Departamento T05 – Enxeñaría dos materiais, mecánica aplicada e construción

Curso académico: 2023-24

Custo anual: 1.439.587,31 Eu
% da docencia total da UVigo: 2.32%
% do custo total do PDI: 1.74%
Ratio custo/docencia:1 0.75
Custo teórico:2 1.910.277,54 Eu

1 (fracción do custo total do cadro de PDI / fracción da docencia total impartida na UVigo)

2 (custo actual do cadro total da UVigo repartido proporcionalmente segundo a docencia total de cada unidade)

Situación actual en base á dedicación docente de todo o persoal, á carga docente e aos recoñecementos


* (oferta de materias específicas de departamentos para estudantes ISEP, Erasmus e Visitantes)

Acrónimos:


Grupos e categorías

Persoal por grupo e categoríaPorcentaxes de PDI permanente, PDI temporal e persoal investigadorPersoal permanente e consolidable


Nome Categoría Área Campus Dedicación docente RAGR Outros recoñecementos Horas de docencia básica Horas de docencia adicional Déficit en asignación de docencia Curso de xubilación forzosa
Abreu Fernández, Carmen María Profesor/a titular de universidade A0065 Vigo 160 30 10.60 120.50 26.50 -27.0 2030-2031
Álvarez González, David Profesor/a axudante doutor/a A0065 Ourense 240 0 9.00 183.00 51.00 -3.0 2048-2049
Badaoui Fernández, Aida Profesor/a contratado/a doutor/a A0605 Vigo 240 60 2.15 1.00 170.00 7.0 2039-2040
Bendaña Jácome, Ricardo Javier Profesor/a contratado/a doutor/a A0510 Ourense 240 90 22.00 126.00 13.00 -11.0 2030-2031
Caamaño Martínez, José Carlos Profesor/a titular de universidade A0605 Vigo 200 77 6.40 104.00 14.00 -1.0 2036-2037
Cabaleiro Núñez, Manuel Profesor/a titular de universidade A0605 Vigo 240 0 50.90 191.00 11.00 -12.0 2040-2041
Cabeza Simo, Marta María Profesor/a titular de universidade A0065 Vigo 160 60 12.00 84.50 76.00 -72.5 2035-2036
Collazo Fernández, Antonio Profesor/a titular de universidade A0065 Vigo 160 100 30.75 0.00 39.00 -9.0 2034-2035
Comesaña Piñeiro, Rafael Profesor/a titular de universidade A0605 Vigo 200 37 69.25 102.00 23.00 -31.0 2051-2052
Conde Carnero, Borja Profesor/a titular de universidade A0605 Vigo 240 0 9.00 226.00 8.00 -3.0 2057-2058
Cristóbal Ortega, María Julia Catedrático/a de universidade A0065 Vigo 160 0 0.00 52.00 110.00 -2.0 2029-2030
Díaz Fernández, Belén Profesor/a titular de universidade A0065 Vigo 160 0 37.13 118.50 15.00 -10.5 2048-2049
Feijoó Vázquez, Iria Profesor/a axudante doutor/a A0065 Vigo 240 0 49.00 150.50 44.00 -3.5 2051-2052
Figueroa Martínez, Raúl Profesor/a titular de universidade A0065 Vigo 240 0 9.00 219.50 9.00 2.5 2050-2051
Gómez Barreiro, Silvia Profesor/a axudante doutor/a (X3) A0065 Vigo 240 0 3.00 182.50 0.00 -5.5 2046-2047
Guitián Saco, María Beatriz Profesor/a contratado/a doutor/a A0065 Vigo 240 0 15.80 228.00 0.00 -3.0 2051-2052
Pena Uris, Gloria María Profesor/a titular de universidade A0065 Vigo 160 0 5.00 130.00 30.00 -5.0 2031-2032
Pérez Pérez, María del Carmen Catedrático/a de universidade A0065 Vigo 160 0 29.25 130.00 0.00 1.0 2035-2036
Pérez Vázquez, María Consuelo Profesor/a titular de universidade A0065 Vigo 160 36 40.40 77.00 10.00 -3.0 2037-2038
Riveiro Rodríguez, Antonio Profesor/a titular de universidade A0605 Vigo 240 75 38.88 126.25 32.75 -32.0 2048-2049
Riveiro Rodríguez, Belén Profesor/a titular de universidade A0605 Vigo 160 0 160.05 0.00 0.00 0.0 2052-2053

PDI temporal non consolidable


Nome Categoría Área Campus Dedicación docente RAGR Outros recoñecementos Horas de docencia básica Horas de docencia adicional Déficit en asignación de docencia
Caride Tesouro, Luis Miguel Profesor/a asociado/a T3 A0605 Vigo 120 0 0.0 120.0 0.0 0.0
Cortes Redin, María Begoña Profesor/a asociado/a T3 A0065 Vigo 90 0 0.0 36.0 0.0 54.0
Fernández Abalde, Félix Profesor/a asociado/a T3 A0605 Vigo 60 0 0.0 60.0 0.0 0.0
Filgueira Crespo, Manuel Profesor/a asociado/a T3 A0605 Vigo 60 0 0.0 59.5 0.0 0.5
Fuentes Fernández, Eugenio Ignacio Profesor/a asociado/a T3 A0605 Vigo 180 0 0.0 180.0 0.0 0.0
García González, Marcos Profesor/a asociado/a T3 A0605 Vigo 180 0 12.0 168.0 0.0 0.0
Iglesias Rodríguez, Fernando Profesor/a asociado/a T3 A0065 Vigo 90 0 0.0 86.5 0.0 3.5
López Adrio, David Profesor/a contratado/a de substitución A0065 Vigo 60 0 0.0 54.0 0.0 6.0
Lorenzo Mateo, Jaime Alberto Profesor/a asociado/a T3 A0605 Vigo 180 0 0.0 170.0 10.0 0.0
Pece Montenegro, Santiago Profesor/a asociado/a T3 A0605 Vigo 90 0 0.0 90.0 0.0 0.0
Pereira Conde, Manuel Profesor/a asociado/a T3 A0605 Vigo 180 0 13.2 163.5 0.0 3.5
Pintos Alonso, Aránzazu Profesor/a asociado/a T3 A0065 Vigo 120 0 6.0 117.5 0.0 -3.5
Ponte Suárez, José Profesor/a asociado/a T3 A0605 Vigo 75 0 0.0 75.0 0.0 0.0
Riobó Coya, Cristina Profesor/a asociado/a T3 A0065 Vigo 90 0 0.0 90.0 0.0 0.0
Vázquez Castro, Alfonso Profesor/a asociado/a T3 A0065 Vigo 90 0 0.0 90.0 0.0 0.0
de la Puente Crespo, Francisco Javier Profesor/a asociado/a T3 A0510 Vigo 180 0 68.0 17.0 98.0 -3.0

PI non consolidable


Nome Categoría Área Campus Dedicación docente RAGR Outros recoñecementos Horas de docencia básica Horas de docencia adicional Déficit en asignación de docencia
López Marroquin, Angel Santiago Contratado/a predoutoral Uvigo A0605 Vigo 60 0 0.0 0.0 0.0 60.0

Persoal por categorías e sexo (reconto)Persoal por categorías e sexo (porcentaxe)Proxección a 10 anos da dedicación docente do persoal permanente e consolidableCondicións da proxección:


Situación das unidades docentes


Unidade docente Nome área Folgura estrutural Novas prazas segundo folgura estrutural % da docencia total % do custo total Ratio custo/docencia Custo anual Custo teórico
T05-A0605-V Mec.de medios cont.e teoría das estruct. -1054.46 4 0.904 0.623 0.69 513703.35 745635.10
T05-A0065-OV Ciencia dos mat. e enxen. metalúrxica -348.12 1 1.162 1.036 0.89 854809.85 958438.04
T05-A0510-V Enxeñería da construcción -112.00 0 0.050 0.020 0.40 16399.56 41240.88
T05-A0510-O Enxeñería da construcción 67.30 0 0.061 0.066 1.08 54674.55 50313.87
T05-A0605-O Mec.de medios cont.e teoría das estruct. NaN 0 0.100 0.000 0.00 0.00 82481.76
T05-A0605-P Mec.de medios cont.e teoría das estruct. NaN 0 0.039 0.000 0.00 0.00 32167.89

Peso porcentual das unidades docentes na docencia total da UVigo e no custo total do PDICarga docente

Código Titulación Campus Área Horas Carácter
V03M169V01 Máster Universitario en Xestión do Desenvolvemento Sostible Vigo A0065 – Ciencia dos mat. e enxen. metalúrxica 0.00 Adicional
V09G310V01 Grao en Enxeñaría dos Recursos Mineiros e Enerxéticos Vigo A0065 – Ciencia dos mat. e enxen. metalúrxica 0.00 Básica
V09G291V01 Grao en Enxeñaría da Enerxía Vigo A0065 – Ciencia dos mat. e enxen. metalúrxica 0.00 Básica
V04M120V06 Máster Universitario en Enxeñaría da Automoción Vigo A0605 – Mec.de medios cont.e teoría das estruct. 1.00 Adicional
V04M150V01 Máster Universitario en Prevención de Riscos Laborais Vigo A0605 – Mec.de medios cont.e teoría das estruct. 2.25 Adicional
V04M167V01 Máster Universitario en Enerxía e Sustentabilidade Vigo A0065 – Ciencia dos mat. e enxen. metalúrxica 3.00 Adicional
V04M167V01 Máster Universitario en Enerxía e Sustentabilidade Vigo A0510 – Enxeñería da construcción 3.00 Adicional
V11M188V01 Máster Universitario en Nanociencia e Nanotecnoloxía Vigo A0605 – Mec.de medios cont.e teoría das estruct. 8.00 Adicional
P02M163V01 Máster Universitario en Dirección Integrada de Proxectos Pontevedra A0605 – Mec.de medios cont.e teoría das estruct. 10.00 Adicional
V12G330V02 Grao en Enxeñaría en Electrónica Industrial e Automática (Curso Ponte) Vigo A0605 – Mec.de medios cont.e teoría das estruct. 12.00 Básica
V12G320V02 Grao en Enxeñaría Eléctrica (Curso Ponte) Vigo A0065 – Ciencia dos mat. e enxen. metalúrxica 12.00 Básica
O01M142V01 Máster Universitario en Ciencia e Tecnoloxía Agroalimentaria e Ambiental Ourense A0510 – Enxeñería da construcción 13.00 Adicional
V12G380V01 Grao en Enxeñaría Mecánica Vigo A0510 – Enxeñería da construcción 17.00 Básica
V04M093V01 Máster Universitario en Mecatrónica Vigo A0065 – Ciencia dos mat. e enxen. metalúrxica 24.00 Adicional
O02M143V03 Máster Universitario en Valoración, xestión e protección do patrimonio cultural Ourense A0605 – Mec.de medios cont.e teoría das estruct. 31.00 Adicional
V04M141V01 Máster Universitario en Enxeñaría Industrial Vigo A0065 – Ciencia dos mat. e enxen. metalúrxica 36.00 Básica
V04M192V01 Máster Universitario en Enxeñaría Biomédica Vigo A0605 – Mec.de medios cont.e teoría das estruct. 36.00 Adicional
O07M197V01 Máster Universitario en Enxeñería Aeronáutica Ourense A0065 – Ciencia dos mat. e enxen. metalúrxica 36.00 Básica
V04M120V06 Máster Universitario en Enxeñaría da Automoción Vigo A0065 – Ciencia dos mat. e enxen. metalúrxica 37.00 Adicional
O01G281V01 Grao en Enxeñaría Agraria Ourense A0605 – Mec.de medios cont.e teoría das estruct. 42.00 Básica
V04M141V02 Máster Universitario en Enxeñaría Industrial Vigo A0510 – Enxeñería da construcción 42.00 Básica
V04M141V02 Máster Universitario en Enxeñaría Industrial Vigo A0065 – Ciencia dos mat. e enxen. metalúrxica 48.00 Básica
V12G350V01 Grao en Enxeñaría en Química Industrial Vigo A0605 – Mec.de medios cont.e teoría das estruct. 50.50 Básica
V12G350V01 Grao en Enxeñaría en Química Industrial Vigo A0065 – Ciencia dos mat. e enxen. metalúrxica 50.50 Básica
V12G320V01 Grao en Enxeñaría Eléctrica Vigo A0605 – Mec.de medios cont.e teoría das estruct. 50.50 Básica
V04M141V01 Máster Universitario en Enxeñaría Industrial Vigo A0510 – Enxeñería da construcción 53.00 Básica
V04M192V01 Máster Universitario en Enxeñaría Biomédica Vigo A0065 – Ciencia dos mat. e enxen. metalúrxica 54.00 Adicional
O07G410V01 Grao en Enxeñaría Aeroespacial Ourense A0510 – Enxeñería da construcción 56.00 Básica
V09G291V01 Grao en Enxeñaría da Enerxía Vigo A0605 – Mec.de medios cont.e teoría das estruct. 68.00 Básica
V12G320V01 Grao en Enxeñaría Eléctrica Vigo A0065 – Ciencia dos mat. e enxen. metalúrxica 68.50 Básica
O01G281V01 Grao en Enxeñaría Agraria Ourense A0510 – Enxeñería da construcción 70.00 Básica
P03G370V01 Grao en Enxeñaría Forestal Pontevedra A0605 – Mec.de medios cont.e teoría das estruct. 78.00 Básica
V04M196V01 Máster Universitario en Fabricación Aditiva Vigo A0065 – Ciencia dos mat. e enxen. metalúrxica 84.00 Básica
V12G340V01 Grao en Enxeñaría en Organización Industrial Vigo A0605 – Mec.de medios cont.e teoría das estruct. 86.50 Básica
V04M141V01 Máster Universitario en Enxeñaría Industrial Vigo A0605 – Mec.de medios cont.e teoría das estruct. 91.50 Básica
V09M148V01 Máster Universitario en Enxeñaría de Minas Vigo A0065 – Ciencia dos mat. e enxen. metalúrxica 96.00 Básica
V12G363V01 Grao en Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais Vigo A0065 – Ciencia dos mat. e enxen. metalúrxica 101.00 Básica
V12G363V01 Grao en Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais Vigo A0605 – Mec.de medios cont.e teoría das estruct. 101.00 Básica
V04M141V02 Máster Universitario en Enxeñaría Industrial Vigo A0605 – Mec.de medios cont.e teoría das estruct. 111.00 Básica
V12G420V01 Grao en Enxeñaría Biomédica Vigo A0605 – Mec.de medios cont.e teoría das estruct. 120.75 Básica
V09G291V01 Grao en Enxeñaría da Enerxía Vigo A0065 – Ciencia dos mat. e enxen. metalúrxica 132.00 Básica
V12G330V01 Grao en Enxeñaría en Electrónica Industrial e Automática Vigo A0065 – Ciencia dos mat. e enxen. metalúrxica 155.00 Básica
O07G410V01 Grao en Enxeñaría Aeroespacial Ourense A0605 – Mec.de medios cont.e teoría das estruct. 155.00 Básica
V12G420V01 Grao en Enxeñaría Biomédica Vigo A0065 – Ciencia dos mat. e enxen. metalúrxica 155.00 Básica
V12G330V01 Grao en Enxeñaría en Electrónica Industrial e Automática Vigo A0605 – Mec.de medios cont.e teoría das estruct. 155.00 Básica
V12G340V01 Grao en Enxeñaría en Organización Industrial Vigo A0065 – Ciencia dos mat. e enxen. metalúrxica 155.00 Básica
V12G360V01 Grao en Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais Vigo A0065 – Ciencia dos mat. e enxen. metalúrxica 205.50 Básica
V12G360V01 Grao en Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais Vigo A0605 – Mec.de medios cont.e teoría das estruct. 205.50 Básica
O07G410V01 Grao en Enxeñaría Aeroespacial Ourense A0065 – Ciencia dos mat. e enxen. metalúrxica 211.00 Básica
V09G311V01 Grao en Enxeñaría dos Recursos Mineiros e Enerxéticos Vigo A0065 – Ciencia dos mat. e enxen. metalúrxica 360.00 Básica
V12G380V01 Grao en Enxeñaría Mecánica Vigo A0065 – Ciencia dos mat. e enxen. metalúrxica 631.50 Básica
V12G380V01 Grao en Enxeñaría Mecánica Vigo A0605 – Mec.de medios cont.e teoría das estruct. 965.50 Básica