Departamento H10 – Lingua española

Curso académico: 2023-24

Custo anual: 606.995,24 Eu
% da docencia total da UVigo: 1.12%
% do custo total do PDI: 0.74%
Ratio custo/docencia:1 0.66
Custo teórico:2 921.321,25 Eu

1 (fracción do custo total do cadro de PDI / fracción da docencia total impartida na UVigo)

2 (custo actual do cadro total da UVigo repartido proporcionalmente segundo a docencia total de cada unidade)

Situación actual en base á dedicación docente de todo o persoal, á carga docente e aos recoñecementos


* (oferta de materias específicas de departamentos para estudantes ISEP, Erasmus e Visitantes)

Acrónimos:


Grupos e categorías

Persoal por grupo e categoríaPorcentaxes de PDI permanente, PDI temporal e persoal investigadorPersoal permanente e consolidable


Nome Categoría Área Campus Dedicación docente RAGR Outros recoñecementos Horas de docencia básica Horas de docencia adicional Déficit en asignación de docencia Curso de xubilación forzosa
Acuña Ferreira, Antonia Virginia Profesor/a titular de universidade A0567 Ourense 240 0 26.0 210.0 0.0 24.0 2045-2046
Anaya Revuelta, Inmaculada Profesor/a titular de universidade A0567 Vigo 160 38 58.0 66.0 0.0 -2.0 2027-2028
Baez Montero, Inmaculada Concepción Profesor/a titular de universidade A0567 Vigo 160 0 175.5 0.0 0.0 0.0 2030-2031
Cuevas Alonso, Miguel Profesor/a contratado/a doutor/a A0567 Vigo 160 90 22.4 52.0 30.0 -34.0 2047-2048
Fernández Soneira, Ana María Profesor/a titular de universidade A0567 Pontevedra 240 32 78.4 136.0 30.0 -16.0 2041-2042
Pérez Rodríguez, María Rosa Profesor/a titular de universidade A0567 Vigo 240 51 58.0 112.0 45.0 -6.0 2032-2033
Rodríguez Barcia, Susana Profesor/a titular de universidade A0567 Vigo 160 0 24.0 168.0 15.0 -7.0 2047-2048
Rodríguez Vega, María Regina Profesor/a contratado/a doutor/a A0567 Pontevedra 200 0 200.0 0.0 0.0 0.0 2036-2037

PDI temporal non consolidable


Nome Categoría Área Campus Dedicación docente RAGR Outros recoñecementos Horas de docencia básica Horas de docencia adicional Déficit en asignación de docencia
Amado Corbacho, Noelia Profesor/a contratado/a de substitución A0567 Pontevedra 90 0 0.0 90.0 0.0 0.0
Arribas González, Laura Profesor/a contratado/a de substitución A0567 Vigo 180 0 0.0 174.0 0.0 6.0
Gamallo Valladares, Andrea Profesor/a contratado/a de substitución A0567 Ourense 83 0 0.0 75.5 0.0 7.5
López Morillo, Pedro Luis Profesor/a contratado/a de substitución A0567 Vigo 24 0 0.0 24.0 0.0 0.0
Muradás Sanromán, Macarena Profesor/a contratado/a de substitución A0567 Vigo 150 0 0.0 132.0 0.0 18.0
Otero Doval, Herminda Profesor/a contratado/a de substitución A0567 Pontevedra 180 0 0.0 180.0 0.0 0.0
Rodríguez Pérez, Yara Elena Profesor/a contratado/a de substitución A0567 Vigo 36 0 0.0 36.0 0.0 0.0
Samy Gamaleldin, Sherine Profesor/a contratado/a de substitución A0567 Pontevedra 90 0 0.0 90.0 0.0 0.0
Varela Suárez, Ana Profesor/a contratado/a de substitución A0567 Vigo 180 0 4.0 180.0 0.0 -4.0
Vázquez Alonso, Aroa Profesor/a contratado/a de substitución A0567 Pontevedra 90 0 0.0 90.0 0.0 0.0

PI non consolidable


Nome Categoría Área Campus Dedicación docente RAGR Outros recoñecementos Horas de docencia básica Horas de docencia adicional Déficit en asignación de docencia

Persoal por categorías e sexo (reconto)Persoal por categorías e sexo (porcentaxe)Proxección a 10 anos da dedicación docente do persoal permanente e consolidableCondicións da proxección:


Situación das unidades docentes


Unidade docente Nome área Folgura estrutural Novas prazas segundo folgura estrutural % da docencia total % do custo total Ratio custo/docencia Custo anual Custo teórico
H10-A0567-V Lingua española -910.57 3 0.710 0.450 0.63 370958.82 585620.49
H10-A0567-P Lingua española -347.76 1 0.250 0.209 0.84 172685.28 206204.40
H10-A0567-O Lingua española -119.50 0 0.157 0.077 0.49 63351.14 129496.36

Peso porcentual das unidades docentes na docencia total da UVigo e no custo total do PDICarga docente

Código Titulación Campus Área Horas Carácter
V01G180V01 Grao en Linguas Estranxeiras Vigo A0567 – Lingua española 0.0 Básica
V04M150V01 Máster Universitario en Prevención de Riscos Laborais Vigo A0567 – Lingua española 0.0 Adicional
O03G440V01 Grao en Relacións Internacionais Ourense A0567 – Lingua española 44.5 Básica
V02M066V10 Máster Universitario en Profesorado en Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas. Especialidade: Linguas e Literaturas. Linguas e Literaturas Oficiais: Castelán e Galego Vigo A0567 – Lingua española 45.0 Básica
P04G071V01 Grao en Comunicación Audiovisual Pontevedra A0567 – Lingua española 75.0 Básica
P04G190V01 Grao en Publicidade e Relacións Públicas Pontevedra A0567 – Lingua española 75.0 Básica
V01M126V01 Máster Universitario en Lingüística Aplicada Vigo A0567 – Lingua española 75.0 Adicional
V01G230VGI Grao en Tradución e Interpretación (Galego-Inglés) Vigo A0567 – Lingua española 96.0 Básica
V01G181V01 Grao en Linguas Estranxeiras Vigo A0567 – Lingua española 156.0 Básica
O05G110V01 Grao en Educación Infantil Ourense A0567 – Lingua española 157.5 Básica
O05G120V01 Grao en Educación Primaria Ourense A0567 – Lingua española 157.5 Básica
V01G400V01 Grao en Ciencias da Linguaxe e Estudos Literarios Vigo A0567 – Lingua española 200.0 Básica
V01G230VEF Grao en Tradución e Interpretación (Español-Francés) Vigo A0567 – Lingua española 202.0 Básica
P02G110V01 Grao en Educación Infantil Pontevedra A0567 – Lingua española 210.0 Básica
P02G120V01 Grao en Educación Primaria Pontevedra A0567 – Lingua española 210.0 Básica
MELEXXXXXX Máster en Ensinanza do Español como Lingua Estranxeira ou Segunda Lingua Vigo A0567 – Lingua española 405.0 Básica
V01G430V01 Grao en Filoloxía Aplicada Galega e Española Vigo A0567 – Lingua española 442.0 Básica