Departamento C11 – Química Física

Curso académico: 2023-24

Custo anual: 2.031.514,25 Eu
% da docencia total da UVigo: 1.12%
% do custo total do PDI: 2.46%
Ratio custo/docencia:1 2.19
Custo teórico:2 927.094,97 Eu

1 (fracción do custo total do cadro de PDI / fracción da docencia total impartida na UVigo)

2 (custo actual do cadro total da UVigo repartido proporcionalmente segundo a docencia total de cada unidade)

Situación actual en base á dedicación docente de todo o persoal, á carga docente e aos recoñecementos


* (oferta de materias específicas de departamentos para estudantes ISEP, Erasmus e Visitantes)

Acrónimos:


Grupos e categorías

Persoal por grupo e categoríaPorcentaxes de PDI permanente, PDI temporal e persoal investigadorPersoal permanente e consolidable


Nome Categoría Área Campus Dedicación docente RAGR Outros recoñecementos Horas de docencia básica Horas de docencia adicional Déficit en asignación de docencia Curso de xubilación forzosa
Astray Dopazo, Gonzalo Profesor/a contratado/a doutor/a A0755 Ourense 240 40 8.00 119.0 7.0 66.0 2048-2049
Bravo Díaz, Carlos Daniel Catedrático/a de universidade A0755 Vigo 160 0 15.60 80.5 0.0 64.5 2029-2030
Correa Duarte, Miguel Ángel Catedrático/a de universidade A0755 Vigo 160 60 45.60 19.0 45.0 -9.0 2040-2041
Estévez Guiance, Laura Profesor/a titular de universidade A0755 Vigo 240 0 1.25 80.4 25.0 93.6 2045-2046
Fernández Nóvoa, Alejandro Profesor/a titular de universidade A0755 Vigo 240 0 4.20 149.0 0.0 107.0 2031-2032
Flores Rodríguez, Jesús Ramón Catedrático/a de universidade A0755 Vigo 160 0 0.00 78.0 0.0 82.0 2031-2032
Gómez Graña, Sergio Profesor/a titular de universidade A0755 Vigo 240 53 6.00 112.0 28.0 41.0 2054-2055
Graña Rodríguez, Ana María Catedrático/a de universidade A0755 Vigo 160 50 0.00 65.5 0.0 44.5 2034-2035
Hermida Ramón, José Manuel Catedrático/a de universidade A0755 Vigo 160 20 27.00 52.0 25.0 36.0 2040-2041
Hervés Beloso, Juan Pablo Catedrático/a de universidade A0755 Vigo 200 30 14.30 80.0 0.0 36.0 2033-2034
Liz Marzán, Luis Manuel Catedrático/a de universidade A0755 Vigo 240 0 6.40 0.0 8.0 76.0 2035-2036
Losada Barreiro, Sonia Profesor/a titular de universidade A0755 Vigo 200 2 31.50 92.0 0.0 115.0 2051-2052
Mandado Alonso, Marcos Catedrático/a de universidade A0755 Vigo 160 0 37.90 33.4 37.0 52.6 2044-2045
Mejuto Fernández, Juan Carlos Catedrático/a de universidade A0755 Ourense 160 2 14.00 49.0 8.0 87.0 2039-2040
Mosquera Castro, Ricardo Antonio Catedrático/a de universidade A0755 Vigo 160 30 1.00 88.4 0.0 40.6 2030-2031
Pastoriza Santos, Isabel Profesor/a titular de universidade A0755 Vigo 160 10 41.80 0.0 0.0 0.0 2043-2044
Peña Gallego, María de los Ángeles Profesor/a titular de universidade A0755 Vigo 160 88 25.50 19.4 10.0 17.6 2043-2044
Pérez Juste, Ignacio Profesor/a titular de universidade A0755 Vigo 160 28 12.00 54.0 61.0 5.0 2038-2039
Pérez Juste, Jorge Catedrático/a de universidade A0755 Vigo 160 0 19.80 82.6 41.0 17.4 2042-2043
Pérez Lorenzo, Moisés Profesor/a titular de universidade A0755 Vigo 160 0 24.30 46.5 39.0 50.5 2045-2046
Polavarapu, Lakshminarayana Investigador/a Ramón y Cajal A0755 Vigo 240 0 0.00 67.0 13.0 0.0 2051-2052
Prieto Jiménez, Inmaculada Profesor/a titular de universidade A0755 Vigo 240 49 16.00 95.0 9.0 91.0 2039-2040
Puértolas Lacambra, Begoña Investigador/a Ramón y Cajal A0755 Vigo 240 0 4.00 70.0 10.0 -4.0 2053-2054
Rey Losada, Francisco Jesús Profesor/a titular de universidade A0755 Vigo 230 0 0.00 132.0 0.0 118.0 2028-2029
Tojo Suárez, María Concepción Catedrático/a de universidade A0755 Vigo 160 0 0.00 89.0 15.0 56.0 2033-2034
Vila Romeu, Nuria Profesor/a titular de universidade A0755 Ourense 240 0 0.00 112.0 0.0 128.0 2035-2036

PDI temporal non consolidable


Nome Categoría Área Campus Dedicación docente RAGR Outros recoñecementos Horas de docencia básica Horas de docencia adicional Déficit en asignación de docencia

PI non consolidable


Nome Categoría Área Campus Dedicación docente RAGR Outros recoñecementos Horas de docencia básica Horas de docencia adicional Déficit en asignación de docencia
Arjones Fernández, Belén Contratado/a FPU A0755 Vigo 60 0 0.0 0.0 0.0 60.0
Cepero Rodríguez, Elizabeth Contratado/a FPI A0755 Vigo 60 0 0.0 0.0 0.0 60.0
Cid Samamed, Antonio Investigador/a María Zambrano A0755 Ourense 60 0 0.0 56.0 6.0 -2.0
Estévez Varela, Carla Contratado/a FPI A0755 Vigo 60 0 0.0 0.0 0.0 60.0
Giráldez Martínez, Jesús Contratado/a FPU A0755 Vigo 60 0 0.0 0.0 0.0 60.0
González Cabaleiro, Lara Contratado/a predoutoral Xunta A0755 Vigo 60 0 0.0 0.0 0.0 60.0
López Fernández, Iago Contratado/a predoutoral Xunta A0755 Vigo 60 0 0.0 0.0 0.0 60.0
Otero Martínez, Clara Contratado/a predoutoral Xunta A0755 Vigo 30 0 0.0 0.0 0.0 30.0
Pérez Barcia, Álvaro Contratado/a predoutoral Uvigo A0755 Vigo 60 0 0.0 0.0 0.0 60.0
Soria López, Antón Contratado/a FPU A0755 Ourense 60 0 0.0 0.0 0.0 60.0
Vázquez González, Margarita Investigador/a Juan De La Cierva A0755 Vigo 80 0 0.0 79.0 0.0 1.0

Persoal por categorías e sexo (reconto)Persoal por categorías e sexo (porcentaxe)Proxección a 10 anos da dedicación docente do persoal permanente e consolidableCondicións da proxección:


Situación das unidades docentes


Unidade docente Nome área Folgura estrutural Novas prazas segundo folgura estrutural % da docencia total % do custo total Ratio custo/docencia Custo anual Custo teórico
C11-A0755-O Química física 153.72 0 0.208 0.319 1.53 263090.72 171562.06
C11-A0755-V Química física 2124.97 0 0.916 2.144 2.34 1768423.53 755532.91

Peso porcentual das unidades docentes na docencia total da UVigo e no custo total do PDICarga docente

Código Titulación Campus Área Horas Carácter
V11G200V01 Grao en Química Vigo A0755 – Química física 0.0 Básica
V12G320V01 Grao en Enxeñaría Eléctrica Vigo A0755 – Química física 21.6 Básica
O01M142V01 Máster Universitario en Ciencia e Tecnoloxía Agroalimentaria e Ambiental Ourense A0755 – Química física 28.0 Adicional
V04M192V01 Máster Universitario en Enxeñaría Biomédica Vigo A0755 – Química física 36.0 Adicional
V12G420V01 Grao en Enxeñaría Biomédica Vigo A0755 – Química física 68.5 Básica
V11M162V02 Máster Universitario en Investigación Química e Química Industrial Vigo A0755 – Química física 97.0 Adicional
O01G261V01 Grao en Ciencias Ambientais Ourense A0755 – Química física 112.0 Básica
V11M131V11 Máster Universitario en Química Teórica e Modelización Computacional Vigo A0755 – Química física 137.0 Adicional
V12G320V01 Grao en Enxeñaría Eléctrica Vigo A0755 – Química física 153.6 Básica
V11M188V01 Máster Universitario en Nanociencia e Nanotecnoloxía Vigo A0755 – Química física 234.0 Adicional
O01G041V01 Grao en Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos Ourense A0755 – Química física 336.0 Básica
V10G061V01 Grao en Ciencias do Mar Vigo A0755 – Química física 392.0 Básica
V11G201V01 Grao en Química Vigo A0755 – Química física 952.0 Básica