Departamento T01 – Deseño na enxeñaría

Curso académico: 2023-24

Custo anual: 1.308.904,54 Eu
% da docencia total da UVigo: 2.45%
% do custo total do PDI: 1.59%
Ratio custo/docencia:1 0.65
Custo teórico:2 2.019.153,45 Eu

1 (fracción do custo total do cadro de PDI / fracción da docencia total impartida na UVigo)

2 (custo actual do cadro total da UVigo repartido proporcionalmente segundo a docencia total de cada unidade)

Situación actual en base á dedicación docente de todo o persoal, á carga docente e aos recoñecementos


* (oferta de materias específicas de departamentos para estudantes ISEP, Erasmus e Visitantes)

Acrónimos:


Grupos e categorías

Persoal por grupo e categoríaPorcentaxes de PDI permanente, PDI temporal e persoal investigadorPersoal permanente e consolidable


Nome Categoría Área Campus Dedicación docente RAGR Outros recoñecementos Horas de docencia básica Horas de docencia adicional Déficit en asignación de docencia Curso de xubilación forzosa
Alegre Fidalgo, Paulino Profesor/a contratado/a doutor/a A0305 Vigo 230 0 0.00 254.1 0.0 -4.1 2024-2025
Alonso Rodríguez, José Antonio Profesor/a titular de escola univer. A0305 Vigo 240 0 44.70 254.5 0.0 -38.5 2033-2034
Bouza Rodríguez, José Benito Profesor/a titular de universidade A0305 Vigo 160 2 23.70 96.5 36.0 2.5 2034-2035
Carou Porto, Diego Profesor/a titular de universidade A0515 Ourense 240 0 18.00 154.0 44.0 -8.0 2048-2049
Cerqueiro Pequeño, Jorge Profesor/a titular de universidade A0305 Vigo 240 0 91.10 99.3 136.6 -86.9 2038-2039
Comesaña Campos, Alberto Profesor/a contratado/a doutor/a A0305 Vigo 240 0 36.95 142.0 89.0 -7.0 2048-2049
Díaz Vilariño, Lucía Investigador/a Ramón y Cajal A0305 Vigo 240 0 0.00 80.5 3.5 -4.0 2054-2055
Diéguez Quintas, José Luis Profesor/a titular de universidade A0515 Vigo 240 3 26.80 224.5 0.0 6.5 2035-2036
Fenollera Bolíbar, María Inmaculada Profesor/a contratado/a doutor/a A0515 Vigo 240 0 3.00 235.5 4.0 -2.5 2038-2039
Fernández Álvarez, Antonio Catedrático/a de universidade A0305 Vigo 160 0 38.10 100.9 21.0 0.1 2036-2037
Fernández Ulloa, Antonio Profesor/a axudante doutor/a A0515 Vigo 240 0 6.40 244.0 0.0 -10.0 2031-2032
Goicoechea Castaño, María Iciar Profesor/a contratado/a doutor/a A0720 Vigo 240 2 39.45 100.0 81.0 18.0 2040-2041
González Cespón, José Luis Profesor/a titular de universidade A0305 Vigo 230 0 74.40 179.5 4.0 -17.5 2029-2030
González Rodríguez, Elena Profesor/a titular de universidade A0305 Vigo 160 30 11.25 120.0 0.0 -1.0 2029-2030
Patiño Barbeito, Faustino Profesor/a titular de universidade A0305 Vigo 230 0 0.00 192.5 0.0 7.5 2026-2027
Peláez Lourido, Gustavo Carlos Profesor/a contratado/a doutor/a A0515 Vigo 240 49 13.20 151.0 71.3 -24.3 2032-2033
Pereira Domínguez, Alejandro Profesor/a titular de universidade A0515 Vigo 240 0 78.75 58.0 121.6 -17.6 2033-2034
Pérez García, José Antonio Profesor/a contratado/a doutor/a A0515 Vigo 240 0 14.00 118.5 110.0 -2.5 2034-2035
Troncoso Saracho, José Carlos Profesor/a titular de escola univer. A0305 Vigo 240 32 27.40 207.9 0.0 -6.9 2033-2034

PDI temporal non consolidable


Nome Categoría Área Campus Dedicación docente RAGR Outros recoñecementos Horas de docencia básica Horas de docencia adicional Déficit en asignación de docencia
Areal Alonso, Juan José Profesor/a asociado/a T3 A0515 Vigo 90 0 0.00 50.0 57.5 -17.5
Campos Juanatey, Diego Profesor/a contratado/a de substitución A0305 Vigo 75 0 0.00 0.0 0.0 0.0
Casal Guisande, Manuel Profesor/a contratado/a de substitución A0305 Vigo 75 0 18.30 35.4 12.0 9.6
Comesaña Fernández, José Francisco Profesor/a contratado/a de substitución A0305 Vigo 150 0 0.00 165.4 0.0 -15.4
Covela Ameijeiras, Pablo Profesor/a asociado/a T3 A0305 Vigo 60 0 0.00 77.0 0.0 -17.0
Hernández Martín, Primo Profesor/a asociado/a T3 A0515 Vigo 90 0 0.80 70.5 18.0 1.5
Iglesias Sánchez, Iván Profesor/a asociado/a T3 A0300 Vigo 120 0 19.50 114.0 0.0 -13.0
Lamosa Quinteiro, Martín Profesor/a asociado/a T3 A0305 Vigo 150 0 0.00 126.0 0.0 24.0
López Saiz, Esteban Profesor/a asociado/a T3 A0305 Vigo 150 0 0.00 152.1 0.0 -2.1
Pérez López, José Profesor/a asociado/a T3 A0305 Vigo 45 0 0.00 45.0 0.0 0.0
Prado Cerqueira, José Luis Profesor/a asociado/a T3 A0305 Vigo 150 0 0.00 155.0 0.0 -5.0
Prado Cerqueira, María Teresa Profesor/a asociado/a T3 A0515 Vigo 90 0 12.63 50.5 25.0 2.5
Queimaño Piñeiro, David Profesor/a asociado/a T3 A0515 Vigo 120 0 0.00 114.0 0.0 6.0
Riol Cañedo, José Carlos Profesor/a asociado/a T3 A0305 Vigo 45 0 0.00 45.0 0.0 0.0
Seoane González, Pablo Profesor/a asociado/a T3 A0305 Vigo 45 0 0.00 29.2 0.0 15.8
Villar García, Marcos Profesor/a asociado/a T3 A0305 Vigo 150 0 1.80 146.3 0.0 2.7

PI non consolidable


Nome Categoría Área Campus Dedicación docente RAGR Outros recoñecementos Horas de docencia básica Horas de docencia adicional Déficit en asignación de docencia

Persoal por categorías e sexo (reconto)Persoal por categorías e sexo (porcentaxe)Proxección a 10 anos da dedicación docente do persoal permanente e consolidableCondicións da proxección:


Situación das unidades docentes


Unidade docente Nome área Folgura estrutural Novas prazas segundo folgura estrutural % da docencia total % do custo total Ratio custo/docencia Custo anual Custo teórico
T01-A0305-V Expresión gráfica na enxeñería -1431.93 5 1.417 0.987 0.70 813934.09 1168766.52
T01-A0515-V Enxeñería dos procesos de fabricación -624.24 2 0.829 0.483 0.58 398653.98 683773.78
T01-A0720-V Proxectos de enxeñería -67.68 0 0.079 0.062 0.78 51401.43 65160.59
T01-A0515-O Enxeñería dos procesos de fabricación 4.40 0 0.103 0.054 0.52 44915.03 84956.21
T01-A0305-O Expresión gráfica na enxeñería NaN 0 0.020 0.000 0.00 0.00 16496.35

Peso porcentual das unidades docentes na docencia total da UVigo e no custo total do PDICarga docente

Código Titulación Campus Área Horas Carácter
V09G290V01 Grao en Enxeñaría da Enerxía Vigo A0720 – Proxectos de enxeñería 0.0 Básica
V09G290V01 Grao en Enxeñaría da Enerxía Vigo A0515 – Enxeñería dos procesos de fabricación 0.0 Básica
V04M120V06 Máster Universitario en Enxeñaría da Automoción Vigo A0720 – Proxectos de enxeñería 3.0 Adicional
V04M120V06 Máster Universitario en Enxeñaría da Automoción Vigo A0515 – Enxeñería dos procesos de fabricación 4.0 Adicional
P02M163V01 Máster Universitario en Dirección Integrada de Proxectos Pontevedra A0305 – Expresión gráfica na enxeñería 5.0 Adicional
V12G350V02 Grao en Enxeñaría en Química Industrial (Curso Ponte) Vigo A0515 – Enxeñería dos procesos de fabricación 12.0 Básica
V11M188V01 Máster Universitario en Nanociencia e Nanotecnoloxía Vigo A0305 – Expresión gráfica na enxeñería 12.0 Adicional
V12G320V02 Grao en Enxeñaría Eléctrica (Curso Ponte) Vigo A0515 – Enxeñería dos procesos de fabricación 12.0 Básica
V04M093V01 Máster Universitario en Mecatrónica Vigo A0515 – Enxeñería dos procesos de fabricación 14.4 Adicional
V04M141V02 Máster Universitario en Enxeñaría Industrial Vigo A0305 – Expresión gráfica na enxeñería 17.5 Básica
V04M192V01 Máster Universitario en Enxeñaría Biomédica Vigo A0515 – Enxeñería dos procesos de fabricación 18.0 Adicional
V04M196V01 Máster Universitario en Fabricación Aditiva Vigo A0720 – Proxectos de enxeñería 18.0 Básica
V05M185V01 Máster Universitario en Visión por computador Vigo A0305 – Expresión gráfica na enxeñería 21.0 Adicional
V12G420V01 Grao en Enxeñaría Biomédica Vigo A0515 – Enxeñería dos procesos de fabricación 22.0 Básica
V04M141V01 Máster Universitario en Enxeñaría Industrial Vigo A0720 – Proxectos de enxeñería 24.0 Básica
V04M196V01 Máster Universitario en Fabricación Aditiva Vigo A0305 – Expresión gráfica na enxeñería 32.0 Básica
V04M093V01 Máster Universitario en Mecatrónica Vigo A0305 – Expresión gráfica na enxeñería 33.6 Adicional
O07M197V01 Máster Universitario en Enxeñería Aeronáutica Ourense A0515 – Enxeñería dos procesos de fabricación 36.0 Básica
V04M141V02 Máster Universitario en Enxeñaría Industrial Vigo A0720 – Proxectos de enxeñería 36.0 Básica
V04M183V01 Máster Universitario en Industria 4.0 Vigo A0305 – Expresión gráfica na enxeñería 37.0 Adicional
O07G410V01 Grao en Enxeñaría Aeroespacial Ourense A0305 – Expresión gráfica na enxeñería 45.0 Básica
V04M183V01 Máster Universitario en Industria 4.0 Vigo A0515 – Enxeñería dos procesos de fabricación 49.0 Adicional
V12G363V01 Grao en Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais Vigo A0305 – Expresión gráfica na enxeñería 50.0 Básica
V02G031V01 Grao en Bioloxía Vigo A0305 – Expresión gráfica na enxeñería 50.0 Básica
V12G350V01 Grao en Enxeñaría en Química Industrial Vigo A0515 – Enxeñería dos procesos de fabricación 50.5 Básica
V12G363V01 Grao en Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais Vigo A0515 – Enxeñería dos procesos de fabricación 50.5 Básica
V04M192V01 Máster Universitario en Enxeñaría Biomédica Vigo A0305 – Expresión gráfica na enxeñería 60.0 Adicional
V12G360V01 Grao en Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais Vigo A0305 – Expresión gráfica na enxeñería 74.0 Básica
V12G350V01 Grao en Enxeñaría en Química Industrial Vigo A0305 – Expresión gráfica na enxeñería 76.6 Básica
P06G450V01 Grao en Deseño Pontevedra A0515 – Enxeñería dos procesos de fabricación 82.5 Básica
V04M141V01 Máster Universitario en Enxeñaría Industrial Vigo A0305 – Expresión gráfica na enxeñería 84.0 Básica
V12G320V01 Grao en Enxeñaría Eléctrica Vigo A0515 – Enxeñería dos procesos de fabricación 95.5 Básica
V04M141V02 Máster Universitario en Enxeñaría Industrial Vigo A0515 – Enxeñería dos procesos de fabricación 96.0 Básica
V12G340V01 Grao en Enxeñaría en Organización Industrial Vigo A0305 – Expresión gráfica na enxeñería 98.0 Básica
V09G291V01 Grao en Enxeñaría da Enerxía Vigo A0720 – Proxectos de enxeñería 100.0 Básica
V04M196V01 Máster Universitario en Fabricación Aditiva Vigo A0515 – Enxeñería dos procesos de fabricación 100.0 Básica
V04M141V01 Máster Universitario en Enxeñaría Industrial Vigo A0515 – Enxeñería dos procesos de fabricación 144.0 Básica
V12G420V01 Grao en Enxeñaría Biomédica Vigo A0305 – Expresión gráfica na enxeñería 144.5 Básica
V12G330V01 Grao en Enxeñaría en Electrónica Industrial e Automática Vigo A0305 – Expresión gráfica na enxeñería 146.0 Básica
V12G330V01 Grao en Enxeñaría en Electrónica Industrial e Automática Vigo A0515 – Enxeñería dos procesos de fabricación 155.0 Básica
V12G340V01 Grao en Enxeñaría en Organización Industrial Vigo A0515 – Enxeñería dos procesos de fabricación 173.0 Básica
O07G410V01 Grao en Enxeñaría Aeroespacial Ourense A0515 – Enxeñería dos procesos de fabricación 199.0 Básica
V09G291V01 Grao en Enxeñaría da Enerxía Vigo A0305 – Expresión gráfica na enxeñería 210.0 Básica
V12G360V01 Grao en Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais Vigo A0515 – Enxeñería dos procesos de fabricación 223.5 Básica
V12G380V01 Grao en Enxeñaría Mecánica Vigo A0305 – Expresión gráfica na enxeñería 594.0 Básica
V12G380V01 Grao en Enxeñaría Mecánica Vigo A0515 – Enxeñería dos procesos de fabricación 674.0 Básica
V12G320V01 Grao en Enxeñaría Eléctrica Vigo A0305 – Expresión gráfica na enxeñería 1495.7 Básica