Departamento H08 – Pintura

Curso académico: 2023-24

Custo anual: 749.249,85 Eu
% da docencia total da UVigo: 1.28%
% do custo total do PDI: 0.91%
Ratio custo/docencia:1 0.71
Custo teórico:2 1.053.292,05 Eu

1 (fracción do custo total do cadro de PDI / fracción da docencia total impartida na UVigo)

2 (custo actual do cadro total da UVigo repartido proporcionalmente segundo a docencia total de cada unidade)

Situación actual en base á dedicación docente de todo o persoal, á carga docente e aos recoñecementos


* (oferta de materias específicas de departamentos para estudantes ISEP, Erasmus e Visitantes)

Acrónimos:


Grupos e categorías

Persoal por grupo e categoríaPorcentaxes de PDI permanente, PDI temporal e persoal investigadorPersoal permanente e consolidable


Nome Categoría Área Campus Dedicación docente RAGR Outros recoñecementos Horas de docencia básica Horas de docencia adicional Déficit en asignación de docencia Curso de xubilación forzosa
Blanco Salgueiro, Loreto Profesor/a titular de universidade A0690 Pontevedra 240 0 54.00 210.0 0.0 -4.0 2034-2035
Fernández Fariña, María Almudena Profesor/a titular de universidade A0690 Pontevedra 160 30 62.00 70.0 0.0 -2.0 2040-2041
Fernández Prada, María Elena Profesor/a axudante doutor/a (X3) A0690 Pontevedra 240 0 0.00 175.5 0.0 4.5 2040-2041
García González, Silvia Profesor/a contratado/a doutor/a A0690 Pontevedra 240 10 62.17 151.0 17.0 0.0 2042-2043
Hernández Sánchez, Jesús Catedrático/a de universidade A0690 Pontevedra 240 35 44.00 181.0 0.0 0.0 2033-2034
Matesanz Pérez, María Consuelo Profesor/a titular de universidade A0690 Pontevedra 160 0 40.00 120.0 0.0 0.0 2034-2035
Núñez Jiménez, Marina Profesor/a titular de universidade A0690 Pontevedra 160 0 8.00 152.0 0.0 0.0 2035-2036
Pérez-Jofre Santesmases, Ignacio Profesor/a titular de universidade A0690 Pontevedra 200 45 55.00 140.0 0.0 0.0 2034-2035
Rodríguez Caldas, María del Mar Profesor/a contratado/a doutor/a A0690 Pontevedra 160 0 20.00 140.0 0.0 0.0 2033-2034
Ruíz de Samaniego García, Alberto José Profesor/a titular de universidade A0270 Pontevedra 160 0 14.00 146.0 2.0 -2.0 2035-2036
Tejo Veloso, Carlos Profesor/a titular de universidade A0690 Pontevedra 200 0 20.00 180.0 0.0 0.0 2035-2036

PDI temporal non consolidable


Nome Categoría Área Campus Dedicación docente RAGR Outros recoñecementos Horas de docencia básica Horas de docencia adicional Déficit en asignación de docencia
Alonso Blanco, Fruela Profesor/a asociado/a T3 A0690 Pontevedra 150 0 0.0 150.00 0.0 0.00
Chavete Rodríguez, José Profesor/a emérito/a A0690 Pontevedra 0 0 5.0 0.00 0.0 0.00
Costas Lago, Andrea Profesor/a asociado/a T3 A0690 Pontevedra 180 0 24.0 156.00 0.0 0.00
Franco Costas, Xisela Profesor/a asociado/a T3 A0690 Pontevedra 150 0 0.0 150.00 0.0 0.00
Lage Veloso, Carmen Profesor/a asociado/a T3 A0690 Pontevedra 120 0 8.0 104.04 0.0 7.96
Pinal González, Andrés Profesor/a asociado/a T3 A0690 Pontevedra 180 0 40.0 140.00 0.0 0.00
Vázquez López, Iria Profesor/a contratado/a de substitución A0690 Pontevedra 60 0 0.0 90.00 0.0 0.00

PI non consolidable


Nome Categoría Área Campus Dedicación docente RAGR Outros recoñecementos Horas de docencia básica Horas de docencia adicional Déficit en asignación de docencia
Fernández López, Carlos Contratado/a predoutoral Uvigo A0690 Pontevedra 60 0 0.0 0.0 0.0 60.0
Muñiz Gómez, Sandra Contratado/a predoutoral Uvigo A0690 Pontevedra 60 0 0.0 0.0 0.0 60.0

Persoal por categorías e sexo (reconto)Persoal por categorías e sexo (porcentaxe)Proxección a 10 anos da dedicación docente do persoal permanente e consolidableCondicións da proxección:


Situación das unidades docentes


Unidade docente Nome área Folgura estrutural Novas prazas segundo folgura estrutural % da docencia total % do custo total Ratio custo/docencia Custo anual Custo teórico
H08-A0690-P Pintura -1317.71 5 1.212 0.834 0.69 687896.02 999678.91
H08-A0270-P Estética e teoría das artes -6.60 0 0.065 0.074 1.14 61353.83 53613.14

Peso porcentual das unidades docentes na docencia total da UVigo e no custo total do PDICarga docente

Código Titulación Campus Área Horas Carácter
P01M171V01 Máster Universitario en Deseño e Dirección Creativa en Moda Pontevedra A0270 – Estética e teoría das artes 2.00 Adicional
P01M171V01 Máster Universitario en Deseño e Dirección Creativa en Moda Pontevedra A0690 – Pintura 7.00 Adicional
P02M066V12 Máster Universitario en Profesorado en Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas. Especialidade: Arte e Debuxo Pontevedra A0690 – Pintura 10.00 Básica
P06G450V01 Grao en Deseño Pontevedra A0690 – Pintura 90.00 Básica
P06G450V01 Grao en Deseño Pontevedra A0690 – Pintura 100.00 Básica
P01G010V01 Grao en Belas Artes Pontevedra A0270 – Estética e teoría das artes 146.00 Básica
P01G010V01 Grao en Belas Artes Pontevedra A0690 – Pintura 2562.04 Básica