadro de PDI / fracción da docencia total impartida na UVigo)

2 (custo actual do cadro total da UVigo repartido proporcionalmente segundo a docencia total de cada unidade)

Situación actual en base á dedicación docente de todo o persoal, á carga docente e aos recoñecementos


* (oferta de materias específicas de departamentos para estudantes ISEP, Erasmus e Visitantes)

Acrónimos:


Grupos e categorías

Persoal por grupo e categoríaPorcentaxes de PDI permanente, PDI temporal e persoal investigadorPersoal permanente e consolidable


Nome Categoría Área Campus Dedicación docente RAGR Outros recoñecementos Horas de docencia básica Horas de docencia adicional Déficit en asignación de docencia Curso de xubilación forzosa
Arenas Busto, Miguel Profesor/a titular de universidade A0420 Vigo 240 0 28.75 154.0 0.0 78.0 2049-2050
Caballero Rúa, Armando Catedrático/a de universidade A0420 Vigo 160 33 16.50 77.0 16.0 18.0 2030-2031
Canchaya Sanchez, Carlos Alberto Profesor/a titular de universidade A0420 Vigo 160 0 30.25 67.0 20.5 42.5 2040-2041
Carvajal Rodríguez, Antonio Profesor/a titular de universidade A0420 Vigo 160 0 32.25 0.0 0.0 0.0 2036-2037
Faro Rivas, José Manuel Profesor/a contratado/a doutor/a A0566 Vigo 160 0 32.50 55.0 12.0 61.0 2025-2026
Galindo Dasilva, Juan Investigador/a Distinguido/a (programa de consolidación) A0420 Vigo 240 0 0.00 0.0 0.0 0.0 2048-2049
Gil Martín, Emilio Profesor/a titular de universidade A0060 Vigo 160 30 42.50 75.5 12.0 0.5 2033-2034
González Fernández, María África Catedrático/a de universidade A0566 Vigo 160 0 0.00 30.0 33.0 97.0 2031-2032
Magadán Mompo, Susana Profesor/a titular de universidade A0566 Vigo 160 0 37.00 54.0 15.0 154.0 2043-2044
Morán Martínez, María Paloma Catedrático/a de universidade A0420 Vigo 160 47 73.60 47.5 18.0 -25.5 2035-2036
Pasantes Ludeña, Juan José Catedrático/a de universidade A0420 Vigo 160 0 67.60 52.5 14.0 26.5 2029-2030
Pérez Diz, Ángel Eduardo Profesor/a titular de universidade A0420 Vigo 160 22 44.50 35.0 31.0 28.0 2045-2046
Posada González, David Catedrático/a de universidade A0420 Vigo 160 0 31.00 55.0 23.5 50.5 2040-2041
Presa Martínez, Pablo Profesor/a titular de universidade A0420 Vigo 160 0 10.00 52.0 48.0 50.0 2031-2032
Quesada Rodríguez, Humberto Carlos Catedrático/a de universidade A0420 Vigo 160 20 24.00 59.0 43.5 13.5 2031-2032
Rolán Álvarez, Emilio Catedrático/a de universidade A0420 Vigo 160 0 14.00 62.0 24.0 60.0 2034-2035
San Juan Serrano, María Fuencisla Profesor/a titular de universidade A0060 Vigo 240 45 9.00 148.0 38.0 0.0 2031-2032
Suárez Alonso, María del Pilar Profesor/a contratado/a doutor/a A0060 Vigo 240 0 7.00 243.5 9.0 0.5 2035-2036
Valverde Pérez, Diana Catedrático/a de universidade A0060 Vigo 160 45 68.50 40.0 20.0 -13.0 2036-2037
de Carlos Villamarín, Alejandro Leonides Profesor/a titular de universidade A0060 Vigo 160 0 25.50 0.0 0.0 0.0 2032-2033

PDI temporal non consolidable


Nome Categoría Área Campus Dedicación docente RAGR Outros recoñecementos Horas de docencia básica Horas de docencia adicional Déficit en asignación de docencia
Diz Chaves, Yolanda María Profesor/a contratado/a de substitución A0060 Vigo 90 0 0.0 86.0 0.0 4.0

PI non consolidable


Nome Categoría Área Campus Dedicación docente RAGR Outros recoñecementos Horas de docencia básica Horas de docencia adicional Déficit en asignación de docencia
Blanco González, Sofía Contratado/a FPU A0420 Vigo 60 0 1.00 0.0 0.0 59.0
Cobo Arroyo, Sara Contratado/a FPI A0420 Vigo 60 0 0.00 0.0 0.0 60.0
Fernández Silva, Iria Investigador/a Distinguido/a Lei da Ciencia A0420 Vigo 100 0 0.75 67.0 0.0 33.0
Fonseca Silva, Pablo Axuda Predoutoral Xunta A0420 Vigo 30 0 0.00 0.0 0.0 30.0
Freire González, Javier Axuda Predoutoral Xunta A0566 Vigo 30 0 0.00 0.0 0.0 30.0
Gallego García, María del Pilar Axuda Predoutoral Xunta A0420 Vigo 30 0 0.00 0.0 0.0 30.0
Gefaell Borrás, Juan Axuda Predoutoral Xunta A0420 Vigo 30 0 4.00 0.0 0.0 26.0
González Castellano, Inés Investigador/a doutor/a A0420 Vigo 30 0 0.00 0.0 0.0 30.0
Kleinman Ruiz, Daniel Investigador/a doutor/a A0420 Vigo 30 0 0.00 0.0 0.0 30.0
Maietta, Immacolata Contratado/a predoutoral Xunta A0566 Vigo 30 0 0.00 0.0 0.0 30.0
Rivas Ferreiro, Mauro Contratado/a FPU A0420 Vigo 60 0 0.00 0.0 0.0 60.0
Varela Rouco, Nair Contratado/a FPI A0420 Vigo 60 0 0.00 0.0 0.0 60.0
Verísimo García, Joel Axuda Predoutoral Xunta A0566 Vigo 30 0 0.00 0.0 0.0 30.0

Persoal por categorías e sexo (reconto)Persoal por categorías e sexo (porcentaxe)Proxección a 10 anos da dedicación docente do persoal permanente e consolidableCondicións da proxección:


Situación das unidades docentes


Unidade docente Nome área Folgura estrutural Novas prazas segundo folgura estrutural % da docencia total % do custo total Ratio custo/docencia Custo anual Custo teórico
C03-A0060-V Bioquímica e bioloxía molecular 81.94 0 0.339 0.406 1.20 334978.91 279613.16
C03-A0566-V Inmunoloxía 192.62 0 0.127 0.306 2.41 252343.86 104751.83
C03-A0420-V Xenética 796.92 0 0.534 1.399 2.62 1153528.96 440452.59

Peso porcentual das unidades docentes na docencia total da UVigo e no custo total do PDICarga docente

Código Titulación Campus Área Horas Carácter
V11G201V01 Grao en Química Vigo A0566 – Inmunoloxía 0.0 Básica
O01M139V01 Máster Universitario en Nutrición Ourense A0566 – Inmunoloxía 4.0 Adicional
V02M102V03 Máster Universitario en Acuicultura Vigo A0566 – Inmunoloxía 6.0 Adicional
V02M173V01 Máster Universitario en Xenómica e Xenética Vigo A0060 – Bioquímica e bioloxía molecular 11.0 Adicional
V02M102V03 Máster Universitario en Acuicultura Vigo A0060 – Bioquímica e bioloxía molecular 11.0 Adicional
V02M179V01 Máster Universitario en Biodiversidade Terrestre: Caracterización, conservación e xestión Vigo A0420 – Xenética 12.0 Adicional
V02M074V11 Máster Universitario en Biotecnoloxía Avanzada Vigo A0566 – Inmunoloxía 18.0 Adicional
V11M188V01 Máster Universitario en Nanociencia e Nanotecnoloxía Vigo A0566 – Inmunoloxía 24.0 Adicional
V02M173V01 Máster Universitario en Xenómica e Xenética Vigo A0566 – Inmunoloxía 24.0 Adicional
V02M074V11 Máster Universitario en Biotecnoloxía Avanzada Vigo A0420 – Xenética 27.0 Adicional
O01M139V01 Máster Universitario en Nutrición Ourense A0060 – Bioquímica e bioloxía molecular 33.0 Adicional
V02M074V11 Máster Universitario en Biotecnoloxía Avanzada Vigo A0060 – Bioquímica e bioloxía molecular 33.5 Adicional
V12G420V01 Grao en Enxeñaría Biomédica Vigo A0060 – Bioquímica e bioloxía molecular 41.0 Básica
V02M098V01 Máster Universitario en Bioloxía Mariña Vigo A0060 – Bioquímica e bioloxía molecular 47.0 Adicional
V02M102V03 Máster Universitario en Acuicultura Vigo A0420 – Xenética 52.0 Adicional
V11G201V01 Grao en Química Vigo A0420 – Xenética 67.0 Básica
V10G061V01 Grao en Ciencias do Mar Vigo A0060 – Bioquímica e bioloxía molecular 77.0 Básica
MBIOXXXXXX Máster en Biofabricación Vigo A0566 – Inmunoloxía 78.0 Básica
V02M098V01 Máster Universitario en Bioloxía Mariña Vigo A0420 – Xenética 84.0 Adicional
V11G201V01 Grao en Química Vigo A0060 – Bioquímica e bioloxía molecular 86.0 Básica
V10G061V01 Grao en Ciencias do Mar Vigo A0420 – Xenética 97.5 Básica
V02G031V01 Grao en Bioloxía Vigo A0566 – Inmunoloxía 139.0 Básica
V02M173V01 Máster Universitario en Xenómica e Xenética Vigo A0420 – Xenética 146.0 Adicional
V02G031V01 Grao en Bioloxía Vigo A0060 – Bioquímica e bioloxía molecular 467.0 Básica
V02G031V01 Grao en Bioloxía Vigo A0420 – Xenética 735.5 Básica