Departamento H03 – Filoloxía galega e latina

Curso académico: 2023-24

Custo anual: 1.071.120,96 Eu
% da docencia total da UVigo: 1.48%
% do custo total do PDI: 1.3%
Ratio custo/docencia:1 0.88
Custo teórico:2 1.222.379,66 Eu

1 (fracción do custo total do cadro de PDI / fracción da docencia total impartida na UVigo)

2 (custo actual do cadro total da UVigo repartido proporcionalmente segundo a docencia total de cada unidade)

Situación actual en base á dedicación docente de todo o persoal, á carga docente e aos recoñecementos


* (oferta de materias específicas de departamentos para estudantes ISEP, Erasmus e Visitantes)

Acrónimos:


Grupos e categorías

Persoal por grupo e categoríaPorcentaxes de PDI permanente, PDI temporal e persoal investigadorPersoal permanente e consolidable


Nome Categoría Área Campus Dedicación docente RAGR Outros recoñecementos Horas de docencia básica Horas de docencia adicional Déficit en asignación de docencia Curso de xubilación forzosa
Acuña Trabazo, Ana Profesor/a contratado/a doutor/a A0370 Pontevedra 200 25 28.9 142.5 0.0 4.5 2040-2041
Alonso Núñez, Aquilino Santiago Profesor/a titular de universidade A0370 Pontevedra 160 90 5.6 67.5 0.0 -2.5 2034-2035
Angueira Viturro, Anxo Profesor/a titular de universidade A0370 Vigo 200 0 8.0 180.0 0.0 12.0 2030-2031
Arias Freixedo, Xosé Bieito Profesor/a titular de universidade A0370 Vigo 160 0 0.0 200.0 0.0 0.0 2033-2034
Baltrusch, Burghard Profesor/a titular de universidade A0370 Vigo 160 15 61.8 88.0 0.0 -4.0 2033-2034
Costas González, Xosé Henrique Catedrático/a de universidade A0370 Vigo 160 30 27.5 136.0 15.0 -48.0 2031-2032
Fernández Álvarez, Manuel Santiago Profesor/a titular de universidade A0370 Vigo 200 0 9.0 174.0 15.0 2.0 2027-2028
Fernández Salgado, Benigno Profesor/a titular de universidade A0370 Pontevedra 160 0 38.0 105.0 15.0 2.0 2032-2033
Fernández Salgado, Xosé Antonio Profesor/a titular de universidade A0370 Vigo 240 0 13.6 182.0 0.0 5.0 2035-2036
Gómez Clemente, Xosé María Profesor/a titular de universidade A0370 Vigo 240 2 6.0 216.0 15.0 1.0 2031-2032
González Vázquez, María Mercedes Profesor/a contratado/a doutor/a A0370 Ourense 240 0 17.0 202.7 0.0 20.3 2039-2040
Iglesias Álvarez, Ana María Profesor/a contratado/a doutor/a A0370 Ourense 200 87 72.0 41.7 40.0 -40.7 2042-2043
Ledo Lemos, Francisco José Profesor/a contratado/a doutor/a A0355 Ourense 240 0 0.0 100.0 0.0 160.0 2034-2035
Navaza Blanco, Gonzalo Profesor/a titular de universidade A0370 Vigo 160 0 0.0 158.0 0.0 2.0 2026-2027
Rodríguez Guerra, Alexandre Profesor/a titular de universidade A0370 Vigo 160 2 26.0 124.0 15.0 -7.0 2037-2038
Soto Andión, Xosé Profesor/a titular de universidade A0370 Vigo 240 37 24.0 130.0 15.0 -6.0 2034-2035

PDI temporal non consolidable


Nome Categoría Área Campus Dedicación docente RAGR Outros recoñecementos Horas de docencia básica Horas de docencia adicional Déficit en asignación de docencia
Dacosta Pérez, Fernando Profesor/a asociado/a T3 A0370 Ourense 180 0 8.0 172.0 0.0 0.0
Pousada Pardo, Verónica Profesor/a contratado/a de substitución A0370 Vigo 150 0 0.0 150.0 0.0 0.0
Riveiro Tobio, Elvira Profesor/a contratado/a de substitución A0370 Pontevedra 150 0 0.0 150.0 0.0 0.0
da Silva Bernardo, André Lector/a de idioma estranxeiro A0370 Vigo 240 0 0.0 260.0 0.0 0.0

PI non consolidable


Nome Categoría Área Campus Dedicación docente RAGR Outros recoñecementos Horas de docencia básica Horas de docencia adicional Déficit en asignación de docencia
Naya Sánchez, Xian Contratado/a FPI A0370 Vigo 60 0 0.0 0.0 0.0 60.0

Persoal por categorías e sexo (reconto)Persoal por categorías e sexo (porcentaxe)Proxección a 10 anos da dedicación docente do persoal permanente e consolidableCondicións da proxección:


Situación das unidades docentes


Unidade docente Nome área Folgura estrutural Novas prazas segundo folgura estrutural % da docencia total % do custo total Ratio custo/docencia Custo anual Custo teórico
H03-A0370-V Filoloxías galega e portuguesa -486.38 2 1.031 0.864 0.84 712582.75 850386.93
H03-A0370-P Filoloxías galega e portuguesa -105.22 0 0.204 0.232 1.14 191759.00 168262.79
H03-A0370-O Filoloxías galega e portuguesa -88.14 0 0.203 0.139 0.68 114964.85 167437.97
H03-A0355-O Filoloxía latina 228.80 0 0.021 0.063 3.00 51814.35 17321.17
H03-A0355-V Filoloxía latina NaN 0 0.023 0.000 0.00 0.00 18970.80

Peso porcentual das unidades docentes na docencia total da UVigo e no custo total do PDICarga docente

Código Titulación Campus Área Horas Carácter
O02G251V01 Grao en Xeografía e Historia Ourense A0355 – Filoloxía latina 0.0 Básica
V01G400V01 Grao en Ciencias da Linguaxe e Estudos Literarios Vigo A0355 – Filoloxía latina 0.0 Básica
ODIEV01 Oferta de Materias Específicas de Departamentos para Alumnos ISEP, Erasmus e Visitantes Ourense A0355 – Filoloxía latina 48.0 Adicional
ODIEV01 Oferta de Materias Específicas de Departamentos para Alumnos ISEP, Erasmus e Visitantes Ourense A0370 – Filoloxías galega e portuguesa 48.0 Adicional
V01G430V01 Grao en Filoloxía Aplicada Galega e Española Vigo A0355 – Filoloxía latina 52.0 Básica
V02M066V10 Máster Universitario en Profesorado en Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas. Especialidade: Linguas e Literaturas. Linguas e Literaturas Oficiais: Castelán e Galego Vigo A0370 – Filoloxías galega e portuguesa 55.0 Básica
V01M126V01 Máster Universitario en Lingüística Aplicada Vigo A0370 – Filoloxías galega e portuguesa 75.0 Adicional
P04G071V01 Grao en Comunicación Audiovisual Pontevedra A0370 – Filoloxías galega e portuguesa 75.0 Básica
P04G190V01 Grao en Publicidade e Relacións Públicas Pontevedra A0370 – Filoloxías galega e portuguesa 75.0 Básica
O04G240V01 Grao en Turismo Ourense A0370 – Filoloxías galega e portuguesa 90.4 Básica
V01G230VGI Grao en Tradución e Interpretación (Galego-Inglés) Vigo A0370 – Filoloxías galega e portuguesa 96.0 Básica
V01G180V01 Grao en Linguas Estranxeiras Vigo A0370 – Filoloxías galega e portuguesa 124.0 Básica
P02G120V01 Grao en Educación Primaria Pontevedra A0370 – Filoloxías galega e portuguesa 157.5 Básica
O05G110V01 Grao en Educación Infantil Ourense A0370 – Filoloxías galega e portuguesa 157.5 Básica
P02G110V01 Grao en Educación Infantil Pontevedra A0370 – Filoloxías galega e portuguesa 157.5 Básica
O05G120V01 Grao en Educación Primaria Ourense A0370 – Filoloxías galega e portuguesa 168.5 Básica
V01G230VEF Grao en Tradución e Interpretación (Español-Francés) Vigo A0370 – Filoloxías galega e portuguesa 279.0 Básica
V01G400V01 Grao en Ciencias da Linguaxe e Estudos Literarios Vigo A0370 – Filoloxías galega e portuguesa 432.0 Básica
V01G181V01 Grao en Linguas Estranxeiras Vigo A0370 – Filoloxías galega e portuguesa 567.0 Básica
V01G430V01 Grao en Filoloxía Aplicada Galega e Española Vigo A0370 – Filoloxías galega e portuguesa 728.0 Básica