Departamento C10 – Xeociencias mariñas e ordenación do territorio

Curso académico: 2023-24

Custo anual: 1.067.241,17 Eu
% da docencia total da UVigo: 0.75%
% do custo total do PDI: 1.29%
Ratio custo/docencia:1 1.72
Custo teórico:2 620.262,82 Eu

1 (fracción do custo total do cadro de PDI / fracción da docencia total impartida na UVigo)

2 (custo actual do cadro total da UVigo repartido proporcionalmente segundo a docencia total de cada unidade)

Situación actual en base á dedicación docente de todo o persoal, á carga docente e aos recoñecementos


* (oferta de materias específicas de departamentos para estudantes ISEP, Erasmus e Visitantes)

Acrónimos:


Grupos e categorías

Persoal por grupo e categoríaPorcentaxes de PDI permanente, PDI temporal e persoal investigadorPersoal permanente e consolidable


Nome Categoría Área Campus Dedicación docente RAGR Outros recoñecementos Horas de docencia básica Horas de docencia adicional Déficit en asignación de docencia Curso de xubilación forzosa
Alejo Flores, Irene Profesor/a titular de universidade A0280 Vigo 240 35 1.5 167.0 16.0 41.0 2032-2033
Araujo Nespereira, Pedro Antonio Profesor/a titular de universidade A0427 Ourense 230 132 2.0 107.0 4.0 15.0 2029-2030
Bernabéu Tello, Ana María Catedrático/a de universidade A0280 Vigo 160 62 59.9 33.0 0.0 6.0 2038-2039
Díez Ferrer, José Bienvenido Profesor/a titular de universidade A0280 Vigo 160 90 6.5 53.0 0.0 11.0 2036-2037
Diz Ferreiro, Paula Profesor/a titular de universidade A0280 Vigo 160 0 14.0 188.0 3.0 55.0 2042-2043
Francés Pedraz, Guillermo Profesor/a titular de universidade A0280 Vigo 160 0 23.5 88.0 31.0 18.0 2030-2031
Gago Duport, Luis Carlos Profesor/a titular de universidade A0280 Vigo 160 0 3.5 120.0 12.0 25.0 2025-2026
García Gil, María Soledad Catedrático/a de universidade A0280 Vigo 160 0 0.0 117.0 10.0 33.0 2030-2031
Marino, Gianluca Investigador/a Beatriz Galindo A0280 Vigo 240 0 23.5 0.0 36.0 181.0 2045-2046
Méndez Martínez, Gonzalo Benito Profesor/a titular de universidade A0427 Vigo 160 42 25.0 59.0 34.0 0.0 2028-2029
Nombela Castaño, Miguel Angel Profesor/a titular de universidade A0280 Vigo 160 82 5.0 55.0 33.0 -15.0 2030-2031
Pérez Arlucea, Marta María Profesor/a titular de universidade A0280 Vigo 160 0 5.0 113.0 10.0 32.0 2028-2029
Rey García, Daniel Catedrático/a de universidade A0280 Vigo 160 60 42.5 49.0 7.0 2.0 2031-2032
Rubio Armesto, María Belén Catedrático/a de universidade A0280 Vigo 160 160 11.0 0.0 0.0 0.0 2034-2035
Seara Valero, José Ramón Profesor/a titular de escola univer. A0427 Ourense 230 0 0.0 140.0 0.0 110.0 2026-2027

PDI temporal non consolidable


Nome Categoría Área Campus Dedicación docente RAGR Outros recoñecementos Horas de docencia básica Horas de docencia adicional Déficit en asignación de docencia

PI non consolidable


Nome Categoría Área Campus Dedicación docente RAGR Outros recoñecementos Horas de docencia básica Horas de docencia adicional Déficit en asignación de docencia
Fontán Bouzas, Ángela Retención Uvigo A0280 Vigo 100 0 3.0 81.0 0.0 16.0
Gil Lozano, Carolina Postdoutoral Proxectos Ministerio Xóvenes Investigadores mod.3 A0280 Vigo 80 0 0.0 51.0 0.0 29.0

Persoal por categorías e sexo (reconto)Persoal por categorías e sexo (porcentaxe)Proxección a 10 anos da dedicación docente do persoal permanente e consolidableCondicións da proxección:


Situación das unidades docentes


Unidade docente Nome área Folgura estrutural Novas prazas segundo folgura estrutural % da docencia total % do custo total Ratio custo/docencia Custo anual Custo teórico
C10-A0427-O Xeodinámica externa -33.88 0 0.110 0.131 1.19 108250.93 90729.93
C10-A0427-V Xeodinámica externa 5.10 0 0.056 0.078 1.39 64007.63 46189.78
C10-A0280-V Estratigrafía 74.82 0 0.586 1.085 1.85 894982.60 483343.11

Peso porcentual das unidades docentes na docencia total da UVigo e no custo total do PDICarga docente

Código Titulación Campus Área Horas Carácter
V09M148V01 Máster Universitario en Enxeñaría de Minas Vigo A0280 – Estratigrafía 0.0 Básica
V03M169V01 Máster Universitario en Xestión do Desenvolvemento Sostible Vigo A0427 – Xeodinámica externa 0.0 Adicional
O01M142V01 Máster Universitario en Ciencia e Tecnoloxía Agroalimentaria e Ambiental Ourense A0280 – Estratigrafía 2.0 Adicional
O01M142V01 Máster Universitario en Ciencia e Tecnoloxía Agroalimentaria e Ambiental Ourense A0427 – Xeodinámica externa 4.0 Adicional
V02M102V03 Máster Universitario en Acuicultura Vigo A0427 – Xeodinámica externa 14.0 Adicional
V02M179V01 Máster Universitario en Biodiversidade Terrestre: Caracterización, conservación e xestión Vigo A0427 – Xeodinámica externa 20.0 Adicional
V09G311V01 Grao en Enxeñaría dos Recursos Mineiros e Enerxéticos Vigo A0280 – Estratigrafía 34.0 Básica
V11G201V01 Grao en Química Vigo A0280 – Estratigrafía 67.0 Básica
V10G061V01 Grao en Ciencias do Mar Vigo A0427 – Xeodinámica externa 95.0 Básica
O01G041V01 Grao en Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos Ourense A0427 – Xeodinámica externa 112.0 Básica
O01G261V01 Grao en Ciencias Ambientais Ourense A0427 – Xeodinámica externa 135.0 Básica
V02G031V01 Grao en Bioloxía Vigo A0280 – Estratigrafía 149.0 Básica
V10M153V01 Máster Universitario en Oceanografía Vigo A0280 – Estratigrafía 156.0 Adicional
V10G061V01 Grao en Ciencias do Mar Vigo A0280 – Estratigrafía 933.0 Básica