Departamento C12 – Química orgánica

Curso académico: 2023-24

Custo anual: 1.312.655,54 Eu
% da docencia total da UVigo: 0.65%
% do custo total do PDI: 1.59%
Ratio custo/docencia:1 2.43
Custo teórico:2 539.430,70 Eu

1 (fracción do custo total do cadro de PDI / fracción da docencia total impartida na UVigo)

2 (custo actual do cadro total da UVigo repartido proporcionalmente segundo a docencia total de cada unidade)

Situación actual en base á dedicación docente de todo o persoal, á carga docente e aos recoñecementos


* (oferta de materias específicas de departamentos para estudantes ISEP, Erasmus e Visitantes)

Acrónimos:


Grupos e categorías

Persoal por grupo e categoríaPorcentaxes de PDI permanente, PDI temporal e persoal investigadorPersoal permanente e consolidable


Nome Categoría Área Campus Dedicación docente RAGR Outros recoñecementos Horas de docencia básica Horas de docencia adicional Déficit en asignación de docencia Curso de xubilación forzosa
Alonso Gómez, José Lorenzo Profesor/a titular de universidade A0765 Ourense 160 0 18.10 92.0 0.0 50.0 2046-2047
Álvarez Rodríguez, Rosana Catedrático/a de universidade A0765 Vigo 160 0 32.00 74.0 6.0 48.0 2038-2039
Besada Pereira, Pedro Profesor/a titular de universidade A0765 Vigo 160 0 22.00 91.0 11.0 36.0 2043-2044
Cid Fernández, María Magdalena Catedrático/a de universidade A0765 Vigo 160 30 23.00 62.0 12.0 33.0 2032-2033
Gómez Pacios, María Generosa Catedrático/a de universidade A0765 Vigo 160 0 16.00 84.0 0.0 60.0 2025-2026
Iglesias Antelo, María Beatriz Profesor/a titular de universidade A0765 Vigo 240 0 18.00 146.0 19.0 77.0 2035-2036
Muñoz López, Luis Catedrático/a de universidade A0765 Vigo 200 20 6.00 66.0 13.0 55.0 2032-2033
Nieto Faza, Olalla Catedrático/a de universidade A0765 Vigo 160 0 10.00 72.8 17.0 60.2 2048-2049
Novoa Carballal, Ramón Investigador/a Ramón y Cajal A0765 Vigo 240 0 0.00 65.6 19.0 -4.6 2049-2050
Rodríguez de Lera, Angel Catedrático/a de universidade A0765 Vigo 160 0 29.00 66.0 12.0 53.0 2025-2026
Salonen, Laura Investigador/a Ramón y Cajal A0765 Vigo 240 0 8.75 80.0 0.0 -8.0 2050-2051
Silva López, Carlos Catedrático/a de universidade A0765 Vigo 160 0 6.00 88.8 0.0 65.2 2048-2049
Souto Salgado, José Antonio Profesor/a titular de universidade A0765 Ourense 240 27 5.20 56.0 0.0 152.0 2048-2049
Teijeira Bautista, Marta Profesor/a titular de universidade A0765 Vigo 160 2 10.20 82.0 10.0 56.0 2037-2038
Terán Moldes, María del Carmen Profesor/a titular de universidade A0765 Vigo 160 40 14.00 52.0 23.0 31.0 2030-2031
Tojo Suárez, Emilia Catedrático/a de universidade A0765 Vigo 160 0 170.00 0.0 0.0 0.0 2029-2030
Vaz Araújo, Belén Profesor/a titular de universidade A0765 Vigo 160 0 45.85 15.0 9.0 91.0 2045-2046

PDI temporal non consolidable


Nome Categoría Área Campus Dedicación docente RAGR Outros recoñecementos Horas de docencia básica Horas de docencia adicional Déficit en asignación de docencia

PI non consolidable


Nome Categoría Área Campus Dedicación docente RAGR Outros recoñecementos Horas de docencia básica Horas de docencia adicional Déficit en asignación de docencia
Gómez Bouzó, Uxía Axuda Predoutoral Xunta A0765 Vigo 30 0 4.0 0.0 0.0 26.0
Lorenzo Fernández, Paula Investigador/a Distinguido/a Lei da Ciencia A0765 Vigo 100 0 0.0 100.0 10.0 -10.0
Sánchez Sanz, Irene Contratado/a predoutoral Uvigo A0765 Vigo 60 0 0.0 0.0 0.0 60.0

Persoal por categorías e sexo (reconto)Persoal por categorías e sexo (porcentaxe)Proxección a 10 anos da dedicación docente do persoal permanente e consolidableCondicións da proxección:


Situación das unidades docentes


Unidade docente Nome área Folgura estrutural Novas prazas segundo folgura estrutural % da docencia total % do custo total Ratio custo/docencia Custo anual Custo teórico
C12-A0765-O Química orgánica 307.18 0 0.025 0.126 5.04 103774.31 20620.44
C12-A0765-V Química orgánica 711.54 0 0.629 1.466 2.33 1208881.24 518810.26

Peso porcentual das unidades docentes na docencia total da UVigo e no custo total do PDICarga docente

Código Titulación Campus Área Horas Carácter
V11G200V01 Grao en Química Vigo A0765 – Química orgánica 0.0 Básica
V11M188V01 Máster Universitario en Nanociencia e Nanotecnoloxía Vigo A0765 – Química orgánica 4.0 Adicional
V11M131V11 Máster Universitario en Química Teórica e Modelización Computacional Vigo A0765 – Química orgánica 17.0 Adicional
O01G041V01 Grao en Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos Ourense A0765 – Química orgánica 56.0 Básica
V10G061V01 Grao en Ciencias do Mar Vigo A0765 – Química orgánica 59.0 Básica
V12G320V01 Grao en Enxeñaría Eléctrica Vigo A0765 – Química orgánica 87.2 Básica
V11M162V02 Máster Universitario en Investigación Química e Química Industrial Vigo A0765 – Química orgánica 178.0 Adicional
V02G031V01 Grao en Bioloxía Vigo A0765 – Química orgánica 195.0 Básica
V11G201V01 Grao en Química Vigo A0765 – Química orgánica 896.0 Básica