Departamento C07 – Química analítica e alimentaria

Curso académico: 2023-24

Custo anual: 1.946.912,25 Eu
% da docencia total da UVigo: 1.07%
% do custo total do PDI: 2.36%
Ratio custo/docencia:1 2.2
Custo teórico:2 885.029,27 Eu

1 (fracción do custo total do cadro de PDI / fracción da docencia total impartida na UVigo)

2 (custo actual do cadro total da UVigo repartido proporcionalmente segundo a docencia total de cada unidade)

Situación actual en base á dedicación docente de todo o persoal, á carga docente e aos recoñecementos


* (oferta de materias específicas de departamentos para estudantes ISEP, Erasmus e Visitantes)

Acrónimos:


Grupos e categorías

Persoal por grupo e categoríaPorcentaxes de PDI permanente, PDI temporal e persoal investigadorPersoal permanente e consolidable


Nome Categoría Área Campus Dedicación docente RAGR Outros recoñecementos Horas de docencia básica Horas de docencia adicional Déficit en asignación de docencia Curso de xubilación forzosa
Bendicho Hernández, José Carlos Catedrático/a de universidade A0750 Vigo 160 0 16.6 106.00 0.0 38.00 2029-2030
Cancho Grande, Beatriz Catedrático/a de universidade A0640 Ourense 160 0 47.0 63.00 8.0 42.00 2040-2041
Costas Rodríguez, Marta Investigador/a Ramón y Cajal A0750 Vigo 240 0 0.0 80.00 0.0 0.00 2050-2051
Falqué López, Elena Profesor/a titular de universidade A0750 Ourense 160 0 0.0 168.00 13.0 -21.00 2035-2036
Fuciños González, Clara Profesor/a titular de universidade A0640 Ourense 240 52 2.0 70.00 16.5 99.50 2049-2050
Gago Martínez, Ana Profesor/a titular de universidade A0750 Vigo 160 0 52.5 38.00 40.0 30.00 2025-2026
González Barreiro, Carmen Profesor/a titular de universidade A0640 Ourense 160 0 60.0 70.00 8.0 22.00 2041-2042
González Romero, Elisa Catedrático/a de universidade A0750 Vigo 160 0 37.0 77.00 42.0 4.00 2029-2030
Lavilla Beltrán, María Isela Profesor/a titular de universidade A0750 Vigo 160 30 25.0 67.00 0.0 38.00 2034-2035
Leao Martins, José Manuel Profesor/a titular de universidade A0750 Vigo 200 0 71.0 73.00 24.0 32.00 2039-2040
Martínez Carballo, Elena Catedrático/a de universidade A0640 Ourense 160 22 32.8 70.00 7.5 28.50 2043-2044
Míguez Bernárdez, Monserrat Profesor/a titular de universidade A0640 Ourense 240 0 5.5 86.00 0.0 169.00 2030-2031
Nieto Palmeiro, Óscar Profesor/a titular de universidade A0750 Vigo 200 32 6.0 58.50 40.0 23.50 2035-2036
Pena Pereira, Francisco Javier Profesor/a titular de universidade A0750 Vigo 200 45 8.0 142.50 9.0 35.50 2051-2052
Pérez Cid, Benita Profesor/a titular de universidade A0750 Vigo 200 0 8.1 119.00 0.0 73.00 2037-2038
Pérez Gregorio, María Rosa Investigador/a Ramón y Cajal A0640 Ourense 240 0 0.0 54.66 14.5 10.84 2051-2052
Pérez Guerra, Nelson Catedrático/a de universidade A0640 Ourense 160 50 33.0 62.33 13.0 1.67 2036-2037
Pérez Lamela, María de la Concepción Profesor/a titular de universidade A0640 Ourense 160 20 0.0 51.32 13.0 75.68 2037-2038
Prieto Lage, Miguel Ángel Investigador/a Ramón y Cajal A0640 Ourense 240 0 4.0 70.00 0.0 6.00 2049-2050
Rial Otero, Raquel Profesor/a titular de universidade A0640 Ourense 160 0 53.0 63.00 6.0 38.00 2047-2048
Rúa Rodríguez, María Luisa Catedrático/a de universidade A0640 Ourense 160 20 7.0 28.00 16.5 88.50 2032-2033
Simal Gándara, Jesús Catedrático/a de universidade A0640 Ourense 160 0 26.0 0.00 8.0 126.00 2035-2036
Torrado Agrasar, Ana María Profesor/a titular de universidade A0640 Ourense 160 0 2.0 56.00 13.0 89.00 2038-2039
Xiao, Jianbo Investigador/a Ramón y Cajal A0640 Ourense 240 0 0.0 0.00 0.0 80.00 2048-2049
de la Calle González, Inmaculada Profesor/a titular de universidade A0750 Vigo 200 0 8.0 191.00 8.0 33.00 2053-2054

PDI temporal non consolidable


Nome Categoría Área Campus Dedicación docente RAGR Outros recoñecementos Horas de docencia básica Horas de docencia adicional Déficit en asignación de docencia

PI non consolidable


Nome Categoría Área Campus Dedicación docente RAGR Outros recoñecementos Horas de docencia básica Horas de docencia adicional Déficit en asignación de docencia
Cao, Hui Investigador/a Juan De La Cierva A0640 Ourense 80 0 0.0 0.0 0.0 80.0
Carpena Rodríguez, María Axuda Predoutoral Xunta A0640 Ourense 30 0 0.0 0.0 0.0 30.0
Cassani ., Lucía Victoria Postdoutoral Xunta apoio á etapa de formación postdoutoral A0640 Ourense 30 0 0.0 0.0 0.0 30.0
Estévez Bastos, Pablo Investigador/a Programa Margarita Salas A0750 Vigo 45 0 0.0 45.0 0.0 0.0
Figueiredo González, María Investigador/a Distinguido/a Lei da Ciencia A0640 Ourense 100 0 0.0 42.0 26.5 31.5
Reboredo Rodríguez, Patricia Investigador/a Juan De La Cierva A0640 Ourense 80 0 0.0 40.0 26.5 13.5
de Sao Pedro Pires, Tania Cristina Investigador/a Juan De La Cierva A0640 Ourense 80 0 0.0 0.0 0.0 80.0

Persoal por categorías e sexo (reconto)Persoal por categorías e sexo (porcentaxe)Proxección a 10 anos da dedicación docente do persoal permanente e consolidableCondicións da proxección:


Situación das unidades docentes


Unidade docente Nome área Folgura estrutural Novas prazas segundo folgura estrutural % da docencia total % do custo total Ratio custo/docencia Custo anual Custo teórico
C07-A0750-O Química analítica -22.40 0 0.079 0.078 0.99 64007.63 65160.59
C07-A0750-V Química analítica 519.60 0 0.508 0.860 1.69 709322.28 419007.33
C07-A0640-O Nutrición e bromatoloxía 1588.32 0 0.486 1.423 2.93 1173582.33 400861.35

Peso porcentual das unidades docentes na docencia total da UVigo e no custo total do PDICarga docente

Código Titulación Campus Área Horas Carácter
O01G281V01 Grao en Enxeñaría Agraria Ourense A0640 – Nutrición e bromatoloxía 0.00 Básica
V11G200V01 Grao en Química Vigo A0750 – Química analítica 0.00 Básica
O01M142V01 Máster Universitario en Ciencia e Tecnoloxía Agroalimentaria e Ambiental Ourense A0750 – Química analítica 13.00 Adicional
V02M102V03 Máster Universitario en Acuicultura Vigo A0750 – Química analítica 15.00 Adicional
V02G031V01 Grao en Bioloxía Vigo A0750 – Química analítica 20.00 Básica
V02M074V11 Máster Universitario en Biotecnoloxía Avanzada Vigo A0750 – Química analítica 24.00 Adicional
V10M153V01 Máster Universitario en Oceanografía Vigo A0750 – Química analítica 40.00 Adicional
O01G261V01 Grao en Ciencias Ambientais Ourense A0640 – Nutrición e bromatoloxía 70.31 Básica
O01M139V01 Máster Universitario en Nutrición Ourense A0640 – Nutrición e bromatoloxía 80.00 Adicional
V11M162V02 Máster Universitario en Investigación Química e Química Industrial Vigo A0750 – Química analítica 84.00 Adicional
O01M142V01 Máster Universitario en Ciencia e Tecnoloxía Agroalimentaria e Ambiental Ourense A0640 – Nutrición e bromatoloxía 132.00 Adicional
O05G120V01 Grao en Educación Primaria Ourense A0640 – Nutrición e bromatoloxía 142.50 Básica
V10G061V01 Grao en Ciencias do Mar Vigo A0750 – Química analítica 156.00 Básica
O01G041V01 Grao en Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos Ourense A0750 – Química analítica 168.00 Básica
O01G041V01 Grao en Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos Ourense A0640 – Nutrición e bromatoloxía 686.00 Básica
V11G201V01 Grao en Química Vigo A0750 – Química analítica 821.00 Básica