Departamento C09 – Química inorgánica

Curso académico: 2023-24

Custo anual: 903.739,13 Eu
% da docencia total da UVigo: 0.49%
% do custo total do PDI: 1.1%
Ratio custo/docencia:1 2.24
Custo teórico:2 403.335,80 Eu

1 (fracción do custo total do cadro de PDI / fracción da docencia total impartida na UVigo)

2 (custo actual do cadro total da UVigo repartido proporcionalmente segundo a docencia total de cada unidade)

Situación actual en base á dedicación docente de todo o persoal, á carga docente e aos recoñecementos


* (oferta de materias específicas de departamentos para estudantes ISEP, Erasmus e Visitantes)

Acrónimos:


Grupos e categorías

Persoal por grupo e categoríaPorcentaxes de PDI permanente, PDI temporal e persoal investigadorPersoal permanente e consolidable


Nome Categoría Área Campus Dedicación docente RAGR Outros recoñecementos Horas de docencia básica Horas de docencia adicional Déficit en asignación de docencia Curso de xubilación forzosa
Bolaño García, Sandra Profesor/a titular de universidade A0760 Vigo 160 62 12.5 44.0 7.0 35.0 2043-2044
Carballo Rial, Rosa Catedrático/a de universidade A0760 Vigo 160 20 5.0 73.0 0.0 62.0 2030-2031
Castro Fojo, Jesús Antonio Catedrático/a de universidade A0760 Vigo 160 0 0.0 84.0 0.0 76.0 2032-2033
Couce Fortúnez, María Delfina Catedrático/a de universidade A0760 Vigo 200 60 5.0 50.0 19.0 26.0 2026-2027
García Bugarín, Mercedes Catedrático/a de escola univer. A0760 Vigo 230 0 3.2 146.0 0.0 101.0 2028-2029
García Fontán, María Soledad Catedrático/a de universidade A0760 Vigo 160 52 21.0 101.0 25.0 41.0 2029-2030
García Martínez, Emilia Profesor/a titular de universidade A0760 Vigo 240 49 8.5 115.0 0.0 88.0 2031-2032
Pérez Lourido, Paulo Antonio Catedrático/a de universidade A0760 Vigo 160 0 24.5 78.0 0.0 58.0 2039-2040
Rodríguez Arguelles, María Carmen Profesor/a titular de universidade A0760 Vigo 160 0 30.0 58.0 14.0 58.0 2027-2028
Valencia Matarranz, Laura María Catedrático/a de universidade A0760 Vigo 160 0 12.5 82.0 5.0 61.0 2038-2039
Vázquez López, Ezequiel Manuel Catedrático/a de universidade A0760 Vigo 160 0 10.0 80.0 21.0 49.0 2033-2034

PDI temporal non consolidable


Nome Categoría Área Campus Dedicación docente RAGR Outros recoñecementos Horas de docencia básica Horas de docencia adicional Déficit en asignación de docencia

PI non consolidable


Nome Categoría Área Campus Dedicación docente RAGR Outros recoñecementos Horas de docencia básica Horas de docencia adicional Déficit en asignación de docencia
González Ballesteros, Noelia Investigador/a Programa Margarita Salas A0760 Vigo 45 0 0.0 44.0 0.0 1.0
Rey Méndez, Raquel Contratado/a predoutoral Uvigo A0760 Vigo 60 0 0.0 0.0 0.0 60.0
Talavera Nevado, María Investigador/a María Zambrano A0760 Vigo 60 0 0.0 52.0 19.0 -11.0

Persoal por categorías e sexo (reconto)Persoal por categorías e sexo (porcentaxe)Proxección a 10 anos da dedicación docente do persoal permanente e consolidableCondicións da proxección:


Situación das unidades docentes


Unidade docente Nome área Folgura estrutural Novas prazas segundo folgura estrutural % da docencia total % do custo total Ratio custo/docencia Custo anual Custo teórico
C09-A0760-V Química inorgánica 258.45 0 0.489 1.096 2.24 903739.13 403335.80

Peso porcentual das unidades docentes na docencia total da UVigo e no custo total do PDICarga docente

Código Titulación Campus Área Horas Carácter
V11G200V01 Grao en Química Vigo A0760 – Química inorgánica 0.0 Básica
V02M074V11 Máster Universitario en Biotecnoloxía Avanzada Vigo A0760 – Química inorgánica 8.0 Adicional
V10G061V01 Grao en Ciencias do Mar Vigo A0760 – Química inorgánica 48.0 Básica
V12G320V01 Grao en Enxeñaría Eléctrica Vigo A0760 – Química inorgánica 88.0 Básica
V11M162V02 Máster Universitario en Investigación Química e Química Industrial Vigo A0760 – Química inorgánica 102.0 Adicional
V11G201V01 Grao en Química Vigo A0760 – Química inorgánica 871.0 Básica