Departamento H07 – Escultura

Curso académico: 2023-24

Custo anual: 789.502,84 Eu
% da docencia total da UVigo: 1.06%
% do custo total do PDI: 0.96%
Ratio custo/docencia:1 0.9
Custo teórico:2 874.306,64 Eu

1 (fracción do custo total do cadro de PDI / fracción da docencia total impartida na UVigo)

2 (custo actual do cadro total da UVigo repartido proporcionalmente segundo a docencia total de cada unidade)

Situación actual en base á dedicación docente de todo o persoal, á carga docente e aos recoñecementos


* (oferta de materias específicas de departamentos para estudantes ISEP, Erasmus e Visitantes)

Acrónimos:


Grupos e categorías

Persoal por grupo e categoríaPorcentaxes de PDI permanente, PDI temporal e persoal investigadorPersoal permanente e consolidable


Nome Categoría Área Campus Dedicación docente RAGR Outros recoñecementos Horas de docencia básica Horas de docencia adicional Déficit en asignación de docencia Curso de xubilación forzosa
Barcia Rodríguez, Ignacio Fernando Profesor/a titular de universidade A0260 Pontevedra 230 0 71.1 162.00 6.0 1.00 2029-2030
Barreiro Rodríguez-Moldes, María Covadonga Profesor/a axudante doutor/a (X3) A0260 Pontevedra 240 13 77.0 97.40 0.0 -7.40 2053-2054
Bermejo Arrieta, María Natividad Profesor/a titular de universidade A0260 Pontevedra 240 37 8.0 151.00 0.0 4.00 2030-2031
Buxán Bran, Xosé Manuel Profesor/a titular de universidade A0260 Pontevedra 160 80 30.0 50.00 0.0 0.00 2033-2034
Estarque Casas, Fernando Profesor/a contratado/a doutor/a A0260 Pontevedra 160 0 16.0 142.86 0.0 1.14 2015-2016
Fernández Olivera, María Luisa Profesor/a titular de universidade A0260 Pontevedra 230 0 0.0 235.00 0.0 5.00 2025-2026
Herranz Pascual, María Yolanda Catedrático/a de universidade A0260 Pontevedra 160 0 0.0 160.00 0.0 0.00 2026-2027
Loeck Hernández, Juan Profesor/a titular de universidade A0260 Pontevedra 230 0 51.0 195.00 0.0 4.00 2029-2030
Moraza Pérez, Juan Luis Profesor/a titular de universidade A0260 Pontevedra 160 0 16.0 144.00 0.0 0.00 2029-2030
Novegil González-Anleo, Xoán Manuel Profesor/a contratado/a doutor/a A0260 Pontevedra 230 0 16.0 234.00 0.0 0.00 2029-2030
Ortuzar González, Mónica Profesor/a titular de universidade A0260 Pontevedra 200 30 18.0 190.00 0.0 2.00 2033-2034
Román Redondo, Juan Carlos Profesor/a titular de universidade A0260 Pontevedra 160 0 8.0 152.00 0.0 0.00 2030-2031
Tudela Sáenz de Pipaón, Francisco Javier Profesor/a titular de universidade A0260 Pontevedra 160 0 8.0 237.00 0.0 5.00 2029-2030

PDI temporal non consolidable


Nome Categoría Área Campus Dedicación docente RAGR Outros recoñecementos Horas de docencia básica Horas de docencia adicional Déficit en asignación de docencia
Fariña Busto, María José Profesor/a asociado/a T3 A0260 Pontevedra 150 28 18.9 103.1 0.0 0.9
Martínez Pérez-Coleman, Sara Profesor/a contratado/a de substitución A0260 Pontevedra 60 0 0.0 75.0 0.0 0.0

PI non consolidable


Nome Categoría Área Campus Dedicación docente RAGR Outros recoñecementos Horas de docencia básica Horas de docencia adicional Déficit en asignación de docencia

Persoal por categorías e sexo (reconto)Persoal por categorías e sexo (porcentaxe)Proxección a 10 anos da dedicación docente do persoal permanente e consolidableCondicións da proxección:


Situación das unidades docentes


Unidade docente Nome área Folgura estrutural Novas prazas segundo folgura estrutural % da docencia total % do custo total Ratio custo/docencia Custo anual Custo teórico
H07-A0260-P Escultura -789.01 3 1.06 0.957 0.9 789502.84 874306.64

Peso porcentual das unidades docentes na docencia total da UVigo e no custo total do PDICarga docente

Código Titulación Campus Área Horas Carácter
P01M171V01 Máster Universitario en Deseño e Dirección Creativa en Moda Pontevedra A0260 – Escultura 6.00 Adicional
P01G010V01 Grao en Belas Artes Pontevedra A0260 – Escultura 2415.96 Básica