Departamento T07 – Enxeñaría de sistemas e automática

Curso académico: 2023-24

Custo anual: 1.143.028,57 Eu
% da docencia total da UVigo: 2.09%
% do custo total do PDI: 1.39%
Ratio custo/docencia:1 0.66
Custo teórico:2 1.721.394,30 Eu

1 (fracción do custo total do cadro de PDI / fracción da docencia total impartida na UVigo)

2 (custo actual do cadro total da UVigo repartido proporcionalmente segundo a docencia total de cada unidade)

Situación actual en base á dedicación docente de todo o persoal, á carga docente e aos recoñecementos


* (oferta de materias específicas de departamentos para estudantes ISEP, Erasmus e Visitantes)

Acrónimos:


Grupos e categorías

Persoal por grupo e categoríaPorcentaxes de PDI permanente, PDI temporal e persoal investigadorPersoal permanente e consolidable


Nome Categoría Área Campus Dedicación docente RAGR Outros recoñecementos Horas de docencia básica Horas de docencia adicional Déficit en asignación de docencia Curso de xubilación forzosa
Armesto Quiroga, José Ignacio Profesor/a titular de universidade A0520 Vigo 240 49 35.20 101.0 90.4 -15.4 2035-2036
Balvís Outeiriño, Eduardo Profesor/a axudante doutor/a A0520 Ourense 240 0 0.00 230.0 0.0 10.0 2036-2037
Barreiro Blas, Antonio Catedrático/a de universidade A0520 Vigo 160 0 5.70 114.5 33.0 7.5 2028-2029
Camaño Portela, José Luis Profesor/a titular de escola univer. A0520 Vigo 240 0 8.40 243.0 24.0 -15.0 2032-2033
Delgado Romero, María Emma Profesor/a titular de universidade A0520 Vigo 160 0 1.20 126.0 28.0 5.0 2033-2034
Diaz-Cacho Medina, Miguel Ramón Profesor/a titular de universidade A0520 Ourense 200 10 63.63 49.1 103.1 -25.2 2036-2037
Falcón Oubiña, Pablo Profesor/a axudante doutor/a (X3) A0520 Vigo 240 0 0.00 156.5 20.0 -26.5 2051-2052
Fernández Silva, Celso Profesor/a titular de universidade A0520 Vigo 230 71 30.75 133.0 20.0 -4.0 2028-2029
Fernández Silva, María Profesor/a titular de escola univer. A0520 Vigo 240 49 175.50 35.5 0.0 0.5 2032-2033
Fernández Villaverde, Alejandro Investigador/a Ramón y Cajal A0520 Vigo 240 0 0.00 44.0 36.0 0.0 2048-2049
García Rivera, Matías Profesor/a contratado/a doutor/a A0520 Ourense 240 0 21.00 185.6 46.0 7.4 2038-2039
Garrido Campos, Julio Profesor/a titular de universidade A0520 Vigo 160 2 63.50 50.5 120.7 -76.2 2035-2036
López Fernández, Joaquín Profesor/a titular de universidade A0520 Vigo 160 0 27.33 122.9 12.0 -1.9 2037-2038
Paz Domonte, Enrique Profesor/a titular de universidade A0520 Vigo 160 20 84.98 0.0 106.8 -50.8 2034-2035
Rodríguez Diéguez, Amador Profesor/a titular de universidade A0520 Vigo 240 0 28.75 194.5 29.0 8.5 2037-2038
Sáez López, Juan Profesor/a titular de universidade A0520 Vigo 240 0 22.70 138.5 134.0 -34.5 2036-2037
Suárez García, Andrés Profesor/a axudante doutor/a (X3) A0520 Vigo 240 0 0.00 139.0 0.0 11.0 2048-2049
Trillo Rodríguez, José Luis Profesor/a titular de escola univer. A0520 Ourense 230 0 0.00 248.7 0.0 1.3 2029-2030

PDI temporal non consolidable


Nome Categoría Área Campus Dedicación docente RAGR Outros recoñecementos Horas de docencia básica Horas de docencia adicional Déficit en asignación de docencia
Diéguez González, Luis Profesor/a asociado/a T3 A0520 Vigo 180 0 1.40 176.5 0.0 2.5
Fernández Fernández, María Sila Profesor/a asociado/a T3 A0520 Vigo 120 0 0.00 118.0 0.0 2.0
González Mariño, Ángela Profesor/a asociado/a T3 A0520 Ourense 120 0 0.00 109.7 0.0 10.3
Moares Crespo, José María Profesor/a asociado/a T3 A0520 Vigo 180 0 0.00 179.0 7.0 -6.0
Pereira Martínez, Moisés Nicolás Profesor/a asociado/a T3 A0520 Vigo 150 0 0.20 147.5 0.0 2.5
Prado Cambeiro, Jaime Profesor/a asociado/a T3 A0520 Vigo 75 0 0.00 68.5 0.0 6.5
Riveiro Fernández, Enrique Profesor/a contratado/a de substitución A0520 Vigo 120 0 1.20 101.0 0.0 18.0
Sotelo García, Máximo Profesor/a asociado/a T3 A0520 Ourense 90 0 0.00 0.0 0.0 0.0
Sotelo Martínez, José Manuel Profesor/a asociado/a T3 A0520 Ourense 180 0 0.00 176.9 0.0 3.1
Sousa Vázquez, Juan Manuel Profesor/a contratado/a de substitución A0520 Vigo 150 0 8.75 127.5 0.0 -7.5

PI non consolidable


Nome Categoría Área Campus Dedicación docente RAGR Outros recoñecementos Horas de docencia básica Horas de docencia adicional Déficit en asignación de docencia
Silva Muñiz, Diego Contratado/a predoutoral Uvigo A0520 Vigo 60 0 24.0 0.0 0.0 36.0

Persoal por categorías e sexo (reconto)Persoal por categorías e sexo (porcentaxe)Proxección a 10 anos da dedicación docente do persoal permanente e consolidableCondicións da proxección:


Situación das unidades docentes


Unidade docente Nome área Folgura estrutural Novas prazas segundo folgura estrutural % da docencia total % do custo total Ratio custo/docencia Custo anual Custo teórico
T07-A0520-V Enxeñería de sistemas e automática -906.55 3 1.561 1.050 0.67 866206.41 1287540.25
T07-A0520-O Enxeñería de sistemas e automática -372.16 1 0.526 0.336 0.64 276822.16 433854.05

Peso porcentual das unidades docentes na docencia total da UVigo e no custo total do PDICarga docente

Código Titulación Campus Área Horas Carácter
V09G290V01 Grao en Enxeñaría da Enerxía Vigo A0520 – Enxeñería de sistemas e automática 0.0 Básica
O06G150V01 Grao en Enxeñaría Informática Ourense A0520 – Enxeñería de sistemas e automática 0.0 Básica
V05M175V01 Máster Universitario en Ciberseguridade Vigo A0520 – Enxeñería de sistemas e automática 0.0 Adicional
V04M196V01 Máster Universitario en Fabricación Aditiva Vigo A0520 – Enxeñería de sistemas e automática 8.0 Básica
V04M186V01 Máster Universitario en Dirección e Innovación da cadea de subministración Vigo A0520 – Enxeñería de sistemas e automática 10.0 Adicional
V05M175V11 Máster Universitario en Ciberseguridade Vigo A0520 – Enxeñería de sistemas e automática 16.5 Básica
V04M120V06 Máster Universitario en Enxeñaría da Automoción Vigo A0520 – Enxeñería de sistemas e automática 24.0 Adicional
V09M148V01 Máster Universitario en Enxeñaría de Minas Vigo A0520 – Enxeñería de sistemas e automática 24.0 Básica
O06M193V01 Máster universitario en Intelixencia artificial Ourense A0520 – Enxeñería de sistemas e automática 24.0 Básica
V04M183V01 Máster Universitario en Industria 4.0 Vigo A0520 – Enxeñería de sistemas e automática 35.0 Adicional
MIOTXXXXXX Máster en Internet das Cousas Vigo A0520 – Enxeñería de sistemas e automática 36.0 Básica
O07M189V01 Máster Universitario en Sistemas Aéreos non Tripulados Ourense A0520 – Enxeñería de sistemas e automática 42.0 Adicional
O06M132V03 Máster Universitario en Enxeñaría Informática Ourense A0520 – Enxeñería de sistemas e automática 48.0 Básica
V12G350V01 Grao en Enxeñaría en Química Industrial Vigo A0520 – Enxeñería de sistemas e automática 50.5 Básica
V09G291V01 Grao en Enxeñaría da Enerxía Vigo A0520 – Enxeñería de sistemas e automática 53.0 Básica
V12G320V02 Grao en Enxeñaría Eléctrica (Curso Ponte) Vigo A0520 – Enxeñería de sistemas e automática 57.0 Básica
O07G410V01 Grao en Enxeñaría Aeroespacial Ourense A0520 – Enxeñería de sistemas e automática 87.0 Básica
V04M192V01 Máster Universitario en Enxeñaría Biomédica Vigo A0520 – Enxeñería de sistemas e automática 108.0 Adicional
O06G460V01 Grao en Intelixencia Artificial Ourense A0520 – Enxeñería de sistemas e automática 111.0 Básica
V04M141V02 Máster Universitario en Enxeñaría Industrial Vigo A0520 – Enxeñería de sistemas e automática 120.0 Básica
V12G340V01 Grao en Enxeñaría en Organización Industrial Vigo A0520 – Enxeñería de sistemas e automática 173.0 Básica
V04M093V01 Máster Universitario en Mecatrónica Vigo A0520 – Enxeñería de sistemas e automática 201.6 Adicional
V12G360V01 Grao en Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais Vigo A0520 – Enxeñería de sistemas e automática 205.5 Básica
V12G420V01 Grao en Enxeñaría Biomédica Vigo A0520 – Enxeñería de sistemas e automática 211.0 Básica
V04M141V01 Máster Universitario en Enxeñaría Industrial Vigo A0520 – Enxeñería de sistemas e automática 224.0 Básica
V12G380V01 Grao en Enxeñaría Mecánica Vigo A0520 – Enxeñería de sistemas e automática 342.0 Básica
V12G320V01 Grao en Enxeñaría Eléctrica Vigo A0520 – Enxeñería de sistemas e automática 647.8 Básica
O06G151V01 Grao en Enxeñaría Informática Ourense A0520 – Enxeñería de sistemas e automática 890.0 Básica
V12G330V01 Grao en Enxeñaría en Electrónica Industrial e Automática Vigo A0520 – Enxeñería de sistemas e automática 1019.5 Básica