Departamento T08 – Física aplicada

Curso académico: 2023-24

Custo anual: 3.885.927,11 Eu
% da docencia total da UVigo: 2.48%
% do custo total do PDI: 4.71%
Ratio custo/docencia:1 1.9
Custo teórico:2 2.044.722,80 Eu

1 (fracción do custo total do cadro de PDI / fracción da docencia total impartida na UVigo)

2 (custo actual do cadro total da UVigo repartido proporcionalmente segundo a docencia total de cada unidade)

Situación actual en base á dedicación docente de todo o persoal, á carga docente e aos recoñecementos


* (oferta de materias específicas de departamentos para estudantes ISEP, Erasmus e Visitantes)

Acrónimos:


Grupos e categorías

Persoal por grupo e categoríaPorcentaxes de PDI permanente, PDI temporal e persoal investigadorPersoal permanente e consolidable


Nome Categoría Área Campus Dedicación docente RAGR Outros recoñecementos Horas de docencia básica Horas de docencia adicional Déficit en asignación de docencia Curso de xubilación forzosa
Álvarez Fernández, María Inés Profesor/a titular de universidade A0398 Ourense 160 0 32.00 70.00 0.0 58.00 2048-2049
Añel Cabanelas, Juan Antonio Profesor/a titular de universidade A0398 Vigo 160 0 12.00 93.00 55.0 0.00 2048-2049
Blanco García, Jesús Catedrático/a de escola univer. A0385 Vigo 160 0 0.00 160.00 0.0 0.00 2031-2032
Boutinguiza Larosi, Mohamed Catedrático/a de universidade A0385 Vigo 160 32 33.35 95.80 0.0 -0.80 2036-2037
Cabrera Crespo, Alejandro Jacobo Catedrático/a de universidade A0398 Ourense 200 0 10.00 66.00 0.0 124.00 2049-2050
Cerdeiriña Álvarez, Claudio Profesor/a titular de universidade A0385 Ourense 160 0 0.00 0.00 0.0 0.00 2041-2042
Chiussi, Stefano Profesor/a titular de universidade A0385 Vigo 160 0 22.00 118.00 52.0 -32.00 2031-2032
Domínguez Alonso, José Manuel Investigador/a Distinguido/a (programa de consolidación) A0398 Ourense 240 0 11.00 68.00 14.0 7.00 2047-2048
Fernández Doval, Ángel Manuel Profesor/a titular de universidade A0385 Vigo 160 0 7.00 153.00 0.0 0.00 2035-2036
Fernández Fernández, José Luis Catedrático/a de universidade A0385 Vigo 160 0 31.25 104.00 30.0 -5.00 2029-2030
Ferriz Mas, Antonio Profesor/a titular de universidade A0398 Ourense 240 0 0.00 42.00 0.0 218.00 2030-2031
Gimeno Presa, Luis Catedrático/a de universidade A0398 Ourense 160 20 9.00 56.01 4.0 70.99 2036-2037
Gómez Gesteira, Ramón Catedrático/a de universidade A0398 Ourense 160 2 12.33 52.00 2.0 92.00 2036-2037
González Fernández, Pio Manuel Catedrático/a de universidade A0385 Pontevedra 160 0 22.00 115.00 25.0 -2.00 2032-2033
González Salgado, Diego Profesor/a titular de universidade A0385 Ourense 160 0 9.00 35.00 0.0 116.00 2042-2043
López Vázquez, José Carlos Profesor/a titular de universidade A0385 Vigo 160 0 23.13 119.00 18.0 0.00 2033-2034
Lorenzo González, María de las Nieves Catedrático/a de universidade A0398 Ourense 160 30 34.00 56.68 0.0 4.32 2041-2042
Lugo Latas, Luis Catedrático/a de universidade A0385 Vigo 160 0 51.00 118.00 0.0 -9.00 2043-2044
Lusquiños Rodríguez, Fernando Catedrático/a de universidade A0385 Pontevedra 160 0 22.00 138.00 0.0 0.00 2037-2038
Martínez Piñeiro, Manuel Catedrático/a de universidade A0385 Vigo 160 35 35.70 89.30 0.0 0.70 2041-2042
Mato Corzón, Marta María Profesor/a titular de universidade A0385 Vigo 160 0 28.25 131.80 0.0 0.20 2041-2042
Michinel Álvarez, Humberto Javier Catedrático/a de universidade A0647 Ourense 160 88 34.00 36.00 6.5 -4.50 2037-2038
Nieto Muñiz, Raquel Olalla Catedrático/a de universidade A0398 Ourense 160 0 14.00 61.00 4.0 81.00 2046-2047
Paredes Galán, Ángel Profesor/a titular de universidade A0647 Vigo 160 40 9.50 75.65 35.0 0.35 2047-2048
Pérez Iglesias, María Teresa Catedrático/a de universidade A0385 Vigo 160 0 0.00 160.00 0.0 0.00 2028-2029
Pou Saracho, Juan María Catedrático/a de universidade A0385 Vigo 160 0 59.33 59.75 42.0 -0.75 2032-2033
Quintero Martínez, Félix Profesor/a titular de universidade A0385 Vigo 160 20 10.25 120.40 18.0 -8.40 2043-2044
Ribas Pérez, Fernando Agustín Profesor/a titular de escola univer. A0385 Vigo 230 0 0.00 250.00 0.0 0.00 2029-2030
Roson Porto, Gabriel Catedrático/a de universidade A0398 Vigo 160 0 0.00 120.00 52.5 -12.50 2034-2035
Salgueiriño Maceira, Verónica Catedrático/a de universidade A0385 Vigo 160 0 80.00 58.30 25.0 -3.30 2044-2045
Salgueiro Piñeiro, José Ramón Profesor/a titular de universidade A0647 Ourense 160 0 26.10 0.00 0.0 0.00 2040-2041
Serra Rodríguez, Julia Asunción Catedrático/a de universidade A0385 Vigo 160 0 46.00 91.00 25.0 -2.00 2031-2032
Sorí Gómez, Rogert Investigador/a Ramón y Cajal A0398 Ourense 240 0 1.00 0.00 25.0 54.00 2056-2057
Soto Costas, Ramón Francisco Profesor/a titular de universidade A0385 Vigo 160 0 0.00 159.00 0.0 1.00 2032-2033
Souto Torres, Carlos Alberto Profesor/a contratado/a doutor/a A0398 Vigo 160 0 35.10 141.00 0.0 -16.00 2040-2041
Tommasini, Daniele Profesor/a contratado/a doutor/a A0405 Ourense 160 0 9.00 50.00 0.0 101.00 2033-2034
Torres Palenzuela, Jesús Manuel Profesor/a titular de universidade A0385 Vigo 200 0 10.00 181.00 0.0 9.00 2036-2037
Tovar Rodríguez, Clara Asunción Profesor/a titular de universidade A0385 Ourense 160 0 7.00 70.00 0.0 83.00 2031-2032
Trillo Yáñez, María Cristina Profesor/a titular de universidade A0385 Vigo 160 50 52.50 54.80 5.0 -1.80 2044-2045
Troncoso Casares, Jacobo Antonio Catedrático/a de universidade A0385 Ourense 160 0 10.00 63.00 0.0 87.00 2044-2045
Ulla Miguel, Ana María Catedrático/a de universidade A0038 Vigo 160 15 40.00 98.00 7.0 0.00 2034-2035
Varela Benvenuto, Ramiro Alberto Profesor/a titular de universidade A0398 Vigo 230 4 12.00 218.80 22.0 -6.80 2029-2030
Vázquez Besteiro, Lucas Investigador/a Ramón y Cajal A0385 Vigo 240 0 0.00 74.00 6.0 0.00 2053-2054
Vázquez Dorrío, José Benito Catedrático/a de universidade A0385 Vigo 160 0 80.00 43.30 36.0 0.70 2036-2037
Vijande López, Javier Profesor/a titular de universidade A0385 Vigo 240 25 0.00 176.15 0.0 -1.15 2035-2036
de Castro Rodríguez, María Teresa Catedrático/a de universidade A0398 Ourense 160 0 21.13 53.00 2.0 84.00 2039-2040
de la Torre Ramos, Laura Profesor/a titular de universidade A0398 Ourense 160 0 5.00 68.00 0.0 87.00 2045-2046

PDI temporal non consolidable


Nome Categoría Área Campus Dedicación docente RAGR Outros recoñecementos Horas de docencia básica Horas de docencia adicional Déficit en asignación de docencia
Barro Guizán, Óscar Profesor/a asociado/a T3 A0385 Vigo 120 0 7.5 109.0 3.5 0.5
Hermida Merino, Carolina Natalia Profesor/a contratado/a de substitución A0385 Vigo 90 0 4.0 90.0 0.0 -4.0
Leite da Silva, Helio Profesor/a contratado/a de substitución A0385 Vigo 60 0 0.0 45.0 0.0 0.0

PI non consolidable


Nome Categoría Área Campus Dedicación docente RAGR Outros recoñecementos Horas de docencia básica Horas de docencia adicional Déficit en asignación de docencia
Arguilé Pérez, Beatriz Contratado/a FPI A0398 Ourense 60 0 0.00 0.00 0.0 60.00
Cabaleiro Álvarez, David Investigador/a Juan De La Cierva A0385 Vigo 80 0 0.05 79.95 0.0 0.05
Calviño Barreiro, Uxía Contratado/a FPI A0385 Vigo 60 0 0.00 0.00 0.0 60.00
Cameselle Vázquez, Sara Contratado/a predoutoral Xunta A0398 Vigo 60 0 0.00 0.00 0.0 60.00
Coll Hidalgo, Patricia Contratado/a predoutoral Xunta A0398 Ourense 60 0 0.00 0.00 0.0 60.00
Costoya Noguerol, Jorge Investigador/a Juan De La Cierva A0398 Ourense 100 0 0.00 0.00 23.0 77.00
Des Villanueva, Marisela Postdoutoral Xunta apoio á etapa de formación postdoutoral A0398 Ourense 30 0 0.00 0.00 0.0 30.00
Fernández Nóvoa, Diego Postdoutoral Xunta apoio á etapa de formación postdoutoral A0398 Ourense 30 0 3.00 0.00 0.0 27.00
Gimeno Sotelo, Luis Contratado/a FPI A0398 Ourense 60 0 0.00 42.00 0.0 18.00
Hermida Merino, Daniel Investigador/a doutor/a A0385 Vigo 60 0 0.00 60.00 0.0 0.00
Iglesias Prado, José Ignacio Investigador/a Programa Margarita Salas A0385 Vigo 30 0 0.00 0.00 0.0 30.00
López Mozos, Marta Contratado/a FPI A0398 Vigo 60 0 0.00 0.00 0.0 60.00
Marcos Millán, Marco Antonio Investigador/a Programa Margarita Salas A0385 Vigo 30 0 0.00 30.00 0.0 0.00
Martínez Estévez, Iván Contratado/a predoutoral Xunta A0398 Ourense 60 0 0.00 0.00 0.0 60.00
Pita Fernández, Marta Axuda Predoutoral Xunta A0385 Vigo 30 0 0.00 0.00 0.0 30.00
Pou Álvarez, Pablo Investigador/a Programa Margarita Salas A0385 Vigo 30 0 0.00 0.00 0.0 30.00
Salvador Gimeno, Coral Postdoutoral Xunta de Galicia modalidade A A0398 Ourense 30 0 0.00 0.00 0.0 30.00
Sánchez Carnero, Noela Belén Investigador/a María Zambrano A0398 Vigo 60 0 0.00 48.00 0.0 12.00
Stojanovic, Milica Postdoutoral Xunta de Galicia modalidade A A0398 Ourense 30 0 0.00 0.00 0.0 30.00
Varela Rodríguez, Rubén Postdoutoral Xunta apoio á etapa de formación postdoutoral A0398 Ourense 30 0 0.00 0.00 0.0 30.00
Vázquez Domínguez, Marta Postdoutoral Xunta de Galicia modalidade B A0385 Ourense 80 0 1.00 0.00 0.0 79.00

Persoal por categorías e sexo (reconto)Persoal por categorías e sexo (porcentaxe)Proxección a 10 anos da dedicación docente do persoal permanente e consolidableCondicións da proxección:


Situación das unidades docentes


Unidade docente Nome área Folgura estrutural Novas prazas segundo folgura estrutural % da docencia total % do custo total Ratio custo/docencia Custo anual Custo teórico
T08-A0385-V Física aplicada -214.45 0 1.496 2.109 1.41 1739630.53 1233927.11
T08-A0038-V Astronomía e astrofísica 27.37 0 0.046 0.097 2.11 80311.68 37941.61
T08-A0647-V Óptica 28.88 0 0.054 0.065 1.20 53551.67 44540.15
T08-A0385-P Física aplicada 70.77 0 0.078 0.197 2.53 162339.47 64335.77
T08-A0405-O Física teórica 107.60 0 0.022 0.066 3.00 54038.07 18145.99
T08-A0647-O Óptica 143.82 0 0.042 0.172 4.10 141837.59 34642.34
T08-A0398-V Física da terra 248.37 0 0.336 0.423 1.26 348758.85 277138.71
T08-A0385-O Física aplicada 383.60 0 0.102 0.364 3.57 300459.08 84131.39
T08-A0398-O Física da terra 1189.47 0 0.303 1.218 4.02 1005000.16 249919.73
T08-A0398-P Física da terra NaN 0 0.000 0.000 NaN 0.00 0.00

Peso porcentual das unidades docentes na docencia total da UVigo e no custo total do PDICarga docente

Código Titulación Campus Área Horas Carácter
V03M169V01 Máster Universitario en Xestión do Desenvolvemento Sostible Vigo A0398 – Física da terra 0.00 Adicional
V04M150V01 Máster Universitario en Prevención de Riscos Laborais Vigo A0385 – Física aplicada 2.25 Adicional
O01M142V01 Máster Universitario en Ciencia e Tecnoloxía Agroalimentaria e Ambiental Ourense A0398 – Física da terra 2.50 Adicional
V11G201V01 Grao en Química Vigo A0038 – Astronomía e astrofísica 4.00 Básica
V02M066V02 Máster Universitario en Profesorado en Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas. Especialidade (Vigo): Ciencias Experimentais. Matemáticas e Tecnoloxía Vigo A0038 – Astronomía e astrofísica 7.00 Básica
V02M066V02 Máster Universitario en Profesorado en Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas. Especialidade (Vigo): Ciencias Experimentais. Matemáticas e Tecnoloxía Vigo A0385 – Física aplicada 8.00 Básica
V11M162V02 Máster Universitario en Investigación Química e Química Industrial Vigo A0385 – Física aplicada 11.00 Adicional
V09G291V01 Grao en Enxeñaría da Enerxía Vigo A0398 – Física da terra 14.00 Básica
O02M066V02 Máster Universitario en Profesorado en Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas. Especialidade (Ourense): Ciencias Experimentais. Matemáticas e Tecnoloxía Ourense A0385 – Física aplicada 15.00 Básica
O07M189V01 Máster Universitario en Sistemas Aéreos non Tripulados Ourense A0647 – Óptica 21.00 Adicional
V02M066V01 Máster Universitario en Profesorado en Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas. Especialidade: Ciencias Experimentais. Bioloxía, Xeoloxía, Física e Química Vigo A0385 – Física aplicada 26.00 Básica
MBIOXXXXXX Máster en Biofabricación Vigo A0385 – Física aplicada 28.00 Básica
V12G420V01 Grao en Enxeñaría Biomédica Vigo A0385 – Física aplicada 34.25 Básica
P02G050V01 Grao en Ciencias da Actividade Física e do Deporte Pontevedra A0385 – Física aplicada 41.25 Básica
V04M141V01 Máster Universitario en Enxeñaría Industrial Vigo A0385 – Física aplicada 45.50 Básica
V05M198V01 Máster Universitario en Ciencia e Tecnoloxías de Información Cuántica Vigo A0647 – Óptica 47.50 Adicional
O07G410V01 Grao en Enxeñaría Aeroespacial Ourense A0405 – Física teórica 50.00 Básica
V12G363V01 Grao en Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais Vigo A0385 – Física aplicada 50.50 Básica
O02M066V02 Máster Universitario en Profesorado en Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas. Especialidade (Ourense): Ciencias Experimentais. Matemáticas e Tecnoloxía Ourense A0398 – Física da terra 55.00 Básica
V04M141V02 Máster Universitario en Enxeñaría Industrial Vigo A0385 – Física aplicada 55.50 Básica
V04M192V01 Máster Universitario en Enxeñaría Biomédica Vigo A0385 – Física aplicada 60.00 Adicional
V05G306V01 Grao en Enxeñaría de Tecnoloxías de Telecomunicación Vigo A0385 – Física aplicada 63.00 Básica
O01G041V01 Grao en Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos Ourense A0385 – Física aplicada 70.00 Básica
O07G410V01 Grao en Enxeñaría Aeroespacial Ourense A0647 – Óptica 74.00 Básica
V12G320V01 Grao en Enxeñaría Eléctrica Vigo A0647 – Óptica 75.65 Básica
V12G360V01 Grao en Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais Vigo A0385 – Física aplicada 86.50 Básica
V02G031V01 Grao en Bioloxía Vigo A0038 – Astronomía e astrofísica 94.00 Básica
V11M188V01 Máster Universitario en Nanociencia e Nanotecnoloxía Vigo A0385 – Física aplicada 101.00 Adicional
V12G320V01 Grao en Enxeñaría Eléctrica Vigo A0398 – Física da terra 102.80 Básica
O07G410V01 Grao en Enxeñaría Aeroespacial Ourense A0398 – Física da terra 124.00 Básica
P03G370V01 Grao en Enxeñaría Forestal Pontevedra A0385 – Física aplicada 138.00 Básica
O01G041V01 Grao en Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos Ourense A0398 – Física da terra 140.00 Básica
V10M153V01 Máster Universitario en Oceanografía Vigo A0398 – Física da terra 146.00 Adicional
O07G410V01 Grao en Enxeñaría Aeroespacial Ourense A0385 – Física aplicada 148.00 Básica
V02G031V01 Grao en Bioloxía Vigo A0385 – Física aplicada 163.00 Básica
V09G291V01 Grao en Enxeñaría da Enerxía Vigo A0385 – Física aplicada 210.00 Básica
V10G061V01 Grao en Ciencias do Mar Vigo A0385 – Física aplicada 264.00 Básica
V05G301V01 Grao en Enxeñaría de Tecnoloxías de Telecomunicación Vigo A0385 – Física aplicada 285.00 Básica
V11G201V01 Grao en Química Vigo A0385 – Física aplicada 304.00 Básica
O01G261V01 Grao en Ciencias Ambientais Ourense A0398 – Física da terra 370.69 Básica
V10G061V01 Grao en Ciencias do Mar Vigo A0398 – Física da terra 504.00 Básica
V12G320V01 Grao en Enxeñaría Eléctrica Vigo A0385 – Física aplicada 1620.55 Básica