Departamento T11 – Tecnoloxía electrónica

Curso académico: 2023-24

Custo anual: 1.604.634,15 Eu
% da docencia total da UVigo: 2.25%
% do custo total do PDI: 1.94%
Ratio custo/docencia:1 0.87
Custo teórico:2 1.852.540,30 Eu

1 (fracción do custo total do cadro de PDI / fracción da docencia total impartida na UVigo)

2 (custo actual do cadro total da UVigo repartido proporcionalmente segundo a docencia total de cada unidade)

Situación actual en base á dedicación docente de todo o persoal, á carga docente e aos recoñecementos


* (oferta de materias específicas de departamentos para estudantes ISEP, Erasmus e Visitantes)

Acrónimos:


Grupos e categorías

Persoal por grupo e categoríaPorcentaxes de PDI permanente, PDI temporal e persoal investigadorPersoal permanente e consolidable


Nome Categoría Área Campus Dedicación docente RAGR Outros recoñecementos Horas de docencia básica Horas de docencia adicional Déficit en asignación de docencia Curso de xubilación forzosa
Álvarez Ruiz de Ojeda, Luis Jacobo Profesor/a titular de universidade A0785 Vigo 240 0 47.00 178.0 35.0 0.0 2036-2037
Cao Paz, Ana María Profesor/a contratado/a doutor/a A0785 Vigo 160 74 15.40 50.5 65.0 -4.5 2038-2039
Castro Miguéns, Carlos Profesor/a contratado/a doutor/a A0785 Ourense 240 0 0.00 264.5 0.0 -4.5 2037-2038
Costas Pérez, Lucía Profesor/a contratado/a doutor/a A0785 Vigo 240 32 19.50 147.0 71.5 -9.5 2040-2041
Domínguez Gómez, Miguel Ángel Profesor/a titular de universidade A0785 Vigo 240 0 15.00 245.5 0.0 -0.5 2037-2038
Doval Gandoy, Jesús Catedrático/a de universidade A0785 Vigo 160 0 32.40 61.0 90.0 -23.0 2034-2035
Eguizábal Gándara, Luis Eduardo Profesor/a titular de escola univer. A0785 Vigo 240 81 39.63 139.5 0.0 0.5 2037-2038
Fariña Rodríguez, José Profesor/a titular de universidade A0785 Vigo 160 0 34.40 74.0 80.0 -28.0 2029-2030
Gómez Yepes, Alejandro Investigador/a Ramón y Cajal A0250 Vigo 240 0 0.00 72.0 8.0 0.0 2055-2056
Lago Ferreiro, Alfonso Profesor/a titular de universidade A0785 Vigo 200 177 11.50 11.5 0.0 0.5 2032-2033
López Sánchez, Óscar Profesor/a titular de universidade A0785 Vigo 160 0 45.80 78.5 42.0 -5.5 2044-2045
Machado Domínguez, Fernando Profesor/a contratado/a doutor/a A0785 Vigo 160 0 26.00 105.5 41.0 -12.5 2045-2046
Marcos Acevedo, Jorge Profesor/a titular de universidade A0785 Vigo 160 0 57.80 101.0 0.0 2.0 2027-2028
Moure Rodríguez, María José Profesor/a titular de universidade A0785 Vigo 240 82 0.00 59.0 33.0 -14.0 2036-2037
Nogueiras Meléndez, Andres Augusto Profesor/a contratado/a doutor/a A0785 Vigo 240 49 41.83 112.5 65.0 -7.5 2037-2038
Pastoriza Santos, Vicente Profesor/a contratado/a doutor/a A0785 Vigo 200 25 6.50 111.5 56.5 1.0 2042-2043
Pérez López, Serafín Alfonso Profesor/a titular de universidade A0785 Vigo 230 0 7.00 244.0 0.0 -1.0 2028-2029
Poza González, Francisco Profesor/a titular de universidade A0785 Vigo 240 32 28.50 198.5 0.0 1.5 2031-2032
Quintáns Graña, Camilo Profesor/a contratado/a doutor/a A0785 Vigo 200 0 51.00 64.0 89.0 -4.0 2040-2041
Raña García, Herminio José Profesor/a titular de escola univer. A0785 Vigo 240 0 12.25 271.5 0.0 -23.5 2032-2033
Rodríguez Andina, Juan José Profesor/a titular de universidade A0785 Vigo 160 32 27.40 118.0 0.0 -17.0 2035-2036
Rodríguez Castro, Francisco Profesor/a titular de escola univer. A0785 Vigo 240 81 30.00 149.0 0.0 0.0 2033-2034
Rodríguez Pardo, María Loreto Profesor/a titular de universidade A0785 Vigo 160 30 0.00 130.0 0.0 0.0 2039-2040
Soto Campos, Enrique Profesor/a titular de universidade A0785 Vigo 240 0 45.33 191.0 39.0 -15.0 2035-2036
Valdés Peña, María Dolores Profesor/a contratado/a doutor/a A0785 Vigo 160 0 29.00 82.0 47.0 2.0 2036-2037
Verdugo Mates, Rafael Profesor/a titular de escola univer. A0250 Vigo 240 81 41.00 139.0 0.0 -1.0 2034-2035

PDI temporal non consolidable


Nome Categoría Área Campus Dedicación docente RAGR Outros recoñecementos Horas de docencia básica Horas de docencia adicional Déficit en asignación de docencia
Comesaña Martínez, Miguel Profesor/a contratado/a de substitución A0785 Vigo 150 0 0.0 148.0 0.0 2.0
Flores García, Fernando Profesor/a contratado/a de substitución A0785 Vigo 120 0 0.0 120.0 0.0 0.0
Gómez Fernández, Marta Profesor/a contratado/a de substitución A0785 Vigo 150 0 0.0 132.0 18.0 0.0
Menéndez Fuertes, Luis Manuel Profesor/a contratado/a de substitución A0785 Vigo 90 0 0.0 86.5 0.0 3.5
Rial Fernández, Miguel Profesor/a asociado/a T3 A0785 Ourense 180 0 0.0 180.0 0.0 0.0
Ríos Castro, Diego Profesor/a contratado/a de substitución A0785 Vigo 150 0 0.0 60.0 0.0 90.0

PI non consolidable


Nome Categoría Área Campus Dedicación docente RAGR Outros recoñecementos Horas de docencia básica Horas de docencia adicional Déficit en asignación de docencia

Persoal por categorías e sexo (reconto)Persoal por categorías e sexo (porcentaxe)Proxección a 10 anos da dedicación docente do persoal permanente e consolidableCondicións da proxección:


Situación das unidades docentes


Unidade docente Nome área Folgura estrutural Novas prazas segundo folgura estrutural % da docencia total % do custo total Ratio custo/docencia Custo anual Custo teórico
T11-A0785-V Tecnoloxía electrónica -939.79 3 1.977 1.689 0.85 1393414.85 1630664.37
T11-A0785-O Tecnoloxía electrónica -242.00 1 0.208 0.084 0.40 69676.23 171562.06
T11-A0250-V Electrónica 212.88 0 0.061 0.172 2.82 141543.07 50313.87

Peso porcentual das unidades docentes na docencia total da UVigo e no custo total do PDICarga docente

Código Titulación Campus Área Horas Carácter
V05M175V11 Máster Universitario en Ciberseguridade Vigo A0785 – Tecnoloxía electrónica 0.0 Básica
V09G290V01 Grao en Enxeñaría da Enerxía Vigo A0250 – Electrónica 0.0 Básica
V12G320V01 Grao en Enxeñaría Eléctrica Vigo A0785 – Tecnoloxía electrónica 0.0 Básica
V05M175V01 Máster Universitario en Ciberseguridade Vigo A0785 – Tecnoloxía electrónica 0.0 Adicional
O06G150V01 Grao en Enxeñaría Informática Ourense A0785 – Tecnoloxía electrónica 0.0 Básica
V04M120V06 Máster Universitario en Enxeñaría da Automoción Vigo A0785 – Tecnoloxía electrónica 1.0 Adicional
V12G350V02 Grao en Enxeñaría en Química Industrial (Curso Ponte) Vigo A0250 – Electrónica 12.0 Básica
V04M183V01 Máster Universitario en Industria 4.0 Vigo A0785 – Tecnoloxía electrónica 15.0 Adicional
V12G330V01 Grao en Enxeñaría en Electrónica Industrial e Automática Vigo A0250 – Electrónica 36.0 Básica
MIOTXXXXXX Máster en Internet das Cousas Vigo A0785 – Tecnoloxía electrónica 36.0 Básica
O07G410V01 Grao en Enxeñaría Aeroespacial Ourense A0785 – Tecnoloxía electrónica 37.0 Básica
V04M093V01 Máster Universitario en Mecatrónica Vigo A0785 – Tecnoloxía electrónica 48.0 Adicional
V12G350V01 Grao en Enxeñaría en Química Industrial Vigo A0785 – Tecnoloxía electrónica 50.5 Básica
V04M192V01 Máster Universitario en Enxeñaría Biomédica Vigo A0785 – Tecnoloxía electrónica 60.0 Adicional
V12G380V01 Grao en Enxeñaría Mecánica Vigo A0250 – Electrónica 91.0 Básica
V09G291V01 Grao en Enxeñaría da Enerxía Vigo A0785 – Tecnoloxía electrónica 92.0 Básica
V12G363V01 Grao en Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais Vigo A0785 – Tecnoloxía electrónica 101.0 Básica
V12G320V01 Grao en Enxeñaría Eléctrica Vigo A0785 – Tecnoloxía electrónica 106.5 Básica
V04M141V02 Máster Universitario en Enxeñaría Industrial Vigo A0785 – Tecnoloxía electrónica 120.0 Básica
V12G340V01 Grao en Enxeñaría en Organización Industrial Vigo A0785 – Tecnoloxía electrónica 137.0 Básica
V04M141V01 Máster Universitario en Enxeñaría Industrial Vigo A0785 – Tecnoloxía electrónica 156.0 Básica
V12G360V01 Grao en Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais Vigo A0785 – Tecnoloxía electrónica 187.5 Básica
V12G380V01 Grao en Enxeñaría Mecánica Vigo A0785 – Tecnoloxía electrónica 201.0 Básica
V05G306V01 Grao en Enxeñaría de Tecnoloxías de Telecomunicación Vigo A0785 – Tecnoloxía electrónica 245.0 Básica
V12G420V01 Grao en Enxeñaría Biomédica Vigo A0785 – Tecnoloxía electrónica 274.0 Básica
V05M145V01 Máster Universitario en Enxeñaría de Telecomunicación Vigo A0785 – Tecnoloxía electrónica 380.0 Básica
O06G151V01 Grao en Enxeñaría Informática Ourense A0785 – Tecnoloxía electrónica 439.0 Básica
V12G330V01 Grao en Enxeñaría en Electrónica Industrial e Automática Vigo A0785 – Tecnoloxía electrónica 891.0 Básica
V05G301V01 Grao en Enxeñaría de Tecnoloxías de Telecomunicación Vigo A0785 – Tecnoloxía electrónica 1415.0 Básica