Departamento H12 – Tradución e lingüística

Curso académico: 2023-24

Custo anual: 2.113.328,05 Eu
% da docencia total da UVigo: 3.16%
% do custo total do PDI: 2.56%
Ratio custo/docencia:1 0.81
Custo teórico:2 2.607.248,39 Eu

1 (fracción do custo total do cadro de PDI / fracción da docencia total impartida na UVigo)

2 (custo actual do cadro total da UVigo repartido proporcionalmente segundo a docencia total de cada unidade)

Situación actual en base á dedicación docente de todo o persoal, á carga docente e aos recoñecementos


* (oferta de materias específicas de departamentos para estudantes ISEP, Erasmus e Visitantes)

Acrónimos:


Grupos e categorías

Persoal por grupo e categoríaPorcentaxes de PDI permanente, PDI temporal e persoal investigadorPersoal permanente e consolidable


Nome Categoría Área Campus Dedicación docente RAGR Outros recoñecementos Horas de docencia básica Horas de docencia adicional Déficit en asignación de docencia Curso de xubilación forzosa
Alonso Bacigalupe, Luis Profesor/a titular de universidade A0814 Vigo 240 0 34.0 226.0 0.0 0.0 2032-2033
Álvarez Lugrís, Alberto Profesor/a titular de universidade A0814 Vigo 240 0 55.3 174.0 46.0 -15.0 2038-2039
Baxter, Robert Neal Profesor/a contratado/a doutor/a A0814 Vigo 240 0 13.5 NaN NaN NaN 2036-2037
Cabeza Pereiro, María del Carmen Profesor/a titular de universidade A0575 Vigo 160 0 39.7 0.0 0.0 0.0 2035-2036
Cruces Colado, María Susana Profesor/a titular de universidade A0814 Vigo 240 0 21.0 240.0 0.0 -1.0 2032-2033
Dasilva Fernández, Xosé Manuel Catedrático/a de universidade A0814 Vigo 160 0 8.0 152.0 0.0 0.0 2031-2032
Domínguez Araújo, Lara Profesor/a axudante doutor/a A0814 Vigo 240 0 8.0 222.0 23.0 -13.0 2048-2049
Fernández Ocampo, Anxo Profesor/a titular de universidade A0814 Vigo 240 0 13.7 216.0 46.0 -15.0 2037-2038
Fernández Rodríguez, Áurea Profesor/a titular de universidade A0814 Vigo 160 0 15.7 133.5 23.0 -11.5 2027-2028
Ferreiro Vázquez, Óscar Profesor/a contratado/a doutor/a A0814 Vigo 240 107 41.5 48.0 58.0 -14.0 2049-2050
Galanes Santos, Iolanda Gloria Profesor/a titular de universidade A0814 Vigo 160 0 27.5 122.5 23.0 -12.5 2038-2039
García González, Marta Profesor/a titular de universidade A0814 Vigo 160 0 68.1 96.5 24.0 -28.5 2044-2045
García-Miguel Gallego, José María Catedrático/a de universidade A0575 Vigo 160 0 10.0 127.0 30.0 -7.0 2029-2030
Garrido Rodríguez, Carlos Profesor/a titular de universidade A0814 Vigo 160 0 25.0 150.0 0.0 -15.0 2036-2037
López González, Rebeca Cristina Profesor/a contratado/a doutor/a A0814 Vigo 240 30 53.5 156.5 0.0 0.5 2047-2048
Lorenzo García, María Lourdes Profesor/a titular de universidade A0814 Vigo 160 30 65.0 65.0 38.0 -38.0 2038-2039
Luna Alonso, Ana Profesor/a titular de universidade A0814 Vigo 160 0 25.2 108.0 46.0 -19.0 2035-2036
Miquel Verges, Joan Profesor/a titular de universidade A0814 Vigo 200 0 19.0 192.0 48.0 -59.0 2032-2033
Montero Domínguez, Xoán Manuel Profesor/a titular de universidade A0814 Vigo 240 0 38.0 170.0 46.0 -14.0 2044-2045
Montero Küpper, Silvia Profesor/a contratado/a doutor/a A0814 Vigo 200 0 13.0 187.0 0.0 0.0 2033-2034
Parada Diéguez, Arturo Profesor/a titular de universidade A0814 Vigo 160 140 10.0 67.0 0.0 -57.0 2029-2030
Pereira Rodríguez, Ana María Profesor/a titular de universidade A0814 Vigo 240 2 79.0 79.0 24.0 -24.0 2036-2037
Pérez Rodríguez, José Henrique Profesor/a titular de universidade A0814 Vigo 240 0 4.0 192.0 0.0 4.0 2040-2041
Ramallo Fernández, Fernando Catedrático/a de universidade A0575 Vigo 160 20 18.0 84.0 48.0 -10.0 2034-2035
Rodríguez Rodríguez, Beatriz María Profesor/a contratado/a doutor/a A0814 Vigo 200 37 37.0 126.0 0.0 0.0 2037-2038
Romero Fresco, Pablo Profesor/a titular de universidade A0814 Vigo 160 0 29.5 131.0 0.0 0.0 2050-2051
Sánchez Trigo, María Elena Catedrático/a de universidade A0814 Vigo 160 0 20.2 108.0 61.0 -29.0 2032-2033
Valado Fernández, Liliana Profesor/a contratado/a doutor/a A0814 Vigo 240 0 9.0 246.0 0.0 5.0 2044-2045
Veiga Díaz, María Teresa Profesor/a contratado/a doutor/a A0814 Vigo 240 0 21.5 218.0 24.0 -23.0 2045-2046
Yuste Frías, José Profesor/a titular de universidade A0814 Vigo 200 0 41.9 126.0 46.0 -13.0 2034-2035
del Pozo Triviño, María Isabel Profesor/a titular de universidade A0814 Vigo 160 120 17.0 0.0 46.0 -23.0 2034-2035

PDI temporal non consolidable


Nome Categoría Área Campus Dedicación docente RAGR Outros recoñecementos Horas de docencia básica Horas de docencia adicional Déficit en asignación de docencia
Buján Otero, Patricia Profesor/a asociado/a T3 A0814 Vigo 180 0 0.0 140.0 92.0 -52.0
Cano Carteret, Nathalie Profesor/a asociado/a T3 A0814 Vigo 180 0 0.0 180.0 0.0 0.0
Currais Arcay, Jacobo Profesor/a asociado/a T3 A0814 Vigo 150 0 0.0 148.0 0.0 2.0
Domínguez Rodríguez, Claudia Lector/a de idioma estranxeiro A0575 Vigo 45 0 0.0 36.0 0.0 9.0
Fernández Pintelos, María José Profesor/a asociado/a T3 A0814 Vigo 150 0 0.0 150.0 0.0 0.0
García Domínguez, Joaquín Profesor/a contratado/a de substitución A0814 Vigo 60 0 0.0 34.0 0.0 26.0
Garrido Vilariño, Xoán Manuel Profesor/a asociado/a T3 A0814 Vigo 90 51 9.0 0.0 46.0 -16.0
Gómez López, Elisa Profesor/a asociado/a T3 A0814 Vigo 90 0 0.0 90.0 0.0 0.0
Hermida Ruibal, Ana Profesor/a asociado/a T3 A0814 Vigo 180 0 6.0 164.0 23.0 -13.0
Marta Rodríguez, Valentina Profesor/a asociado/a T3 A0814 Vigo 180 0 0.0 180.0 0.0 0.0
Meiriño Gómez, Jesús Profesor/a contratado/a de substitución A0814 Vigo 120 0 0.0 120.0 0.0 0.0
Méndez González, Ramón Profesor/a asociado/a T3 A0814 Vigo 180 18 54.0 88.0 46.0 -26.0
Quintairos Soliño, Alba Profesor/a contratado/a de substitución A0814 Vigo 60 0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sotelo Dios, Patricia Profesor/a asociado/a T3 A0814 Vigo 180 0 10.0 160.0 23.0 -13.0
Varela Vila, Tamara Profesor/a asociado/a T3 A0814 Vigo 90 0 3.0 87.0 0.0 0.0

PI non consolidable


Nome Categoría Área Campus Dedicación docente RAGR Outros recoñecementos Horas de docencia básica Horas de docencia adicional Déficit en asignación de docencia
López Alonso, Luis Contratado/a FPU A0575 Vigo 60 0 0.0 0.0 0.0 60.0

Persoal por categorías e sexo (reconto)Persoal por categorías e sexo (porcentaxe)Proxección a 10 anos da dedicación docente do persoal permanente e consolidableCondicións da proxección:


Situación das unidades docentes


Unidade docente Nome área Folgura estrutural Novas prazas segundo folgura estrutural % da docencia total % do custo total Ratio custo/docencia Custo anual Custo teórico
H12-A0814-V Traducción e interpretación -1510.63 6 2.925 2.271 0.78 1872920.74 2412591.44
H12-A0575-V Lingüística xeral -102.65 0 0.236 0.291 1.23 240407.31 194656.95

Peso porcentual das unidades docentes na docencia total da UVigo e no custo total do PDICarga docente

Código Titulación Campus Área Horas Carácter
ODIEV01 Oferta de Materias Específicas de Departamentos para Alumnos ISEP, Erasmus e Visitantes Ourense A0575 – Lingüística xeral 0.0 Adicional
V01G400V01 Grao en Ciencias da Linguaxe e Estudos Literarios Vigo A0575 – Lingüística xeral 0.0 Básica
V01G230VGF Grao en Tradución e Interpretación (Galego-Francés) Vigo A0814 – Traducción e interpretación 0.0 Básica
V01G230VEF Grao en Tradución e Interpretación (Español-Francés) Vigo A0814 – Traducción e interpretación 4.0 Básica
V01G181V01 Grao en Linguas Estranxeiras Vigo A0814 – Traducción e interpretación 5.0 Básica
V01M126V01 Máster Universitario en Lingüística Aplicada Vigo A0814 – Traducción e interpretación 15.0 Adicional
V02M066V09 Máster Universitario en Profesorado en Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas. Especialidade: Linguas e Literaturas. Linguas Estranxeiras Vigo A0814 – Traducción e interpretación 48.0 Básica
V01G180V01 Grao en Linguas Estranxeiras Vigo A0575 – Lingüística xeral 52.0 Básica
V01G430V01 Grao en Filoloxía Aplicada Galega e Española Vigo A0575 – Lingüística xeral 104.0 Básica
V01M126V01 Máster Universitario en Lingüística Aplicada Vigo A0575 – Lingüística xeral 123.0 Adicional
V01M079V01 Máster Universitario en Tradución Multimedia Vigo A0814 – Traducción e interpretación 170.0 Adicional
V01G181V01 Grao en Linguas Estranxeiras Vigo A0575 – Lingüística xeral 260.0 Básica
V01M128V11 Máster Universitario en Tradución para a comunicación internacional Vigo A0814 – Traducción e interpretación 655.0 Adicional
V01G230VGI Grao en Tradución e Interpretación (Galego-Inglés) Vigo A0814 – Traducción e interpretación 990.0 Básica
V01G230VEI Grao en Tradución e Interpretación (Español-Inglés) Vigo A0814 – Traducción e interpretación 1572.0 Básica
V01G230VEF Grao en Tradución e Interpretación (Español-Francés) Vigo A0814 – Traducción e interpretación 3222.0 Básica