Departamento T02 – Enxeñaría eléctrica

Curso académico: 2023-24

Custo anual: 1.149.313,37 Eu
% da docencia total da UVigo: 1.64%
% do custo total do PDI: 1.39%
Ratio custo/docencia:1 0.85
Custo teórico:2 1.354.350,47 Eu

1 (fracción do custo total do cadro de PDI / fracción da docencia total impartida na UVigo)

2 (custo actual do cadro total da UVigo repartido proporcionalmente segundo a docencia total de cada unidade)

Situación actual en base á dedicación docente de todo o persoal, á carga docente e aos recoñecementos


* (oferta de materias específicas de departamentos para estudantes ISEP, Erasmus e Visitantes)

Acrónimos:


Grupos e categorías

Persoal por grupo e categoríaPorcentaxes de PDI permanente, PDI temporal e persoal investigadorPersoal permanente e consolidable


Nome Categoría Área Campus Dedicación docente RAGR Outros recoñecementos Horas de docencia básica Horas de docencia adicional Déficit en asignación de docencia Curso de xubilación forzosa
Albo López, María Elena Profesor/a titular de universidade A0535 Vigo 240 0 8.60 248.0 10.0 -6.0 2032-2033
Carrillo González, Camilo José Catedrático/a de universidade A0535 Vigo 160 0 25.80 25.0 142.0 -32.0 2036-2037
Cidrás Pidre, José Catedrático/a de universidade A0535 Vigo 160 3 0.00 104.5 53.5 -1.0 2026-2027
Díaz Dorado, Eloy Catedrático/a de universidade A0535 Vigo 160 0 25.80 25.5 126.5 -17.0 2034-2035
Feijóo Lorenzo, Andrés Elías Catedrático/a de universidade A0535 Vigo 160 0 195.00 0.0 6.0 -6.0 2034-2035
Fernández Otero, Antonio Profesor/a titular de universidade A0535 Vigo 160 0 21.40 100.5 36.0 2.5 2035-2036
González Estévez, Emilio José Antonio Profesor/a titular de universidade A0535 Vigo 230 0 5.00 241.5 0.0 3.5 2023-2024
López Fernández, Xosé Manuel Profesor/a titular de universidade A0535 Vigo 160 0 16.00 151.5 3.0 -10.5 2034-2035
Manzanedo García, José Fernando Profesor/a titular de universidade A0535 Vigo 240 32 6.00 185.0 36.0 1.0 2036-2037
Míguez García, Edelmiro Profesor/a titular de universidade A0535 Vigo 160 0 1.80 153.0 0.0 6.0 2033-2034
Miranda Blanco, Blanca Nieves Profesor/a titular de escola univer. A0535 Vigo 240 0 6.00 146.0 109.0 -1.0 2034-2035
Novo Ramos, Bernardino Profesor/a titular de universidade A0535 Vigo 240 51 47.05 156.5 7.2 -1.7 2034-2035
Pérez Donsión, Manuel Catedrático/a de universidade A0535 Vigo 230 0 14.75 200.0 36.0 0.0 2023-2024
Prieto Alonso, Manuel Angel Profesor/a titular de universidade A0535 Vigo 240 0 1.20 254.0 0.0 5.0 2031-2032
Sueiro Domínguez, José Antonio Profesor/a contratado/a doutor/a A0535 Vigo 240 0 11.45 167.5 88.5 -7.0 2035-2036
Villanueva Torres, Daniel Profesor/a titular de universidade A0535 Vigo 200 90 77.00 64.5 0.0 8.5 2044-2045

PDI temporal non consolidable


Nome Categoría Área Campus Dedicación docente RAGR Outros recoñecementos Horas de docencia básica Horas de docencia adicional Déficit en asignación de docencia
Albo López, Ana Belén Profesor/a asociado/a T3 A0535 Ourense 150 0 0.0 132.0 15.5 2.5
Fernández Álvarez, Luis Camilo Profesor/a asociado/a T3 A0535 Vigo 120 0 0.0 119.0 0.0 1.0
Fernández Otero, Luis Ángel Profesor/a asociado/a T3 A0535 Vigo 90 0 0.0 86.0 0.0 4.0
González-Viso Pulido, José Jaime Profesor/a asociado/a T3 A0535 Vigo 180 0 1.2 173.0 0.0 6.0
Moreira Meira, Julio César Profesor/a asociado/a T3 A0535 Vigo 120 0 0.0 116.5 0.0 3.5
Parajo Calvo, Bernardo José Profesor/a asociado/a T3 A0535 Vigo 180 0 18.0 155.5 8.5 -2.0

PI non consolidable


Nome Categoría Área Campus Dedicación docente RAGR Outros recoñecementos Horas de docencia básica Horas de docencia adicional Déficit en asignación de docencia
Cordeiro Costas, Moisés Contratado/a predoutoral Uvigo A0535 Vigo 60 0 6.0 0.0 0.0 54.0

Persoal por categorías e sexo (reconto)Persoal por categorías e sexo (porcentaxe)Proxección a 10 anos da dedicación docente do persoal permanente e consolidableCondicións da proxección:


Situación das unidades docentes


Unidade docente Nome área Folgura estrutural Novas prazas segundo folgura estrutural % da docencia total % do custo total Ratio custo/docencia Custo anual Custo teórico
T02-A0535-V Enxeñería eléctrica -1431.02 5 1.552 1.377 0.89 1135647.39 1280116.89
T02-A0535-O Enxeñería eléctrica -132.00 0 0.058 0.017 0.29 13665.98 47839.42
T02-A0535-P Enxeñería eléctrica NaN 0 0.032 0.000 0.00 0.00 26394.16

Peso porcentual das unidades docentes na docencia total da UVigo e no custo total do PDICarga docente

Código Titulación Campus Área Horas Carácter
V09G290V01 Grao en Enxeñaría da Enerxía Vigo A0535 – Enxeñería eléctrica 0.0 Básica
V09G310V01 Grao en Enxeñaría dos Recursos Mineiros e Enerxéticos Vigo A0535 – Enxeñería eléctrica 0.0 Básica
V04M120V06 Máster Universitario en Enxeñaría da Automoción Vigo A0535 – Enxeñería eléctrica 3.0 Adicional
V04M150V01 Máster Universitario en Prevención de Riscos Laborais Vigo A0535 – Enxeñería eléctrica 4.5 Adicional
V04M093V01 Máster Universitario en Mecatrónica Vigo A0535 – Enxeñería eléctrica 7.2 Adicional
V09G311V01 Grao en Enxeñaría dos Recursos Mineiros e Enerxéticos Vigo A0535 – Enxeñería eléctrica 25.0 Básica
O01G281V01 Grao en Enxeñaría Agraria Ourense A0535 – Enxeñería eléctrica 42.0 Básica
V12G320V02 Grao en Enxeñaría Eléctrica (Curso Ponte) Vigo A0535 – Enxeñería eléctrica 45.0 Básica
V09M148V01 Máster Universitario en Enxeñaría de Minas Vigo A0535 – Enxeñería eléctrica 48.0 Básica
V12G350V01 Grao en Enxeñaría en Química Industrial Vigo A0535 – Enxeñería eléctrica 50.5 Básica
P03G370V01 Grao en Enxeñaría Forestal Pontevedra A0535 – Enxeñería eléctrica 72.0 Básica
V12G420V01 Grao en Enxeñaría Biomédica Vigo A0535 – Enxeñería eléctrica 86.5 Básica
O07G410V01 Grao en Enxeñaría Aeroespacial Ourense A0535 – Enxeñería eléctrica 90.0 Básica
V04M167V01 Máster Universitario en Enerxía e Sustentabilidade Vigo A0535 – Enxeñería eléctrica 93.5 Adicional
V12G363V01 Grao en Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais Vigo A0535 – Enxeñería eléctrica 151.5 Básica
V12G340V01 Grao en Enxeñaría en Organización Industrial Vigo A0535 – Enxeñería eléctrica 161.5 Básica
V04M141V02 Máster Universitario en Enxeñaría Industrial Vigo A0535 – Enxeñería eléctrica 192.0 Básica
V04M141V01 Máster Universitario en Enxeñaría Industrial Vigo A0535 – Enxeñería eléctrica 330.0 Básica
V12G380V01 Grao en Enxeñaría Mecánica Vigo A0535 – Enxeñería eléctrica 330.0 Básica
V12G360V01 Grao en Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais Vigo A0535 – Enxeñería eléctrica 378.5 Básica
V12G330V01 Grao en Enxeñaría en Electrónica Industrial e Automática Vigo A0535 – Enxeñería eléctrica 379.0 Básica
V09G291V01 Grao en Enxeñaría da Enerxía Vigo A0535 – Enxeñería eléctrica 410.0 Básica
V12G320V01 Grao en Enxeñaría Eléctrica Vigo A0535 – Enxeñería eléctrica 850.5 Básica