Departamento H11 – Literatura española e teoría da literatura

Curso académico: 2023-24

Custo anual: 604.722,20 Eu
% da docencia total da UVigo: 0.32%
% do custo total do PDI: 0.73%
Ratio custo/docencia:1 2.26
Custo teórico:2 267.240,89 Eu

1 (fracción do custo total do cadro de PDI / fracción da docencia total impartida na UVigo)

2 (custo actual do cadro total da UVigo repartido proporcionalmente segundo a docencia total de cada unidade)

Situación actual en base á dedicación docente de todo o persoal, á carga docente e aos recoñecementos


* (oferta de materias específicas de departamentos para estudantes ISEP, Erasmus e Visitantes)

Acrónimos:


Grupos e categorías

Persoal por grupo e categoríaPorcentaxes de PDI permanente, PDI temporal e persoal investigadorPersoal permanente e consolidable


Nome Categoría Área Campus Dedicación docente RAGR Outros recoñecementos Horas de docencia básica Horas de docencia adicional Déficit en asignación de docencia Curso de xubilación forzosa
Becerra Suárez, María del Carmen Profesor/a titular de universidade A0796 Vigo 160 0 32.0 52.0 0.0 76.0 2023-2024
Candelas Colodrón, Manuel Angel Catedrático/a de universidade A0583 Vigo 160 0 16.0 130.0 0.0 14.0 2030-2031
Chas Aguión, Antonio Catedrático/a de universidade A0583 Vigo 160 30 25.0 92.0 0.0 13.0 2038-2039
González Maestro, Jesús Catedrático/a de universidade A0796 Vigo 160 0 0.0 130.0 0.0 30.0 2037-2038
Luna Selles, Carmen Profesor/a titular de universidade A0583 Vigo 200 75 77.0 62.5 0.0 -14.5 2033-2034
Montero Reguera, José Francisco Catedrático/a de universidade A0583 Vigo 160 91 10.0 52.0 0.0 7.0 2036-2037
Ribao Pereira, Montserrat Profesor/a titular de universidade A0583 Vigo 160 0 50.0 72.0 30.0 8.0 2039-2040
Suárez Briones, Beatriz Profesor/a titular de universidade A0796 Vigo 160 20 14.0 52.0 0.0 74.0 2029-2030

PDI temporal non consolidable


Nome Categoría Área Campus Dedicación docente RAGR Outros recoñecementos Horas de docencia básica Horas de docencia adicional Déficit en asignación de docencia

PI non consolidable


Nome Categoría Área Campus Dedicación docente RAGR Outros recoñecementos Horas de docencia básica Horas de docencia adicional Déficit en asignación de docencia
Hernández Arias, Rocío Investigador/a Programa Margarita Salas A0583 Vigo 70 0 0.0 69.5 0.0 0.5

Persoal por categorías e sexo (reconto)Persoal por categorías e sexo (porcentaxe)Proxección a 10 anos da dedicación docente do persoal permanente e consolidableCondicións da proxección:


Situación das unidades docentes


Unidade docente Nome área Folgura estrutural Novas prazas segundo folgura estrutural % da docencia total % do custo total Ratio custo/docencia Custo anual Custo teórico
H11-A0796-V Teoría de literatura e literat.comparada 8.3 0 0.102 0.253 2.48 208898.98 84131.39
H11-A0583-V Literatura española 40.1 0 0.222 0.480 2.16 395823.22 183109.50

Peso porcentual das unidades docentes na docencia total da UVigo e no custo total do PDICarga docente

Código Titulación Campus Área Horas Carácter
V01G400V01 Grao en Ciencias da Linguaxe e Estudos Literarios Vigo A0583 – Literatura española 0.0 Básica
ODIEV01 Oferta de Materias Específicas de Departamentos para Alumnos ISEP, Erasmus e Visitantes Ourense A0583 – Literatura española 0.0 Adicional
V01G404V01 Grao en Ciencias da Linguaxe e Estudos Literarios Vigo A0583 – Literatura española 0.0 Básica
V01G180V01 Grao en Linguas Estranxeiras Vigo A0796 – Teoría de literatura e literat.comparada 0.0 Básica
V01G400V01 Grao en Ciencias da Linguaxe e Estudos Literarios Vigo A0796 – Teoría de literatura e literat.comparada 0.0 Básica
V02M066V10 Máster Universitario en Profesorado en Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas. Especialidade: Linguas e Literaturas. Linguas e Literaturas Oficiais: Castelán e Galego Vigo A0583 – Literatura española 30.0 Básica
V01G430V01 Grao en Filoloxía Aplicada Galega e Española Vigo A0796 – Teoría de literatura e literat.comparada 104.0 Básica
V01G181V01 Grao en Linguas Estranxeiras Vigo A0796 – Teoría de literatura e literat.comparada 130.0 Básica
V01G400V01 Grao en Ciencias da Linguaxe e Estudos Literarios Vigo A0583 – Literatura española 192.0 Básica
V01G430V01 Grao en Filoloxía Aplicada Galega e Española Vigo A0583 – Literatura española 286.0 Básica