Departamento T03 – Enxeñaría mecánica, máquinas e motores térmicos e fluídos

Curso académico: 2023-24

Custo anual: 2.615.687,51 Eu
% da docencia total da UVigo: 4.06%
% do custo total do PDI: 3.17%
Ratio custo/docencia:1 0.78
Custo teórico:2 3.344.635,32 Eu

1 (fracción do custo total do cadro de PDI / fracción da docencia total impartida na UVigo)

2 (custo actual do cadro total da UVigo repartido proporcionalmente segundo a docencia total de cada unidade)

Situación actual en base á dedicación docente de todo o persoal, á carga docente e aos recoñecementos


* (oferta de materias específicas de departamentos para estudantes ISEP, Erasmus e Visitantes)

Acrónimos:


Grupos e categorías

Persoal por grupo e categoríaPorcentaxes de PDI permanente, PDI temporal e persoal investigadorPersoal permanente e consolidable


Nome Categoría Área Campus Dedicación docente RAGR Outros recoñecementos Horas de docencia básica Horas de docencia adicional Déficit en asignación de docencia Curso de xubilación forzosa
Cabarcos Rey, Adrián Profesor/a axudante doutor/a (X3) A0600 Vigo 240 0 6.00 150.00 30.0 -6.00 2062-2063
Casarejos Ruiz, Enrique Profesor/a contratado/a doutor/a A0545 Vigo 160 0 32.15 39.50 112.0 -23.50 2041-2042
Cerdeira Pérez, Fernando Profesor/a contratado/a doutor/a A0590 Vigo 200 45 28.75 134.50 33.0 -0.50 2039-2040
Chapela López, Sergio Profesor/a axudante doutor/a A0590 Vigo 240 3 0.00 237.50 0.0 -0.50 2056-2057
Collazo Rodríguez, Joaquín Baltasar Profesor/a titular de universidade A0545 Vigo 200 75 30.00 45.00 92.1 -42.10 2050-2051
Concheiro Castiñeira, Miguel Profesor/a contratado/a doutor/a A0600 Vigo 200 0 4.00 209.00 29.0 -2.00 2049-2050
Conde Fontenla, Marcos Profesor/a contratado/a doutor/a A0600 Vigo 240 30 35.00 147.50 30.0 -9.50 2046-2047
Eguía Oller, Pablo Profesor/a titular de universidade A0590 Vigo 200 37 59.00 0.00 0.0 141.00 2039-2040
Fernández Seara, José Catedrático/a de universidade A0590 Vigo 160 10 9.00 132.00 0.0 9.00 2036-2037
Fernández Vilán, Ángel Manuel Profesor/a contratado/a doutor/a A0545 Vigo 240 0 21.80 237.50 29.0 -27.50 2041-2042
Gil Pereira, Christian Profesor/a axudante doutor/a A0600 Vigo 240 0 21.63 185.50 28.5 5.00 2058-2059
Gómez Rodríguez, Miguel Ángel Profesor/a titular de universidade A0590 Vigo 200 0 19.63 185.50 0.0 -4.50 2051-2052
Gómez San Juan, Alejandro Manuel Profesor/a axudante doutor/a A0495 Ourense 240 0 27.00 43.00 168.0 2.00 2052-2053
González Baldonedo, Jacobo Profesor/a axudante doutor/a A0545 Vigo 240 0 10.98 197.25 35.6 -2.85 2064-2065
Granada Álvarez, Enrique Catedrático/a de universidade A0590 Vigo 160 0 61.60 96.00 0.0 3.00 2036-2037
Izquierdo Belmonte, Pablo Profesor/a contratado/a doutor/a A0545 Vigo 240 80 56.75 40.50 92.0 -28.50 2048-2049
López Campos, José Ángel Profesor/a axudante doutor/a A0545 Vigo 240 0 48.80 131.00 84.0 -23.00 2061-2062
López Lago, Marcos Profesor/a titular de universidade A0545 Vigo 200 2 35.40 108.50 83.8 -29.30 2042-2043
Martín Ortega, Elena Beatriz Profesor/a titular de universidade A0600 Vigo 160 20 78.40 0.00 126.5 -64.50 2042-2043
Míguez Tabarés, José Luis Catedrático/a de universidade A0590 Vigo 160 160 5.00 0.00 34.0 -34.00 2031-2032
Morán González, Jorge Carlos Profesor/a titular de universidade A0590 Vigo 160 0 0.00 134.00 30.5 -4.50 2036-2037
Navarro Medina, Fermín Profesor/a contratado/a doutor/a A0495 Ourense 240 30 64.00 49.00 96.0 1.00 2051-2052
Orgeira Crespo, Pedro Profesor/a axudante doutor/a A0495 Ourense 240 0 36.00 162.00 42.0 0.00 2045-2046
Patiño Vilas, David Catedrático/a de universidade A0590 Vigo 200 77 45.30 80.00 23.0 -25.00 2052-2053
Paz Penín, María Concepción Catedrático/a de universidade A0600 Vigo 160 70 40.50 0.00 49.0 1.00 2039-2040
Peláez Lourido, Gerardo Profesor/a titular de universidade A0545 Vigo 240 0 12.00 223.50 24.0 0.50 2031-2032
Pérez Orozco, Raquel Profesor/a axudante doutor/a A0590 Vigo 240 45 6.00 172.30 18.0 -1.30 2062-2063
Porteiro Fresco, Jacobo Catedrático/a de universidade A0590 Vigo 160 110 25.00 0.00 36.0 -11.00 2045-2046
Rey González, Guillermo David Profesor/a contratado/a doutor/a A0495 Ourense 240 0 21.00 220.00 0.0 -1.00 2043-2044
Santos Navarro, José Manuel Profesor/a contratado/a doutor/a A0590 Vigo 240 0 23.60 197.00 39.0 1.00 2039-2040
Segade Robleda, Abraham Profesor/a titular de universidade A0545 Vigo 160 0 46.15 83.50 66.0 4.50 2048-2049
Sieres Atienza, Jaime Catedrático/a de universidade A0590 Vigo 160 0 45.60 43.00 72.0 0.00 2043-2044
Suárez Porto, Eduardo Profesor/a titular de universidade A0600 Vigo 200 75 47.50 77.50 76.7 -76.20 2051-2052
Ulloa Sande, Carlos Profesor/a contratado/a doutor/a A0495 Ourense 240 0 41.00 201.00 0.0 -34.00 2044-2045
Vence Fernández, Jesús Profesor/a axudante doutor/a A0600 Vigo 240 0 15.00 185.75 36.0 3.25 2059-2060

PDI temporal non consolidable


Nome Categoría Área Campus Dedicación docente RAGR Outros recoñecementos Horas de docencia básica Horas de docencia adicional Déficit en asignación de docencia
Araújo Fernández, Enrique José Profesor/a asociado/a T3 A0590 Vigo 90 0 0.0 84.0 0.0 6.0
Cid Rodríguez, Natalia Profesor/a contratado/a de substitución A0600 Vigo 90 0 12.0 89.5 0.0 -11.5
Collazo Rodríguez, Benjamín Alejandro Profesor/a asociado/a T3 A0545 Vigo 90 0 0.0 90.0 0.0 0.0
Diz Montero, Rubén Profesor/a asociado/a T3 A0590 Vigo 180 0 1.4 176.0 0.0 3.0
Dopazo Sánchez, José Alberto Profesor/a asociado/a T3 A0590 Vigo 150 0 3.0 147.0 0.0 0.0
Fernández Álvarez, José Manuel Profesor/a asociado/a T3 A0545 Vigo 180 0 1.6 170.5 0.0 8.5
Fernández Casanova, Carlos Antonio Profesor/a asociado/a T3 A0600 Vigo 120 0 0.0 120.0 0.0 0.0
Fernández González, Santiago Profesor/a asociado/a T3 A0545 Ourense 75 0 0.0 75.0 0.0 0.0
García Seoane, Santiago Profesor/a asociado/a T3 A0590 Ourense 75 0 0.0 70.0 0.0 5.0
Giraldez Leirado, Alejandro Profesor/a asociado/a T3 A0590 Vigo 90 0 0.0 83.5 0.0 6.5
Leite Herbello, Pablo Profesor/a asociado/a T3 A0600 Vigo 60 0 2.0 54.0 0.0 4.0
López Mera, David Profesor/a asociado/a T3 A0590 Vigo 90 0 0.0 84.0 0.0 6.0
López Veloso, Marcos Profesor/a asociado/a T3 A0600 Vigo 180 0 0.0 178.5 0.0 1.5
Molares Rodríguez, Alejandro Profesor/a asociado/a T3 A0600 Vigo 180 0 3.0 181.5 0.0 -4.5
Pequeño Aboy, Horacio Profesor/a asociado/a T3 A0590 Vigo 180 0 6.0 172.0 10.0 -8.0
Randulfe López, Rodrigo Profesor/a asociado/a T3 A0545 Vigo 120 0 15.0 120.0 0.0 -15.0
Rodríguez Pérez, Luis Profesor/a asociado/a T3 A0600 Vigo 180 0 0.0 180.0 0.0 0.0
Román Espiñeira, Ignacio Javier Profesor/a asociado/a T3 A0600 Vigo 180 0 0.0 178.0 0.0 2.0
Román Espiñeira, Miguel Ángel Profesor/a asociado/a T3 A0590 Vigo 90 0 0.0 86.5 5.0 -1.5
Suárez Pintor, Miguel Profesor/a contratado/a de substitución A0545 Vigo 60 0 0.0 50.0 0.0 10.0
Vidal López, Antonio José Profesor/a asociado/a T3 A0590 Vigo 90 0 2.2 84.5 0.0 3.5
Yáñez Alfonso, Pablo Profesor/a asociado/a T3 A0545 Vigo 150 0 4.5 145.5 59.0 -58.5
del Real Sánchez, Angel Diego Profesor/a contratado/a de substitución A0495 Ourense 45 0 0.0 45.0 0.0 0.0

PI non consolidable


Nome Categoría Área Campus Dedicación docente RAGR Outros recoñecementos Horas de docencia básica Horas de docencia adicional Déficit en asignación de docencia
Álvarez Bermúdez, César Contratado/a FPI A0590 Vigo 60 0 0.0 0.0 0.0 60.0
Moya Rico, José Domingo Investigador/a Programa Margarita Salas A0590 Vigo 60 0 0.0 30.0 0.0 30.0
Rico Fuentes, Juan Jesús Contratado/a predoutoral Uvigo A0590 Vigo 60 0 25.0 0.0 0.0 35.0
Riveiro Cedeira, Carlos Contratado/a predoutoral Uvigo A0545 Vigo 60 0 0.0 0.0 0.0 60.0
Suárez García, Sofía Contratado/a FPU A0545 Vigo 60 0 6.0 0.0 0.0 54.0

Persoal por categorías e sexo (reconto)Persoal por categorías e sexo (porcentaxe)Proxección a 10 anos da dedicación docente do persoal permanente e consolidableCondicións da proxección:


Situación das unidades docentes


Unidade docente Nome área Folgura estrutural Novas prazas segundo folgura estrutural % da docencia total % do custo total Ratio custo/docencia Custo anual Custo teórico
T03-A0590-V Máquinas e motores térmicos -1047.70 4 1.215 1.297 1.07 1069683.40 1002153.37
T03-A0600-V Mecánica de fluídos -833.17 3 0.991 0.678 0.68 558898.45 817394.23
T03-A0545-OV Enxeñería mecánica -772.82 3 1.143 0.791 0.69 652182.53 942766.50
T03-A0590-O Máquinas e motores térmicos -70.00 0 0.031 0.017 0.55 13665.98 25569.35
T03-A0495-O Enxeñaría Aeroespacial -27.56 0 0.532 0.389 0.73 321257.14 438802.96
T03-A0590-P Máquinas e motores térmicos NaN 0 0.023 0.000 0.00 0.00 18970.80
T03-A0600-O Mecánica de fluídos NaN 0 0.120 0.000 0.00 0.00 98978.11

Peso porcentual das unidades docentes na docencia total da UVigo e no custo total do PDICarga docente

Código Titulación Campus Área Horas Carácter
V09G290V01 Grao en Enxeñaría da Enerxía Vigo A0600 – Mecánica de fluídos 0.00 Básica
V09G290V01 Grao en Enxeñaría da Enerxía Vigo A0590 – Máquinas e motores térmicos 0.00 Básica
V04M150V01 Máster Universitario en Prevención de Riscos Laborais Vigo A0600 – Mecánica de fluídos 4.50 Adicional
V04M167V01 Máster Universitario en Enerxía e Sustentabilidade Vigo A0545 – Enxeñería mecánica 6.00 Adicional
V04M093V01 Máster Universitario en Mecatrónica Vigo A0600 – Mecánica de fluídos 7.20 Adicional
V04M120V06 Máster Universitario en Enxeñaría da Automoción Vigo A0600 – Mecánica de fluídos 8.00 Adicional
V04M150V01 Máster Universitario en Prevención de Riscos Laborais Vigo A0545 – Enxeñería mecánica 11.50 Adicional
V12G330V02 Grao en Enxeñaría en Electrónica Industrial e Automática (Curso Ponte) Vigo A0590 – Máquinas e motores térmicos 12.00 Básica
V12G320V02 Grao en Enxeñaría Eléctrica (Curso Ponte) Vigo A0545 – Enxeñería mecánica 12.00 Básica
V04M167V01 Máster Universitario en Enerxía e Sustentabilidade Vigo A0600 – Mecánica de fluídos 17.00 Adicional
V04M120V06 Máster Universitario en Enxeñaría da Automoción Vigo A0590 – Máquinas e motores térmicos 20.00 Adicional
MBIOXXXXXX Máster en Biofabricación Vigo A0545 – Enxeñería mecánica 20.00 Básica
V04M196V01 Máster Universitario en Fabricación Aditiva Vigo A0545 – Enxeñería mecánica 24.00 Básica
V09M148V01 Máster Universitario en Enxeñaría de Minas Vigo A0600 – Mecánica de fluídos 24.00 Básica
V04M150V01 Máster Universitario en Prevención de Riscos Laborais Vigo A0590 – Máquinas e motores térmicos 29.00 Adicional
V04M192V01 Máster Universitario en Enxeñaría Biomédica Vigo A0600 – Mecánica de fluídos 36.00 Adicional
O07M189V01 Máster Universitario en Sistemas Aéreos non Tripulados Ourense A0495 – Enxeñaría Aeroespacial 42.00 Adicional
V05M135V01 Máster Universitario en Matemática Industrial Vigo A0600 – Mecánica de fluídos 43.00 Adicional
O07M197V01 Máster Universitario en Enxeñería Aeronáutica Ourense A0600 – Mecánica de fluídos 48.00 Básica
V04M120V06 Máster Universitario en Enxeñaría da Automoción Vigo A0545 – Enxeñería mecánica 48.00 Adicional
V05M135V01 Máster Universitario en Matemática Industrial Vigo A0545 – Enxeñería mecánica 48.00 Adicional
V12G350V01 Grao en Enxeñaría en Química Industrial Vigo A0545 – Enxeñería mecánica 50.50 Básica
V12G350V01 Grao en Enxeñaría en Química Industrial Vigo A0600 – Mecánica de fluídos 50.50 Básica
V12G363V01 Grao en Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais Vigo A0590 – Máquinas e motores térmicos 50.50 Básica
P03G370V01 Grao en Enxeñaría Forestal Pontevedra A0590 – Máquinas e motores térmicos 52.00 Básica
V09G311V01 Grao en Enxeñaría dos Recursos Mineiros e Enerxéticos Vigo A0590 – Máquinas e motores térmicos 56.00 Básica
V04M167V01 Máster Universitario en Enerxía e Sustentabilidade Vigo A0590 – Máquinas e motores térmicos 66.00 Adicional
V09G291V01 Grao en Enxeñaría da Enerxía Vigo A0545 – Enxeñería mecánica 68.00 Básica
V12G320V01 Grao en Enxeñaría Eléctrica Vigo A0545 – Enxeñería mecánica 68.50 Básica
O07G410V01 Grao en Enxeñaría Aeroespacial Ourense A0590 – Máquinas e motores térmicos 70.00 Básica
V04M192V01 Máster Universitario en Enxeñaría Biomédica Vigo A0545 – Enxeñería mecánica 72.00 Adicional
V04M141V02 Máster Universitario en Enxeñaría Industrial Vigo A0590 – Máquinas e motores térmicos 72.00 Básica
V12G340V01 Grao en Enxeñaría en Organización Industrial Vigo A0600 – Mecánica de fluídos 86.50 Básica
V12G340V01 Grao en Enxeñaría en Organización Industrial Vigo A0545 – Enxeñería mecánica 86.50 Básica
V09M148V01 Máster Universitario en Enxeñaría de Minas Vigo A0590 – Máquinas e motores térmicos 96.00 Básica
V12G350V01 Grao en Enxeñaría en Química Industrial Vigo A0590 – Máquinas e motores térmicos 101.00 Básica
V12G363V01 Grao en Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais Vigo A0545 – Enxeñería mecánica 101.00 Básica
V12G363V01 Grao en Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais Vigo A0600 – Mecánica de fluídos 101.00 Básica
V04M141V01 Máster Universitario en Enxeñaría Industrial Vigo A0600 – Mecánica de fluídos 108.00 Básica
V04M141V02 Máster Universitario en Enxeñaría Industrial Vigo A0600 – Mecánica de fluídos 110.00 Básica
O07G410V01 Grao en Enxeñaría Aeroespacial Ourense A0545 – Enxeñería mecánica 115.00 Básica
V12G320V01 Grao en Enxeñaría Eléctrica Vigo A0600 – Mecánica de fluídos 118.50 Básica
V12G320V01 Grao en Enxeñaría Eléctrica Vigo A0590 – Máquinas e motores térmicos 118.50 Básica
V12G420V01 Grao en Enxeñaría Biomédica Vigo A0600 – Mecánica de fluídos 120.75 Básica
V04M141V01 Máster Universitario en Enxeñaría Industrial Vigo A0545 – Enxeñería mecánica 132.00 Básica
V04M141V01 Máster Universitario en Enxeñaría Industrial Vigo A0590 – Máquinas e motores térmicos 132.00 Básica
V04M141V02 Máster Universitario en Enxeñaría Industrial Vigo A0545 – Enxeñería mecánica 144.00 Básica
V12G330V01 Grao en Enxeñaría en Electrónica Industrial e Automática Vigo A0545 – Enxeñería mecánica 155.00 Básica
V12G330V01 Grao en Enxeñaría en Electrónica Industrial e Automática Vigo A0590 – Máquinas e motores térmicos 155.00 Básica
V12G420V01 Grao en Enxeñaría Biomédica Vigo A0590 – Máquinas e motores térmicos 155.00 Básica
V12G340V01 Grao en Enxeñaría en Organización Industrial Vigo A0590 – Máquinas e motores térmicos 155.00 Básica
V12G420V01 Grao en Enxeñaría Biomédica Vigo A0545 – Enxeñería mecánica 189.25 Básica
V04M093V01 Máster Universitario en Mecatrónica Vigo A0545 – Enxeñería mecánica 192.00 Adicional
V12G360V01 Grao en Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais Vigo A0545 – Enxeñería mecánica 205.50 Básica
V12G360V01 Grao en Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais Vigo A0590 – Máquinas e motores térmicos 205.50 Básica
V12G360V01 Grao en Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais Vigo A0600 – Mecánica de fluídos 205.50 Básica
O07G410V01 Grao en Enxeñaría Aeroespacial Ourense A0600 – Mecánica de fluídos 225.00 Básica
O07M197V01 Máster Universitario en Enxeñería Aeronáutica Ourense A0495 – Enxeñaría Aeroespacial 264.00 Básica
V12G330V01 Grao en Enxeñaría en Electrónica Industrial e Automática Vigo A0600 – Mecánica de fluídos 267.00 Básica
V09G291V01 Grao en Enxeñaría da Enerxía Vigo A0600 – Mecánica de fluídos 300.00 Básica
V09G291V01 Grao en Enxeñaría da Enerxía Vigo A0590 – Máquinas e motores térmicos 606.30 Básica
V12G380V01 Grao en Enxeñaría Mecánica Vigo A0600 – Mecánica de fluídos 657.00 Básica
V12G380V01 Grao en Enxeñaría Mecánica Vigo A0590 – Máquinas e motores térmicos 746.50 Básica
V12G380V01 Grao en Enxeñaría Mecánica Vigo A0545 – Enxeñería mecánica 862.50 Básica
O07G410V01 Grao en Enxeñaría Aeroespacial Ourense A0495 – Enxeñaría Aeroespacial 910.00 Básica