Departamento H09 – Debuxo

Curso académico: 2023-24

Custo anual: 831.013,00 Eu
% da docencia total da UVigo: 1.71%
% do custo total do PDI: 1.01%
Ratio custo/docencia:1 0.59
Custo teórico:2 1.408.788,44 Eu

1 (fracción do custo total do cadro de PDI / fracción da docencia total impartida na UVigo)

2 (custo actual do cadro total da UVigo repartido proporcionalmente segundo a docencia total de cada unidade)

Situación actual en base á dedicación docente de todo o persoal, á carga docente e aos recoñecementos


* (oferta de materias específicas de departamentos para estudantes ISEP, Erasmus e Visitantes)

Acrónimos:


Grupos e categorías

Persoal por grupo e categoríaPorcentaxes de PDI permanente, PDI temporal e persoal investigadorPersoal permanente e consolidable


Nome Categoría Área Campus Dedicación docente RAGR Outros recoñecementos Horas de docencia básica Horas de docencia adicional Déficit en asignación de docencia Curso de xubilación forzosa
Alonso Romera, María Sol Profesor/a titular de universidade A0185 Pontevedra 240 0 33.0 227.0 0.0 0.0 2033-2034
Bandera Vera, Antonio María Profesor/a titular de universidade A0185 Pontevedra 230 37 10.0 153.0 3.0 -3.0 2028-2029
Castro Muñiz, José Profesor/a titular de universidade A0185 Pontevedra 230 39 25.0 196.0 0.0 -10.0 2026-2027
Dopico Aneiros, María Dolores Profesor/a titular de universidade A0185 Pontevedra 240 32 34.5 110.5 83.0 0.5 2039-2040
Dopico Castro, Marcos Profesor/a titular de universidade A0185 Pontevedra 240 122 34.0 76.5 39.0 -31.5 2043-2044
Dopico Rodríguez, Patricia Profesor/a axudante doutor/a (X3) A0185 Pontevedra 240 0 26.0 90.0 0.0 64.0 2046-2047
Hermo Sánchez, Carmen Profesor/a axudante doutor/a (X3) A0185 Pontevedra 240 0 40.0 65.6 0.0 74.4 2037-2038
Heyvaert, Ann Profesor/a contratado/a doutor/a A0185 Pontevedra 160 30 30.0 180.0 2.0 -2.0 2028-2029
Lapeña Martínez, María Elena Profesor/a titular de universidade A0185 Pontevedra 240 0 14.0 246.0 0.0 0.0 2033-2034
Liste Fernández, Araceli Mercedes Profesor/a titular de universidade A0185 Pontevedra 240 144 59.0 57.0 0.0 0.0 2030-2031
Salamanca Mota, Manuel Dimas Profesor/a titular de universidade A0185 Pontevedra 230 0 5.0 235.0 0.0 0.0 2028-2029
Santiago Iglesias, José Andrés Profesor/a axudante doutor/a A0185 Pontevedra 240 0 63.0 177.0 0.0 0.0 2050-2051
Soler Baena, Ana María Profesor/a titular de universidade A0185 Pontevedra 160 0 36.0 131.0 0.0 -7.0 2041-2042

PDI temporal non consolidable


Nome Categoría Área Campus Dedicación docente RAGR Outros recoñecementos Horas de docencia básica Horas de docencia adicional Déficit en asignación de docencia
Corbato Pérez, Román Profesor/a asociado/a T3 A0185 Pontevedra 90 0 0.0 63.0 0.0 27.0
Covelo Pérez, Marcos Alberto Profesor/a asociado/a T3 A0185 Pontevedra 180 0 16.0 164.0 0.0 0.0
Cuba Taboada, Miguel Profesor/a asociado/a T3 A0185 Pontevedra 60 0 0.0 60.0 0.0 0.0
Fernández Alonso, Roi Profesor/a asociado/a T3 A0185 Pontevedra 180 0 0.0 180.0 0.0 0.0
Molina Quiroga, Berio Profesor/a asociado/a T3 A0185 Pontevedra 60 0 0.0 60.0 0.0 0.0
Romani Fernández, Lucía Profesor/a asociado/a T3 A0185 Pontevedra 180 0 0.0 180.0 0.0 0.0
Seoane Suárez, Ana Profesor/a asociado/a T3 A0185 Pontevedra 180 0 40.0 140.0 0.0 0.0

PI non consolidable


Nome Categoría Área Campus Dedicación docente RAGR Outros recoñecementos Horas de docencia básica Horas de docencia adicional Déficit en asignación de docencia
Iglesias Fernández, Antía Axuda Predoutoral Xunta A0185 Pontevedra 30 0 0.0 0.0 0.0 30.0
Rey Cabezudo, Mónica Investigador/a doutor/a A0185 Pontevedra 30 0 0.0 0.0 0.0 30.0

Persoal por categorías e sexo (reconto)Persoal por categorías e sexo (porcentaxe)Proxección a 10 anos da dedicación docente do persoal permanente e consolidableCondicións da proxección:


Situación das unidades docentes


Unidade docente Nome área Folgura estrutural Novas prazas segundo folgura estrutural % da docencia total % do custo total Ratio custo/docencia Custo anual Custo teórico
H09-A0185-P Debuxo -1742.86 7 1.708 1.008 0.59 831013.00 1408788.44

Peso porcentual das unidades docentes na docencia total da UVigo e no custo total do PDICarga docente

Código Titulación Campus Área Horas Carácter
P04M082V11 Máster Universitario en Dirección de Arte en Publicidade Pontevedra A0185 – Debuxo 12.0 Adicional
P01M171V01 Máster Universitario en Deseño e Dirección Creativa en Moda Pontevedra A0185 – Debuxo 189.0 Adicional
P06G450V01 Grao en Deseño Pontevedra A0185 – Debuxo 315.0 Básica
P06G450V01 Grao en Deseño Pontevedra A0185 – Debuxo 366.0 Básica
P01G010V01 Grao en Belas Artes Pontevedra A0185 – Debuxo 3020.6 Básica