Departamento C05 – Estatística e investigación operativa

Curso académico: 2023-24

Custo anual: 1.438.769,69 Eu
% da docencia total da UVigo: 1.93%
% do custo total do PDI: 1.74%
Ratio custo/docencia:1 0.9
Custo teórico:2 1.594.372,40 Eu

1 (fracción do custo total do cadro de PDI / fracción da docencia total impartida na UVigo)

2 (custo actual do cadro total da UVigo repartido proporcionalmente segundo a docencia total de cada unidade)

Situación actual en base á dedicación docente de todo o persoal, á carga docente e aos recoñecementos


* (oferta de materias específicas de departamentos para estudantes ISEP, Erasmus e Visitantes)

Acrónimos:


Grupos e categorías

Persoal por grupo e categoríaPorcentaxes de PDI permanente, PDI temporal e persoal investigadorPersoal permanente e consolidable


Nome Categoría Área Campus Dedicación docente RAGR Outros recoñecementos Horas de docencia básica Horas de docencia adicional Déficit en asignación de docencia Curso de xubilación forzosa
Bergantiños Cid, Gustavo Catedrático/a de universidade A0265 Vigo 160 15 30.30 90.0 20.00 5.00 2035-2036
Cotos Yáñez, Tomas Raimundo Profesor/a contratado/a doutor/a A0265 Ourense 200 0 41.30 166.0 30.00 3.00 2039-2040
Fiestras Janeiro, Gloria Catedrático/a de universidade A0265 Vigo 160 0 31.70 121.2 0.00 7.80 2032-2033
García Soidan, María del Pilar Hortensia Catedrático/a de escola univer. A0265 Pontevedra 160 0 13.70 149.5 25.00 -27.50 2034-2035
Gómez Rúa, María Profesor/a titular de universidade A0265 Vigo 200 0 19.10 163.3 13.00 4.70 2046-2047
Iglesias Pérez, María Carmen Catedrático/a de escola univer. A0265 Pontevedra 200 0 42.70 106.0 50.00 2.00 2035-2036
Lorenzo Picado, Leticia Profesor/a titular de universidade A0265 Vigo 160 20 54.00 80.0 20.00 -14.00 2045-2046
Luaces Pazos, Ricardo Profesor/a titular de universidade A0265 Vigo 240 0 0.00 255.2 0.00 4.80 2034-2035
Matías Fernández, José María Catedrático/a de universidade A0265 Vigo 160 0 34.10 121.2 0.00 4.80 2027-2028
Mosquera Rodríguez, Manuel Alfredo Profesor/a titular de universidade A0265 Ourense 200 0 8.46 144.5 45.02 2.48 2046-2047
Pardo Fernández, Juan Carlos Profesor/a titular de universidade A0265 Vigo 160 30 41.70 60.5 39.00 -10.50 2046-2047
Pérez González, Ana Profesor/a titular de universidade A0265 Ourense 200 0 4.06 191.5 30.00 -25.50 2043-2044
Roca Pardiñas, Javier Catedrático/a de universidade A0265 Vigo 160 60 11.00 0.0 103.00 -14.00 2043-2044
Rodríguez Álvarez, María José Investigador/a Ramón y Cajal A0265 Vigo 240 0 0.00 56.0 24.00 0.00 2044-2045
Rodríguez Campos, María Celia Profesor/a titular de universidade A0265 Vigo 130 0 19.00 107.9 0.00 3.10 2034-2035
Saavedra González, María Ángeles Profesor/a titular de universidade A0265 Vigo 160 20 17.50 88.0 35.00 0.00 2035-2036
Sánchez Rodríguez, María Estela Profesor/a titular de universidade A0265 Vigo 160 0 30.70 102.0 32.50 -4.50 2039-2040
Sestelo Pérez, Marta Profesor/a titular de universidade A0265 Vigo 200 0 33.00 177.9 25.00 -35.90 2050-2051
Vidal Puga, Juan José Catedrático/a de universidade A0265 Pontevedra 160 0 26.00 87.0 54.50 -7.50 2042-2043
de Uña Álvarez, Jacobo Catedrático/a de universidade A0265 Vigo 160 0 3.70 19.0 130.00 8.00 2041-2042

PDI temporal non consolidable


Nome Categoría Área Campus Dedicación docente RAGR Outros recoñecementos Horas de docencia básica Horas de docencia adicional Déficit en asignación de docencia
Estévez Ventosa, Xian Profesor/a contratado/a de substitución A0265 Vigo 165 0 0.0 150.9 0.0 14.1
Loureiro Novo, Eduardo Profesor/a contratado/a de substitución A0265 Ourense 180 0 0.0 180.0 0.0 0.0
Mora Posada, Francisco Profesor/a contratado/a de substitución A0265 Vigo 180 0 0.0 171.9 0.0 8.1
Pérez Muñiz, Raúl Profesor/a contratado/a de substitución A0265 Vigo 165 0 0.0 163.5 0.0 1.5
Pérez Veiga, Natalia Profesor/a contratado/a de substitución A0265 Pontevedra 150 0 0.0 90.0 0.0 0.0
Taboada Iglesias, María Mar Profesor/a contratado/a de substitución A0265 Vigo 180 0 0.0 0.0 0.0 180.0
Vaamonde Liste, Antonio Profesor/a emérito/a A0265 Vigo 0 0 10.0 0.0 0.0 0.0

PI non consolidable


Nome Categoría Área Campus Dedicación docente RAGR Outros recoñecementos Horas de docencia básica Horas de docencia adicional Déficit en asignación de docencia

Persoal por categorías e sexo (reconto)Persoal por categorías e sexo (porcentaxe)Proxección a 10 anos da dedicación docente do persoal permanente e consolidableCondicións da proxección:


Situación das unidades docentes


Unidade docente Nome área Folgura estrutural Novas prazas segundo folgura estrutural % da docencia total % do custo total Ratio custo/docencia Custo anual Custo teórico
C05-A0265-V Estatística e investigación operativa -651.09 2 1.272 1.285 1.01 1059514.16 1049167.97
C05-A0265-O Estatística e investigación operativa -190.53 0 0.333 0.221 0.66 182652.76 274664.26
C05-A0265-P Estatística e investigación operativa -54.22 0 0.328 0.238 0.73 196602.76 270540.17

Peso porcentual das unidades docentes na docencia total da UVigo e no custo total do PDICarga docente

Código Titulación Campus Área Horas Carácter
P05G170V01 Grao en Fisioterapia Pontevedra A0265 – Estatística e investigación operativa 0.00 Básica
V03M177V01 Máster Universitario en Economía Vigo A0265 – Estatística e investigación operativa 3.00 Adicional
O04M097V01 Máster Universitario en Dirección e Planificación do Turismo Interior e de Saúde Ourense A0265 – Estatística e investigación operativa 5.00 Adicional
P04M125V11 Máster Universitario en Dirección pública e liderado institucional Pontevedra A0265 – Estatística e investigación operativa 22.00 Adicional
V02M102V03 Máster Universitario en Acuicultura Vigo A0265 – Estatística e investigación operativa 24.00 Adicional
V09M148V01 Máster Universitario en Enxeñaría de Minas Vigo A0265 – Estatística e investigación operativa 24.00 Básica
P02M156V01 Máster Universitario en Investigación en Actividade Física, Deporte e Saúde Pontevedra A0265 – Estatística e investigación operativa 25.00 Adicional
V02M098V01 Máster Universitario en Bioloxía Mariña Vigo A0265 – Estatística e investigación operativa 30.00 Adicional
V04M141V02 Máster Universitario en Enxeñaría Industrial Vigo A0265 – Estatística e investigación operativa 48.00 Básica
V04M141V01 Máster Universitario en Enxeñaría Industrial Vigo A0265 – Estatística e investigación operativa 48.00 Básica
V04M192V01 Máster Universitario en Enxeñaría Biomédica Vigo A0265 – Estatística e investigación operativa 48.00 Adicional
O04G240V01 Grao en Turismo Ourense A0265 – Estatística e investigación operativa 67.50 Básica
O07G410V01 Grao en Enxeñaría Aeroespacial Ourense A0265 – Estatística e investigación operativa 68.00 Básica
P03G370V01 Grao en Enxeñaría Forestal Pontevedra A0265 – Estatística e investigación operativa 71.00 Básica
P04G190V01 Grao en Publicidade e Relacións Públicas Pontevedra A0265 – Estatística e investigación operativa 75.00 Básica
V03G720V01 PCEO Grao en Administración e Dirección de Empresas/Grao en Dereito Vigo A0265 – Estatística e investigación operativa 77.50 Básica
V12G420V01 Grao en Enxeñaría Biomédica Vigo A0265 – Estatística e investigación operativa 86.50 Básica
V10G061V01 Grao en Ciencias do Mar Vigo A0265 – Estatística e investigación operativa 123.00 Básica
V02G031V01 Grao en Bioloxía Vigo A0265 – Estatística e investigación operativa 125.00 Básica
V09G291V01 Grao en Enxeñaría da Enerxía Vigo A0265 – Estatística e investigación operativa 154.00 Básica
O06G460V01 Grao en Intelixencia Artificial Ourense A0265 – Estatística e investigación operativa 163.00 Básica
P02G051V01 Grao en Ciencias da Actividade Física e do Deporte Pontevedra A0265 – Estatística e investigación operativa 172.50 Básica
P02G050V01 Grao en Ciencias da Actividade Física e do Deporte Pontevedra A0265 – Estatística e investigación operativa 172.50 Básica
V08G211V01 Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos Vigo A0265 – Estatística e investigación operativa 192.00 Básica
P07G092V01 Grao en Dirección e Xestión Pública Pontevedra A0265 – Estatística e investigación operativa 212.00 Básica
O04G020V01 Grao en Administración e Dirección de Empresas Ourense A0265 – Estatística e investigación operativa 227.50 Básica
O06G151V01 Grao en Enxeñaría Informática Ourense A0265 – Estatística e investigación operativa 230.50 Básica
V06G270V01 Grao en Comercio Vigo A0265 – Estatística e investigación operativa 260.00 Básica
V03G100V01 Grao en Economía Vigo A0265 – Estatística e investigación operativa 280.00 Básica
V03G020V01 Grao en Administración e Dirección de Empresas Vigo A0265 – Estatística e investigación operativa 370.00 Básica
V03M184V01 Máster Universitario en Técnicas Estatísticas Vigo A0265 – Estatística e investigación operativa 399.02 Adicional
V12G320V01 Grao en Enxeñaría Eléctrica Vigo A0265 – Estatística e investigación operativa 614.04 Básica