Departamento T06 – Enxeñaría dos recursos naturais e medio ambiente

Curso académico: 2023-24

Custo anual: 1.993.310,10 Eu
% da docencia total da UVigo: 1.91%
% do custo total do PDI: 2.42%
Ratio custo/docencia:1 1.27
Custo teórico:2 1.573.751,96 Eu

1 (fracción do custo total do cadro de PDI / fracción da docencia total impartida na UVigo)

2 (custo actual do cadro total da UVigo repartido proporcionalmente segundo a docencia total de cada unidade)

Situación actual en base á dedicación docente de todo o persoal, á carga docente e aos recoñecementos


* (oferta de materias específicas de departamentos para estudantes ISEP, Erasmus e Visitantes)

Acrónimos:


Grupos e categorías

Persoal por grupo e categoríaPorcentaxes de PDI permanente, PDI temporal e persoal investigadorPersoal permanente e consolidable


Nome Categoría Área Campus Dedicación docente RAGR Outros recoñecementos Horas de docencia básica Horas de docencia adicional Déficit en asignación de docencia Curso de xubilación forzosa
Alejano Monge, Leandro Rafael Catedrático/a de universidade A0295 Vigo 160 0 13.00 56.0 87.00 4.00 2037-2038
Alonso Prieto, Elena de las Mercedes Profesor/a titular de universidade A0295 Vigo 160 130 0.00 16.0 13.00 1.00 2037-2038
Álvarez Bermúdez, Xana Profesor/a titular de universidade A0500 Pontevedra 240 30 71.50 0.0 0.00 139.00 2055-2056
Araújo Fernández, María Profesor/a titular de universidade A0295 Vigo 200 62 39.00 60.0 39.00 0.00 2048-2049
Arias Sánchez, Pedro Catedrático/a de universidade A0505 Vigo 160 130 15.00 3.0 16.00 -4.00 2034-2035
Armesto González, Julia Profesor/a titular de universidade A0505 Pontevedra 160 0 23.60 117.0 14.00 6.00 2046-2047
Barrionuevo Giménez, Rafael Profesor/a titular de universidade A0790 Vigo 240 0 0.00 86.0 0.00 174.00 2031-2032
Caparrini Marín, Natalia Profesor/a contratado/a doutor/a A0710 Vigo 240 195 0.00 20.0 53.00 -8.00 2038-2039
García Bastante, Fernando María Profesor/a titular de universidade A0295 Vigo 160 0 10.00 99.0 48.00 3.00 2036-2037
Giráldez Pérez, Eduardo Profesor/a axudante doutor/a A0295 Vigo 240 0 0.00 206.0 24.00 10.00 2044-2045
González Jorge, Higinio Catedrático/a de universidade A0505 Ourense 160 50 25.50 40.0 41.00 25.00 2047-2048
González Prieto, Óscar Profesor/a axudante doutor/a A0500 Pontevedra 240 0 21.00 219.0 0.00 0.00 2046-2047
López de Silanes Vázquez, María Eugenia Profesor/a titular de universidade A0705 Pontevedra 160 0 0.00 88.0 0.00 72.00 2028-2029
Lorenzo Cimadevila, Henrique Catedrático/a de universidade A0505 Pontevedra 160 22 69.00 37.8 9.00 0.20 2035-2036
Martínez Sánchez, Joaquín Profesor/a contratado/a doutor/a A0505 Vigo 200 0 64.50 156.0 96.00 -116.00 2046-2047
Ortiz Torres, Luis Catedrático/a de universidade A0500 Pontevedra 160 0 28.00 147.0 24.00 -39.00 2029-2030
Paz Bermudez, María Graciela Profesor/a contratado/a doutor/a A0705 Pontevedra 160 0 18.70 92.0 7.00 43.00 2035-2036
Picos Martín, Juan Profesor/a contratado/a doutor/a A0500 Pontevedra 160 108 28.00 44.0 2.25 -22.25 2040-2041
Pozo Antonio, José Santiago Investigador/a Ramón y Cajal A0295 Vigo 240 0 0.00 44.0 6.00 30.00 2054-2055
Rivas Brea, María Teresa Profesor/a titular de universidade A0295 Vigo 160 30 21.80 63.0 43.00 3.00 2037-2038
Soilán Rodríguez, Mario Investigador/a Ramón y Cajal A0505 Vigo 240 0 0.00 68.0 12.00 0.00 2060-2061
Solla Carracelas, María Mercedes Investigador/a Ramón y Cajal A0505 Vigo 240 0 2.50 3.0 55.00 20.00 2051-2052
Souto Otero, José Carlos Profesor/a titular de universidade A0705 Pontevedra 160 60 12.00 88.0 0.00 0.00 2036-2037
Taboada Castro, Javier Catedrático/a de universidade A0295 Vigo 160 0 62.33 74.0 33.00 -9.00 2026-2027
Valero Gutiérrez del Olmo, Enrique María Profesor/a titular de universidade A0500 Pontevedra 160 45 49.00 66.0 0.00 0.00 2027-2028
Veiga López, Fernando Profesor/a axudante doutor/a (X3) A0505 Ourense 240 0 0.00 10.0 140.00 30.00 2061-2062

PDI temporal non consolidable


Nome Categoría Área Campus Dedicación docente RAGR Outros recoñecementos Horas de docencia básica Horas de docencia adicional Déficit en asignación de docencia
Bartolome Mier, Javier Profesor/a asociado/a T3 A0500 Pontevedra 180 0 0.0 180.00 0.0 0.00
Caballero Javierre, Pablo Profesor/a asociado/a T3 A0500 Pontevedra 45 0 0.0 45.00 0.0 0.00
Cid Fernández, José Ángel Profesor/a asociado/a T3 A0505 Ourense 180 0 0.0 172.67 0.0 7.33
Delgado Marzo, Fernando Profesor/a asociado/a T3 A0295 Vigo 180 0 0.0 58.00 122.0 0.00
Fernández Alonso, José María Profesor/a asociado/a T3 A0500 Pontevedra 120 0 0.0 120.00 0.0 0.00
García Menéndez, Julio Francisco Profesor/a asociado/a T3 A0295 Vigo 90 0 0.0 42.00 57.0 -9.00
Novo Gómez, Ana Profesor/a contratado/a de substitución A0500 Pontevedra 90 0 3.0 30.00 0.0 57.00
Ricoy Alonso, Juan Profesor/a asociado/a T3 A0710 Vigo 90 0 9.5 46.00 34.0 1.00
Rodríguez Somoza, Juan Luis Profesor/a asociado/a T3 A0500 Pontevedra 90 0 0.0 90.00 0.0 0.00
Silvoso Abal, Silvana Profesor/a asociado/a T3 A0295 Vigo 120 0 0.0 105.00 15.0 0.00

PI non consolidable


Nome Categoría Área Campus Dedicación docente RAGR Outros recoñecementos Horas de docencia básica Horas de docencia adicional Déficit en asignación de docencia
Aldao Pensado, Enrique Contratado/a FPU A0505 Ourense 60 0 0.0 0.0 0.0 60.0
Alonso Martínez, Laura Contratado/a FPU A0500 Pontevedra 60 0 0.0 0.0 0.0 60.0
Balado Frías, Jesús Postdoutoral Xunta de Galicia modalidade A A0505 Vigo 80 0 0.0 74.0 6.0 0.0
González Fernández, Manuel Alejandro Contratado/a FPI A0295 Vigo 60 0 3.0 0.0 0.0 57.0
Jiménez Desmond, Daniel José Contratado/a predoutoral con cargo á convocatoria da UCPI A0295 Vigo 60 0 0.0 0.0 0.0 60.0
Pazo Rodríguez, María Contratado/a predoutoral con cargo á convocatoria da UCPI A0295 Vigo 60 0 0.0 0.0 0.0 60.0
Rúa Fernández, Erik Contratado/a FPI A0505 Vigo 60 0 0.0 0.0 0.0 60.0
Suárez Fernández, Gabriel Eduardo Contratado/a FPU A0505 Vigo 60 0 0.0 0.0 0.0 60.0

Persoal por categorías e sexo (reconto)Persoal por categorías e sexo (porcentaxe)Proxección a 10 anos da dedicación docente do persoal permanente e consolidableCondicións da proxección:


Situación das unidades docentes


Unidade docente Nome área Folgura estrutural Novas prazas segundo folgura estrutural % da docencia total % do custo total Ratio custo/docencia Custo anual Custo teórico
T06-A0500-P Enxeñería agroforestal -773.74 3 0.552 0.497 0.90 409996.91 455299.31
T06-A0295-V Explotación de minas -422.94 1 0.587 0.773 1.32 637318.46 484167.92
T06-A0710-V Prospección e investigación mineira -165.62 0 0.082 0.075 0.91 61730.83 67635.04
T06-A0505-O Enxeñ. cartográf., xeodés. e fotogramet. -30.70 0 0.235 0.129 0.55 106767.15 193832.13
T06-A0505-P Enxeñ. cartográf., xeodés. e fotogramet. -16.28 0 0.097 0.168 1.73 138233.27 80007.31
T06-A0705-P Producción vexetal 108.44 0 0.117 0.220 1.88 181386.62 96503.66
T06-A0790-V Tecnoloxías do medio ambiente 137.60 0 0.038 0.068 1.79 55943.03 31343.07
T06-A0505-V Enxeñ. cartográf., xeodés. e fotogramet. 259.98 0 0.200 0.487 2.43 401933.84 164963.52

Peso porcentual das unidades docentes na docencia total da UVigo e no custo total do PDICarga docente

Código Titulación Campus Área Horas Carácter
V09G310V01 Grao en Enxeñaría dos Recursos Mineiros e Enerxéticos Vigo A0505 – Enxeñ. cartográf., xeodés. e fotogramet. 0.00 Básica
V09G290V01 Grao en Enxeñaría da Enerxía Vigo A0505 – Enxeñ. cartográf., xeodés. e fotogramet. 0.00 Básica
V09G290V01 Grao en Enxeñaría da Enerxía Vigo A0295 – Explotación de minas 0.00 Básica
V09G310V01 Grao en Enxeñaría dos Recursos Mineiros e Enerxéticos Vigo A0295 – Explotación de minas 0.00 Básica
V09G310V01 Grao en Enxeñaría dos Recursos Mineiros e Enerxéticos Vigo A0710 – Prospección e investigación mineira 0.00 Básica
P02M163V01 Máster Universitario en Dirección Integrada de Proxectos Pontevedra A0500 – Enxeñería agroforestal 1.00 Adicional
V04M167V01 Máster Universitario en Enerxía e Sustentabilidade Vigo A0505 – Enxeñ. cartográf., xeodés. e fotogramet. 3.00 Adicional
V04M167V01 Máster Universitario en Enerxía e Sustentabilidade Vigo A0500 – Enxeñería agroforestal 3.00 Adicional
V02M179V01 Máster Universitario en Biodiversidade Terrestre: Caracterización, conservación e xestión Vigo A0705 – Producción vexetal 7.00 Adicional
V04M120V06 Máster Universitario en Enxeñaría da Automoción Vigo A0505 – Enxeñ. cartográf., xeodés. e fotogramet. 8.00 Adicional
O02M143V03 Máster Universitario en Valoración, xestión e protección do patrimonio cultural Ourense A0710 – Prospección e investigación mineira 15.00 Adicional
V04M150V01 Máster Universitario en Prevención de Riscos Laborais Vigo A0295 – Explotación de minas 18.00 Adicional
V04M150V01 Máster Universitario en Prevención de Riscos Laborais Vigo A0500 – Enxeñería agroforestal 23.25 Adicional
V09M195V01 Máster Universitario en Xestión sostible da auga Vigo A0295 – Explotación de minas 30.00 Básica
V12G380V01 Grao en Enxeñaría Mecánica Vigo A0505 – Enxeñ. cartográf., xeodés. e fotogramet. 38.00 Básica
V05M185V01 Máster Universitario en Visión por computador Vigo A0505 – Enxeñ. cartográf., xeodés. e fotogramet. 42.00 Adicional
V09M195V01 Máster Universitario en Xestión sostible da auga Vigo A0505 – Enxeñ. cartográf., xeodés. e fotogramet. 45.00 Básica
O01G261V01 Grao en Ciencias Ambientais Ourense A0505 – Enxeñ. cartográf., xeodés. e fotogramet. 46.67 Básica
V09M148V01 Máster Universitario en Enxeñaría de Minas Vigo A0505 – Enxeñ. cartográf., xeodés. e fotogramet. 48.00 Básica
O07G410V01 Grao en Enxeñaría Aeroespacial Ourense A0505 – Enxeñ. cartográf., xeodés. e fotogramet. 50.00 Básica
O02M143V03 Máster Universitario en Valoración, xestión e protección do patrimonio cultural Ourense A0505 – Enxeñ. cartográf., xeodés. e fotogramet. 69.00 Adicional
V09M148V01 Máster Universitario en Enxeñaría de Minas Vigo A0710 – Prospección e investigación mineira 72.00 Básica
V09G291V01 Grao en Enxeñaría da Enerxía Vigo A0790 – Tecnoloxías do medio ambiente 86.00 Básica
O07M197V01 Máster Universitario en Enxeñería Aeronáutica Ourense A0505 – Enxeñ. cartográf., xeodés. e fotogramet. 96.00 Básica
V09G311V01 Grao en Enxeñaría dos Recursos Mineiros e Enerxéticos Vigo A0710 – Prospección e investigación mineira 116.00 Básica
V09G291V01 Grao en Enxeñaría da Enerxía Vigo A0505 – Enxeñ. cartográf., xeodés. e fotogramet. 122.00 Básica
O01G281V01 Grao en Enxeñaría Agraria Ourense A0505 – Enxeñ. cartográf., xeodés. e fotogramet. 126.00 Básica
O07M189V01 Máster Universitario en Sistemas Aéreos non Tripulados Ourense A0505 – Enxeñ. cartográf., xeodés. e fotogramet. 149.00 Adicional
V09G311V01 Grao en Enxeñaría dos Recursos Mineiros e Enerxéticos Vigo A0505 – Enxeñ. cartográf., xeodés. e fotogramet. 150.00 Básica
V09G291V01 Grao en Enxeñaría da Enerxía Vigo A0295 – Explotación de minas 198.00 Básica
P03G370V01 Grao en Enxeñaría Forestal Pontevedra A0505 – Enxeñ. cartográf., xeodés. e fotogramet. 221.00 Básica
P03G370V01 Grao en Enxeñaría Forestal Pontevedra A0705 – Producción vexetal 268.00 Básica
V09M148V01 Máster Universitario en Enxeñaría de Minas Vigo A0295 – Explotación de minas 469.00 Básica
V09G311V01 Grao en Enxeñaría dos Recursos Mineiros e Enerxéticos Vigo A0295 – Explotación de minas 625.00 Básica
P03G370V01 Grao en Enxeñaría Forestal Pontevedra A0500 – Enxeñería agroforestal 1259.00 Básica