Departamento C04 – Ecoloxía e bioloxía animal

Curso académico: 2023-24

Custo anual: 2.896.683,06 Eu
% da docencia total da UVigo: 1.14%
% do custo total do PDI: 3.51%
Ratio custo/docencia:1 3.08
Custo teórico:2 939.467,24 Eu

1 (fracción do custo total do cadro de PDI / fracción da docencia total impartida na UVigo)

2 (custo actual do cadro total da UVigo repartido proporcionalmente segundo a docencia total de cada unidade)

Situación actual en base á dedicación docente de todo o persoal, á carga docente e aos recoñecementos


* (oferta de materias específicas de departamentos para estudantes ISEP, Erasmus e Visitantes)

Acrónimos:


Grupos e categorías

Persoal por grupo e categoríaPorcentaxes de PDI permanente, PDI temporal e persoal investigadorPersoal permanente e consolidable


Nome Categoría Área Campus Dedicación docente RAGR Outros recoñecementos Horas de docencia básica Horas de docencia adicional Déficit en asignación de docencia Curso de xubilación forzosa
Aira Vieira, Manuel Profesor/a titular de universidade A0819 Ourense 160 0 4.00 84.0 6.0 66.0 2043-2044
Álvarez Jiménez, Maruxa Profesor/a titular de universidade A0220 Ourense 200 75 16.00 22.0 20.0 67.0 2045-2046
Aranguren Gassis, María Profesor/a titular de universidade A0220 Pontevedra 240 0 8.00 72.0 0.0 160.0 2048-2049
Beiras García-Sabell, Ricardo Catedrático/a de universidade A0220 Vigo 160 0 130.00 0.0 0.0 30.0 2035-2036
Calviño Cancela, María Catedrático/a de universidade A0220 Vigo 160 0 22.50 49.5 10.0 78.5 2043-2044
Cordero Rivera, Adolfo Catedrático/a de universidade A0220 Pontevedra 160 30 28.67 76.0 44.0 -18.0 2033-2034
Domínguez Martín, José Jorge Catedrático/a de universidade A0819 Vigo 160 0 15.10 32.0 6.0 107.0 2036-2037
Fernández Suárez, Emilio Manuel Catedrático/a de universidade A0220 Vigo 160 40 42.00 44.0 10.0 24.0 2031-2032
Garrido González, Joséfa Profesor/a titular de universidade A0819 Vigo 160 40 73.00 23.5 24.5 -1.0 2028-2029
Gómez Brandon, María Profesor/a titular de universidade A0819 Vigo 240 0 24.00 76.0 0.0 160.0 2050-2051
González Castro, Bernardino Profesor/a titular de universidade A0220 Vigo 230 0 8.00 116.0 2.0 124.0 2027-2028
Iglesias Briones, María Jesús Catedrático/a de universidade A0819 Vigo 160 0 30.75 47.0 10.0 73.0 2033-2034
Kim, Sin-Yeon Profesor/a titular de universidade A0819 Vigo 160 0 8.25 75.5 0.0 176.5 2047-2048
Lastra Valdor, Mariano Catedrático/a de universidade A0220 Vigo 160 0 27.00 85.0 0.0 48.0 2030-2031
López Pérez, Jesús Profesor/a titular de universidade A0220 Vigo 160 0 3.00 59.0 0.0 98.0 2033-2034
Marañón Sainz, Emilio Catedrático/a de universidade A0220 Vigo 160 0 21.00 50.0 17.0 72.0 2037-2038
Mariño Callejo, María Fuencisla Profesor/a titular de universidade A0819 Vigo 240 49 58.00 66.5 0.0 86.5 2030-2031
Martínez García, Sandra Profesor/a titular de universidade A0220 Vigo 200 0 7.50 84.0 25.0 144.0 2051-2052
Mato de la Iglesia, Salustiano Catedrático/a de universidade A0819 Vigo 160 0 16.00 44.0 10.0 90.0 2029-2030
Montalvo Rodríguez, Javier Profesor/a titular de universidade A0220 Vigo 240 0 0.00 6.0 0.0 254.0 2032-2033
Mouriño Carballido, Beatriz Profesor/a titular de universidade A0220 Vigo 160 0 10.00 64.0 33.0 53.0 2044-2045
Noguera Amoros, José Carlos Profesor/a titular de universidade A0819 Vigo 200 0 5.50 72.5 31.0 151.5 2051-2052
Olabarria Uzquiano, Celia Catedrático/a de universidade A0220 Vigo 160 0 13.50 73.5 6.0 67.5 2036-2037
Pardo Gamundi, Isabel María Catedrático/a de universidade A0220 Vigo 160 0 13.00 43.0 13.0 91.0 2032-2033
Ramil Blanco, Francisco José Profesor/a titular de universidade A0819 Vigo 230 0 41.00 43.0 48.0 128.0 2030-2031
Rocha Valdes, Francisco Javier Profesor/a titular de universidade A0819 Vigo 200 0 38.00 51.0 16.0 95.0 2036-2037
Serret Ituarte, Pablo Profesor/a titular de universidade A0220 Vigo 160 0 10.00 82.5 11.0 56.5 2034-2035
Sobrino Garcia, María Cristina Profesor/a titular de universidade A0220 Vigo 160 0 36.80 62.0 18.0 44.0 2041-2042
Souza Troncoso, Jesús Catedrático/a de universidade A0819 Vigo 160 0 20.00 61.0 0.0 79.0 2031-2032
Teira González, Eva María Catedrático/a de universidade A0220 Vigo 160 20 30.50 49.0 23.0 38.0 2045-2046
Vázquez Otero, María Elsa Catedrático/a de universidade A0819 Vigo 160 32 22.00 31.0 29.0 46.0 2033-2034
Velando Rodríguez, Alberto Luis Catedrático/a de universidade A0819 Vigo 160 0 20.50 40.0 17.0 83.0 2039-2040
Velo Antón, Guillermo Investigador/a Ramón y Cajal A0819 Vigo 240 0 0.00 35.0 0.0 45.0 2049-2050

PDI temporal non consolidable


Nome Categoría Área Campus Dedicación docente RAGR Outros recoñecementos Horas de docencia básica Horas de docencia adicional Déficit en asignación de docencia

PI non consolidable


Nome Categoría Área Campus Dedicación docente RAGR Outros recoñecementos Horas de docencia básica Horas de docencia adicional Déficit en asignación de docencia
Alarcón Ríos, Lucía Investigador/a doutor/a A0819 Vigo 30 0 0.0 0.0 0.0 30.0
Álvarez Quintero, Náyade Investigador/a Programa Margarita Salas A0819 Vigo 90 0 0.0 0.0 0.0 90.0
Blanco Cartagena, Andreu Postdoutoral Xunta de Galicia modalidade B A0220 Vigo 80 0 0.0 49.0 0.0 31.0
Calvo Martin, Elisa Contratado/a FPU A0220 Vigo 60 0 0.0 0.0 0.0 60.0
Cortés Manzaneque, Susana Contratado/a FPI A0819 Vigo 60 0 0.0 0.0 0.0 60.0
Daban Losada, Paula Contratado/a predoutoral con cargo á convocatoria da UCPI A0819 Vigo 60 0 0.0 0.0 0.0 60.0
Delgado Núñez, Cristina Investigador/a Distinguido/a Lei da Ciencia A0220 Vigo 100 0 0.0 0.0 0.0 0.0
Galván Arcones, Sofía Contratado/a predoutoral Uvigo A0819 Vigo 60 0 0.0 0.0 0.0 60.0
Gamboa Jurado-Centurión, Sara Investigador/a doutor/a A0819 Vigo 30 0 0.0 0.0 0.0 30.0
Gutiérrez Rial, David Contratado/a predoutoral Uvigo A0819 Vigo 60 0 0.0 0.0 0.0 60.0
Jones, Lewis Alan Investigador/a Juan De La Cierva A0819 Vigo 30 0 0.0 0.0 0.0 30.0
Lasa González, Aide Investigador/a Juan De La Cierva A0220 Vigo 80 0 0.0 73.0 6.0 1.0
López Ibáñez, Sara Contratado/a FPU A0220 Vigo 60 0 3.0 0.0 0.0 57.0
Martínez Barciela, Yasmina Axuda Predoutoral Xunta A0819 Vigo 30 0 0.0 0.0 0.0 30.0
Mendoza Segura, Clara Contratado/a FPU A0220 Vigo 60 0 0.0 0.0 0.0 60.0
Paredes Rosendo, Estefanía Investigador/a Distinguido/a Lei da Ciencia A0819 Vigo 100 0 7.0 54.0 0.0 39.0
Polina González, Alejandro Contratado/a predoutoral con cargo á convocatoria da UCPI A0819 Vigo 60 0 0.0 0.0 0.0 60.0
Quintela Sabarís, Celestino Investigador/a doutor/a A0819 Vigo 100 0 0.0 0.0 0.0 100.0
Rivas Torres, Anais Investigador/a Programa Margarita Salas A0220 Pontevedra 90 0 0.0 0.0 0.0 90.0
Varela González, Sara Investigador/a Distinguido/a Lei da Ciencia A0819 Vigo 100 0 1.0 63.0 4.5 31.5

Persoal por categorías e sexo (reconto)Persoal por categorías e sexo (porcentaxe)Proxección a 10 anos da dedicación docente do persoal permanente e consolidableCondicións da proxección:


Situación das unidades docentes


Unidade docente Nome área Folgura estrutural Novas prazas segundo folgura estrutural % da docencia total % do custo total Ratio custo/docencia Custo anual Custo teórico
C04-A0220-O Ecoloxía -3.60 0 0.043 0.064 1.49 52979.63 35467.16
C04-A0819-O Zooloxía 76.00 0 0.043 0.068 1.58 55736.63 35467.16
C04-A0220-P Ecoloxía 185.50 0 0.068 0.205 3.01 169398.59 56087.60
C04-A0220-V Ecoloxía 1094.73 0 0.534 1.502 2.81 1238811.80 440452.59
C04-A0819-V Zooloxía 1354.14 0 0.451 1.673 3.71 1379756.40 371992.73

Peso porcentual das unidades docentes na docencia total da UVigo e no custo total do PDICarga docente

Código Titulación Campus Área Horas Carácter
P02M066V06 Máster Universitario en Profesorado en Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas. Especialidade (Pontevedra): Orientación Pontevedra A0819 – Zooloxía 0.0 Básica
V02M066V09 Máster Universitario en Profesorado en Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas. Especialidade: Linguas e Literaturas. Linguas Estranxeiras Vigo A0819 – Zooloxía 0.0 Básica
O02M066V06 Máster Universitario en Profesorado en Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas. Especialidade (Ourense): Orientación Ourense A0819 – Zooloxía 0.0 Básica
V03M169V01 Máster Universitario en Xestión do Desenvolvemento Sostible Vigo A0220 – Ecoloxía 0.0 Adicional
V02M066V07 Máster Universitario en Profesorado en Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas. Especialidade: Formación Profesional. Sector Primario e Secundario Vigo A0819 – Zooloxía 2.0 Básica
V02M066V08 Máster Universitario en Profesorado en Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas. Especialidade: Formación Profesional. Formación e Orientación Laboral Vigo A0819 – Zooloxía 4.0 Básica
V02M102V03 Máster Universitario en Acuicultura Vigo A0220 – Ecoloxía 5.0 Adicional
V02M066V01 Máster Universitario en Profesorado en Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas. Especialidade: Ciencias Experimentais. Bioloxía, Xeoloxía, Física e Química Vigo A0220 – Ecoloxía 12.0 Básica
V02M066V01 Máster Universitario en Profesorado en Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas. Especialidade: Ciencias Experimentais. Bioloxía, Xeoloxía, Física e Química Vigo A0819 – Zooloxía 13.0 Básica
O01M142V01 Máster Universitario en Ciencia e Tecnoloxía Agroalimentaria e Ambiental Ourense A0819 – Zooloxía 14.5 Adicional
V02M098V01 Máster Universitario en Bioloxía Mariña Vigo A0220 – Ecoloxía 20.0 Adicional
V10M153V01 Máster Universitario en Oceanografía Vigo A0819 – Zooloxía 20.0 Adicional
V02M173V01 Máster Universitario en Xenómica e Xenética Vigo A0220 – Ecoloxía 24.0 Adicional
V02M102V03 Máster Universitario en Acuicultura Vigo A0819 – Zooloxía 37.0 Adicional
V02M098V01 Máster Universitario en Bioloxía Mariña Vigo A0819 – Zooloxía 40.0 Adicional
V02M179V01 Máster Universitario en Biodiversidade Terrestre: Caracterización, conservación e xestión Vigo A0220 – Ecoloxía 63.0 Adicional
O01G261V01 Grao en Ciencias Ambientais Ourense A0819 – Zooloxía 84.0 Básica
O01G261V01 Grao en Ciencias Ambientais Ourense A0220 – Ecoloxía 98.0 Básica
V02M179V01 Máster Universitario en Biodiversidade Terrestre: Caracterización, conservación e xestión Vigo A0819 – Zooloxía 99.5 Adicional
V10M153V01 Máster Universitario en Oceanografía Vigo A0220 – Ecoloxía 120.0 Adicional
P03G370V01 Grao en Enxeñaría Forestal Pontevedra A0220 – Ecoloxía 156.0 Básica
V10G061V01 Grao en Ciencias do Mar Vigo A0819 – Zooloxía 292.0 Básica
V02G031V01 Grao en Bioloxía Vigo A0220 – Ecoloxía 380.5 Básica
V02G031V01 Grao en Bioloxía Vigo A0819 – Zooloxía 523.0 Básica
V10G061V01 Grao en Ciencias do Mar Vigo A0220 – Ecoloxía 596.0 Básica