Departamento C06 – Matemáticas

Curso académico: 2023-24

Custo anual: 1.084.063,72 Eu
% da docencia total da UVigo: 1.58%
% do custo total do PDI: 1.32%
Ratio custo/docencia:1 0.83
Custo teórico:2 1.306.511,06 Eu

1 (fracción do custo total do cadro de PDI / fracción da docencia total impartida na UVigo)

2 (custo actual do cadro total da UVigo repartido proporcionalmente segundo a docencia total de cada unidade)

Situación actual en base á dedicación docente de todo o persoal, á carga docente e aos recoñecementos


* (oferta de materias específicas de departamentos para estudantes ISEP, Erasmus e Visitantes)

Acrónimos:


Grupos e categorías

Persoal por grupo e categoríaPorcentaxes de PDI permanente, PDI temporal e persoal investigadorPersoal permanente e consolidable


Nome Categoría Área Campus Dedicación docente RAGR Outros recoñecementos Horas de docencia básica Horas de docencia adicional Déficit en asignación de docencia Curso de xubilación forzosa
Alonso Álvarez, José Nicanor Profesor/a titular de universidade A0005 Vigo 160 0 24.00 136.0 0.0 0.0 2033-2034
Cid Araujo, José Angel Profesor/a titular de universidade A0015 Ourense 160 0 6.00 151.0 0.0 3.0 2046-2047
García Cutrín, Francisco Javier Profesor/a titular de universidade A0015 Vigo 160 143 0.00 41.0 15.0 1.0 2034-2035
García Martínez, Xabier Profesor/a titular de universidade A0005 Ourense 240 0 24.00 213.0 0.0 3.0 2059-2060
Gutierrez Rodríguez, Ixchel Dzohara Profesor/a axudante doutor/a A0200 Pontevedra 240 30 26.15 145.5 27.5 11.0 2055-2056
Hervés Estévez, Javier Profesor/a axudante doutor/a A0015 Vigo 240 2 5.00 222.5 15.0 -4.5 2048-2049
Loureiro García, Marcos Profesor/a axudante doutor/a A0200 Ourense 240 0 4.00 220.0 42.5 -26.5 2062-2063
Mirás Calvo, Miguel Ángel Profesor/a titular de universidade A0015 Vigo 200 0 29.00 171.0 0.0 0.0 2036-2037
Pájaro Diéguez, Manuel Profesor/a axudante doutor/a A0015 Ourense 240 0 0.00 237.0 0.0 3.0 2057-2058
Pérez Rodríguez, Marta Profesor/a titular de universidade A0200 Pontevedra 240 0 52.25 155.0 30.0 23.0 2043-2044
Quinteiro Sandomingo, María del Carmen Profesor/a titular de universidade A0005 Vigo 240 0 23.50 216.5 0.0 0.5 2037-2038
Sanmartín Carbón, Esperanza Profesor/a titular de universidade A0440 Vigo 240 0 3.00 243.0 0.0 -6.0 2034-2035
Tugores Martorell, Francisco Profesor/a titular de universidade A0015 Ourense 230 39 83.50 125.5 0.0 2.5 2027-2028
Valente da Silva Couto, María Joao Profesor/a axudante doutor/a A0200 Ourense 240 0 61.50 102.5 75.0 1.5 2049-2050
Vázquez Pampín, María del Carmen Profesor/a titular de universidade A0015 Vigo 240 32 28.50 199.0 0.0 1.0 2038-2039

PDI temporal non consolidable


Nome Categoría Área Campus Dedicación docente RAGR Outros recoñecementos Horas de docencia básica Horas de docencia adicional Déficit en asignación de docencia
Caeiro Oliveira, Sandro Profesor/a contratado/a de substitución A0200 Ourense 150 0 0.0 150.0 0.0 0.0
Cora Calvo, Victor Profesor/a contratado/a de substitución A0015 Ourense 60 0 0.0 0.0 0.0 0.0
Goberna Estévez, Sandra María Profesor/a contratado/a de substitución A0015 Vigo 45 0 0.0 45.0 0.0 0.0
Hervés Beloso, Carlos Profesor/a emérito/a A0015 Vigo 0 0 20.0 0.0 0.0 0.0
López Vázquez, Rocio Profesor/a asociado/a T3 A0015 Vigo 60 0 42.0 18.0 0.0 0.0
Majadas Moure, Alejandro Profesor/a contratado/a de substitución A0015 Vigo 90 0 0.0 43.5 0.0 46.5
Rodríguez - Gigirey Villar, Rosalía Profesor/a contratado/a de substitución A0015 Vigo 90 0 0.0 90.0 0.0 0.0
Tugores Blanco, Laia Francina Profesor/a asociado/a T3 A0015 Ourense 150 0 0.0 150.0 0.0 0.0

PI non consolidable


Nome Categoría Área Campus Dedicación docente RAGR Outros recoñecementos Horas de docencia básica Horas de docencia adicional Déficit en asignación de docencia

Persoal por categorías e sexo (reconto)Persoal por categorías e sexo (porcentaxe)Proxección a 10 anos da dedicación docente do persoal permanente e consolidableCondicións da proxección:


Situación das unidades docentes


Unidade docente Nome área Folgura estrutural Novas prazas segundo folgura estrutural % da docencia total % do custo total Ratio custo/docencia Custo anual Custo teórico
C06-A0015-O Análise matemática -374.59 1 0.396 0.272 0.69 224354.34 326627.76
C06-A0015-V Análise matemática -358.45 1 0.450 0.393 0.87 324135.98 371167.91
C06-A0005-V Álxebra -17.70 0 0.154 0.153 0.99 126505.55 127021.91
C06-A0440-V Xeometría e topoloxía 2.20 0 0.104 0.072 0.69 59168.87 85781.03
C06-A0005-O Álxebra 27.00 0 0.093 0.058 0.62 47568.83 76708.04
C06-A0200-OP Didáctica da matemática 69.81 0 0.387 0.367 0.95 302330.15 319204.41

Peso porcentual das unidades docentes na docencia total da UVigo e no custo total do PDICarga docente

Código Titulación Campus Área Horas Carácter
V06G270V01 Grao en Comercio Vigo A0005 – Álxebra 12.0 Básica
P02M178V01 Máster Universitario en Investigación e Innovación en Didácticas Específicas para Educación Infantil e Primaria Pontevedra A0200 – Didáctica da matemática 30.0 Adicional
V03M177V01 Máster Universitario en Economía Vigo A0015 – Análise matemática 35.5 Adicional
V03G020V01 Grao en Administración e Dirección de Empresas Vigo A0005 – Álxebra 37.0 Básica
O05G110V01 Grao en Educación Infantil Ourense A0015 – Análise matemática 52.5 Básica
V03G720V01 PCEO Grao en Administración e Dirección de Empresas/Grao en Dereito Vigo A0005 – Álxebra 55.5 Básica
V03G720V01 PCEO Grao en Administración e Dirección de Empresas/Grao en Dereito Vigo A0015 – Análise matemática 57.0 Básica
O02M066V02 Máster Universitario en Profesorado en Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas. Especialidade (Ourense): Ciencias Experimentais. Matemáticas e Tecnoloxía Ourense A0200 – Didáctica da matemática 60.0 Básica
O07G410V01 Grao en Enxeñaría Aeroespacial Ourense A0005 – Álxebra 74.0 Básica
V02M066V02 Máster Universitario en Profesorado en Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas. Especialidade (Vigo): Ciencias Experimentais. Matemáticas e Tecnoloxía Vigo A0200 – Didáctica da matemática 85.0 Básica
V03G020V01 Grao en Administración e Dirección de Empresas Vigo A0440 – Xeometría e topoloxía 91.0 Básica
O05G110V01 Grao en Educación Infantil Ourense A0200 – Didáctica da matemática 105.0 Básica
V11G201V01 Grao en Química Vigo A0015 – Análise matemática 124.0 Básica
V10G061V01 Grao en Ciencias do Mar Vigo A0005 – Álxebra 124.0 Básica
V11G201V01 Grao en Química Vigo A0005 – Álxebra 124.0 Básica
V06G270V01 Grao en Comercio Vigo A0015 – Análise matemática 130.0 Básica
O06G151V01 Grao en Enxeñaría Informática Ourense A0005 – Álxebra 139.0 Básica
V02G031V01 Grao en Bioloxía Vigo A0440 – Xeometría e topoloxía 146.0 Básica
V10G061V01 Grao en Ciencias do Mar Vigo A0015 – Análise matemática 146.0 Básica
P02G110V01 Grao en Educación Infantil Pontevedra A0200 – Didáctica da matemática 157.5 Básica
V03G100V01 Grao en Economía Vigo A0015 – Análise matemática 180.0 Básica
O04G020V01 Grao en Administración e Dirección de Empresas Ourense A0015 – Análise matemática 255.0 Básica
O05G120V01 Grao en Educación Primaria Ourense A0200 – Didáctica da matemática 262.5 Básica
P02G120V01 Grao en Educación Primaria Pontevedra A0200 – Didáctica da matemática 270.0 Básica
O06G460V01 Grao en Intelixencia Artificial Ourense A0015 – Análise matemática 273.0 Básica
O06G151V01 Grao en Enxeñaría Informática Ourense A0015 – Análise matemática 323.0 Básica
V03G020V01 Grao en Administración e Dirección de Empresas Vigo A0015 – Análise matemática 355.0 Básica