Departamento H05 – Historia, arte e xeografía

Curso académico: 2023-24

Custo anual: 1.826.378,78 Eu
% da docencia total da UVigo: 1.81%
% do custo total do PDI: 2.21%
Ratio custo/docencia:1 1.22
Custo teórico:2 1.493.744,65 Eu

1 (fracción do custo total do cadro de PDI / fracción da docencia total impartida na UVigo)

2 (custo actual do cadro total da UVigo repartido proporcionalmente segundo a docencia total de cada unidade)

Situación actual en base á dedicación docente de todo o persoal, á carga docente e aos recoñecementos


* (oferta de materias específicas de departamentos para estudantes ISEP, Erasmus e Visitantes)

Acrónimos:


Grupos e categorías

Persoal por grupo e categoríaPorcentaxes de PDI permanente, PDI temporal e persoal investigadorPersoal permanente e consolidable


Nome Categoría Área Campus Dedicación docente RAGR Outros recoñecementos Horas de docencia básica Horas de docencia adicional Déficit en asignación de docencia Curso de xubilación forzosa
Barriocanal López, María Yolanda Profesor/a titular de universidade A0465 Ourense 160 0 15.50 130.00 11.0 4.00 2026-2027
Cendán Caaveiro, Marina Susana Profesor/a titular de universidade A0465 Pontevedra 200 0 46.67 120.00 30.0 4.00 2035-2036
Comendador Rey, Beatriz Pilar Profesor/a contratado/a doutor/a A0695 Ourense 160 0 25.00 108.00 42.0 -15.00 2037-2038
Díaz Fernández, José Antonio Profesor/a permanente laboral A0010 Ourense 240 0 20.00 165.00 0.0 55.00 2035-2036
Domínguez Castro, Luis Catedrático/a de universidade A0450 Vigo 160 0 0.00 96.00 0.0 64.00 2029-2030
Fernández Fernández, Adolfo Investigador/a Ramón y Cajal A0033 Ourense 240 0 11.00 0.00 52.0 17.00 2048-2049
López Díaz, María Catedrático/a de universidade A0490 Ourense 160 0 41.00 100.00 10.0 9.00 2031-2032
Nodar Fernández, Victoriano Profesor/a axudante doutor/a A0465 Pontevedra 240 0 0.00 240.00 0.0 0.00 2046-2047
Patiño Romarís, Carlos Alberto Profesor/a axudante doutor/a A0010 Ourense 240 0 0.00 207.50 0.0 32.50 2039-2040
Pazo Labrador, Alberto José Catedrático/a de escola univer. A0010 Pontevedra 240 0 43.15 165.00 0.0 52.00 2032-2033
Pérez Losada, Fermín Emiliano Profesor/a titular de universidade A0033 Ourense 240 50 50.50 0.00 81.0 -21.00 2031-2032
Pérez Rodríguez, Francisco Javier Profesor/a titular de universidade A0485 Ourense 160 0 3.00 151.25 13.0 -7.25 2033-2034
Prada Rodríguez, Julio Catedrático/a de universidade A0450 Ourense 160 80 40.00 18.00 26.0 -4.00 2036-2037
Presedo Garazo, Antonio Profesor/a titular de universidade A0490 Ourense 240 75 47.50 82.00 29.0 7.00 2039-2040
Reboreda Morillo, Susana María Profesor/a titular de universidade A0445 Ourense 160 142 9.00 0.00 0.0 0.00 2032-2033
Rodríguez Lago, José Ramón Profesor/a titular de universidade A0450 Vigo 200 0 17.00 96.00 0.0 87.00 2039-2040
Rodríguez Teijeiro, Domingo Profesor/a titular de universidade A0450 Ourense 200 37 78.00 51.00 38.0 -4.00 2035-2036
Seijas Montero, María Profesor/a titular de universidade A0490 Vigo 200 39 30.00 130.00 0.0 1.00 2041-2042
Vaquero Díaz, María Beatriz Profesor/a contratado/a doutor/a A0085 Ourense 240 32 21.75 130.00 11.0 66.00 2032-2033
Velasco Martínez, Luis Profesor/a axudante doutor/a A0450 Pontevedra 240 0 72.75 158.75 0.0 9.25 2054-2055
de Uña Álvarez, Elena Pilar Profesor/a titular de universidade A0430 Ourense 200 0 29.50 117.50 65.0 -11.50 2029-2030

PDI temporal non consolidable


Nome Categoría Área Campus Dedicación docente RAGR Outros recoñecementos Horas de docencia básica Horas de docencia adicional Déficit en asignación de docencia
Brañas Abad, Rosa Profesor/a asociado/a T3 A0445 Ourense 90 0 0.0 85.00 0.0 5.00
Campos Álvarez, José Ramón Profesor/a asociado/a T3 A0455 Ourense 180 0 24.0 165.00 0.0 -9.00
Domínguez López, Ángel Profesor/a asociado/a T3 A0465 Ourense 180 0 5.0 175.00 0.0 0.00
Guillama Camba, Ruxandra Profesor/a contratado/a de substitución A0450 Pontevedra 90 0 0.0 90.00 0.0 0.00
Piay Augusto, Diego Profesor/a contratado/a de substitución A0445 Ourense 60 0 0.0 48.25 0.0 11.75
Rodríguez Blanco, María Luz Profesor/a contratado/a de substitución A0430 Ourense 180 0 7.0 180.00 0.0 -7.00
Rodríguez Muñiz, Víctor Profesor/a contratado/a de substitución A0485 Ourense 60 0 0.0 60.00 0.0 0.00
Sixto Barcia, Ana María Profesor/a contratado/a de substitución A0490 Ourense 90 0 0.0 89.25 0.0 0.75
Suárez Golán, Fernando Profesor/a contratado/a de substitución A0450 Ourense 90 0 0.0 86.00 0.0 4.00
de Juana López, Jesús Profesor/a emérito/a A0450 Ourense 0 0 5.0 0.00 0.0 0.00

PI non consolidable


Nome Categoría Área Campus Dedicación docente RAGR Outros recoñecementos Horas de docencia básica Horas de docencia adicional Déficit en asignación de docencia
Alonso Moreno, Claudia Valeria Investigador/a Programa Margarita Salas A0445 Ourense 30 0 0.0 30.0 0.0 0.0
Álvarez Vázquez, Miguel Ángel Postdoutoral Xunta de Galicia modalidade A A0430 Ourense 80 0 0.0 80.0 0.0 0.0
Barja Márquez, Carlos Contratado/a predoutoral Uvigo A0445 Ourense 60 0 0.0 0.0 0.0 60.0
Csepregi, Ildiko Investigador/a María Zambrano A0445 Ourense 60 0 0.0 35.0 25.0 0.0
Galiña Lorenzo, Juan Manuel Axuda Predoutoral Xunta A0485 Ourense 60 0 0.0 0.0 0.0 60.0
García Varela, Pablo Investigador/a Programa Margarita Salas A0450 Ourense 30 0 0.0 30.0 0.0 0.0
Mendez Quintas, Eduardo Postdoutoral Xunta de Galicia modalidade A A0695 Ourense 80 0 0.0 47.0 13.0 20.0
Pérez Maestro, Carmen Investigador/a Programa Margarita Salas A0695 Ourense 30 0 0.0 30.0 0.0 0.0
Rodríguez Álvarez, Lucía Axuda Predoutoral Xunta A0695 Ourense 30 0 0.0 0.0 5.0 25.0
Rodríguez Nóvoa, Alba Antía Investigador/a Programa Margarita Salas A0033 Ourense 90 0 0.0 72.5 0.0 17.5
Valle Abad, Patricia Investigador/a Programa Margarita Salas A0033 Ourense 90 0 0.0 72.5 0.0 17.5

Persoal por categorías e sexo (reconto)Persoal por categorías e sexo (porcentaxe)Proxección a 10 anos da dedicación docente do persoal permanente e consolidableCondicións da proxección:


Situación das unidades docentes


Unidade docente Nome área Folgura estrutural Novas prazas segundo folgura estrutural % da docencia total % do custo total Ratio custo/docencia Custo anual Custo teórico
H05-A0465-OP Historia da arte -413.15 1 0.355 0.261 0.74 215474.88 292810.24
H05-A0450+A0455-OP Historia contemporánea-Historia de América -279.31 1 0.335 0.395 1.18 325625.93 276313.89
H05-A0430-O Xeografía física -251.90 1 0.194 0.142 0.73 117465.36 160014.61
H05-A0485-O Historia medieval -115.76 0 0.125 0.112 0.90 91994.95 103102.20
H05-A0695-O Prehistoria -99.36 0 0.127 0.139 1.09 114420.31 104751.83
H05-A0490-V Historia moderna 16.20 0 0.057 0.061 1.07 50325.83 47014.60
H05-A0085-O Ciencias e técnicas historiográficas 25.95 0 0.062 0.069 1.11 56644.47 51138.69
H05-A0010-P Análise xeográfica rexional 35.09 0 0.072 0.065 0.90 53694.41 59386.87
H05-A0490-O Historia moderna 41.75 0 0.136 0.170 1.25 140479.77 112175.19
H05-A0010-O Análise xeográfica rexional 88.90 0 0.163 0.098 0.60 81047.18 134445.27
H05-A0450-V Historia contemporánea 170.80 0 0.063 0.165 2.62 136233.23 51963.51
H05-A0033+A0445-O Arqueoloxia-Historia antiga 392.64 0 0.122 0.537 4.40 442972.46 100627.75

Peso porcentual das unidades docentes na docencia total da UVigo e no custo total do PDICarga docente

Código Titulación Campus Área Horas Carácter
P02G050V01 Grao en Ciencias da Actividade Física e do Deporte Pontevedra A0450 – Historia contemporánea 0.00 Básica
V01G400V01 Grao en Ciencias da Linguaxe e Estudos Literarios Vigo A0490 – Historia moderna 0.00 Básica
V01G180V01 Grao en Linguas Estranxeiras Vigo A0490 – Historia moderna 0.00 Básica
O02M143V03 Máster Universitario en Valoración, xestión e protección do patrimonio cultural Ourense A0465 – Historia da arte 11.00 Adicional
O02M143V03 Máster Universitario en Valoración, xestión e protección do patrimonio cultural Ourense A0085 – Ciencias e técnicas historiográficas 11.00 Adicional
O02M143V03 Máster Universitario en Valoración, xestión e protección do patrimonio cultural Ourense A0485 – Historia medieval 13.00 Adicional
O02M143V03 Máster Universitario en Valoración, xestión e protección do patrimonio cultural Ourense A0490 – Historia moderna 19.00 Adicional
O02M066V04 Máster Universitario en Profesorado en Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas. Especialidade: Ciencias Sociais. Xeografía e Historia Ourense A0490 – Historia moderna 20.00 Básica
O02M143V03 Máster Universitario en Valoración, xestión e protección do patrimonio cultural Ourense A0695 – Prehistoria 22.00 Adicional
O02M143V03 Máster Universitario en Valoración, xestión e protección do patrimonio cultural Ourense A0450 – Historia contemporánea 24.00 Adicional
O03G440V01 Grao en Relacións Internacionais Ourense A0445 – Historia antiga 26.25 Básica
O08G440V01 Grao en Relacións Internacionais Ourense A0485 – Historia medieval 26.25 Básica
O03G440V01 Grao en Relacións Internacionais Ourense A0485 – Historia medieval 26.25 Básica
O03G440V01 Grao en Relacións Internacionais Ourense A0490 – Historia moderna 26.25 Básica
O08G440V01 Grao en Relacións Internacionais Ourense A0445 – Historia antiga 26.25 Básica
P01M171V01 Máster Universitario en Deseño e Dirección Creativa en Moda Pontevedra A0465 – Historia da arte 30.00 Adicional
O02M066V04 Máster Universitario en Profesorado en Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas. Especialidade: Ciencias Sociais. Xeografía e Historia Ourense A0430 – Xeografía física 30.00 Básica
O02M143V03 Máster Universitario en Valoración, xestión e protección do patrimonio cultural Ourense A0430 – Xeografía física 35.00 Adicional
O02M187V01 Máster Universitario en Arqueoloxía e ciencias da antigüidade Ourense A0695 – Prehistoria 38.00 Adicional
O02M187V01 Máster Universitario en Arqueoloxía e ciencias da antigüidade Ourense A0445 – Historia antiga 38.00 Adicional
O02M066V04 Máster Universitario en Profesorado en Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas. Especialidade: Ciencias Sociais. Xeografía e Historia Ourense A0450 – Historia contemporánea 40.00 Básica
P06G450V01 Grao en Deseño Pontevedra A0465 – Historia da arte 45.00 Básica
P06G450V01 Grao en Deseño Pontevedra A0465 – Historia da arte 45.00 Básica
O04G240V01 Grao en Turismo Ourense A0465 – Historia da arte 45.00 Básica
P02G051V01 Grao en Ciencias da Actividade Física e do Deporte Pontevedra A0450 – Historia contemporánea 46.00 Básica
V01G230VEF Grao en Tradución e Interpretación (Español-Francés) Vigo A0450 – Historia contemporánea 48.00 Básica
ODIEV01 Oferta de Materias Específicas de Departamentos para Alumnos ISEP, Erasmus e Visitantes Ourense A0450 – Historia contemporánea 48.00 Adicional
O03G440V01 Grao en Relacións Internacionais Ourense A0010 – Análise xeográfica rexional 52.50 Básica
P02G110V01 Grao en Educación Infantil Pontevedra A0010 – Análise xeográfica rexional 52.50 Básica
O05G110V01 Grao en Educación Infantil Ourense A0430 – Xeografía física 52.50 Básica
O02M143V03 Máster Universitario en Valoración, xestión e protección do patrimonio cultural Ourense A0033 – Arqueoloxia 57.00 Adicional
O02G251V01 Grao en Xeografía e Historia Ourense A0010 – Análise xeográfica rexional 65.00 Básica
O02M187V01 Máster Universitario en Arqueoloxía e ciencias da antigüidade Ourense A0033 – Arqueoloxia 76.00 Adicional
O03G440V01 Grao en Relacións Internacionais Ourense A0450 – Historia contemporánea 78.75 Básica
V08G211V01 Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos Vigo A0450 – Historia contemporánea 96.00 Básica
P02G120V01 Grao en Educación Primaria Pontevedra A0450 – Historia contemporánea 105.00 Básica
O05G120V01 Grao en Educación Primaria Ourense A0450 – Historia contemporánea 105.00 Básica
O05G120V01 Grao en Educación Primaria Ourense A0010 – Análise xeográfica rexional 105.00 Básica
P02G120V01 Grao en Educación Primaria Pontevedra A0010 – Análise xeográfica rexional 112.50 Básica
O02G251V01 Grao en Xeografía e Historia Ourense A0085 – Ciencias e técnicas historiográficas 130.00 Básica
V01G181V01 Grao en Linguas Estranxeiras Vigo A0490 – Historia moderna 130.00 Básica
O02G251V01 Grao en Xeografía e Historia Ourense A0033 – Arqueoloxia 145.00 Básica
O04G240V01 Grao en Turismo Ourense A0010 – Análise xeográfica rexional 150.00 Básica
O02G251V01 Grao en Xeografía e Historia Ourense A0455 – Historia de América 165.00 Básica
O02G251V01 Grao en Xeografía e Historia Ourense A0445 – Historia antiga 172.00 Básica
O02G251V01 Grao en Xeografía e Historia Ourense A0485 – Historia medieval 220.00 Básica
O02G251V01 Grao en Xeografía e Historia Ourense A0695 – Prehistoria 230.00 Básica
O02G251V01 Grao en Xeografía e Historia Ourense A0490 – Historia moderna 245.00 Básica
P01G010V01 Grao en Belas Artes Pontevedra A0465 – Historia da arte 260.00 Básica
O02G251V01 Grao en Xeografía e Historia Ourense A0450 – Historia contemporánea 318.00 Básica
O02G251V01 Grao en Xeografía e Historia Ourense A0430 – Xeografía física 325.00 Básica
O02G251V01 Grao en Xeografía e Historia Ourense A0465 – Historia da arte 375.00 Básica